Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki

ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Barbara JaskórzyńskaBarbara MichnoMonika BaniaMonika Bania
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista do spraw administracyjnychspecjalista d/s edukacji teatralnejspecjalista d/s edukacji teatralnej
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaNIENIETAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:specjalne pomieszczenie archiwalnespecjalne pomieszczenie archiwalnepomieszczenie biuroweodrebne pomieszczenie przeznaczone do przechowywania archiwaliów
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKNIENIE
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:pamiątki, zdjęcia, artykuły prasowepamiątki, zdjęcia, artykuły prasowe
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscuna miejscumożliwość korzystania z archiwum wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za zbiorymożliwość korzystania z archiwum wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za zbiory
Możliwość wypożyczania dokumentacji:w przypadku wystawy, ale tylko z materiałów zgromadzonych w dubletachw przypadku wystawy, ale tylko z materiałów zgromadzonych w dubletachw wyjątkowych przypadkach - na potrzeby wystaw, przygotowania filmu dokumentelnegow wyjątkowych przypadkach - na potrzeby wystaw, przygotowania filmu dokumentelnego
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:przechowywanie materiałów dotyczących zrealizowanych premier
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne3380
od roku 1944
3420
od roku 1944
600
plakaty288
od roku 1985
328
od roku 1985
600
afisze3833
od roku 1944
3833
od roku 1944
600
zestawy fotografii806
od roku 1945
832
od roku 1945
600
wycinki prasowe3240
od roku 1944
3360
od roku 1944
(ok. 600 tek dotyczących zrealizowanych premier od 1944 r.)
informacje prasowe, recenzje zbierają osoby z Działu Organizacji Widzów
600 (ponad 600 tek dotyczących zrealizowanych premier od 1944 r.)
informacje prasowe, recenzje zbierają osoby z Działu Organizacji Widzów
repertuary28
od roku 1948
28
od roku 1948
600
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety2084
od roku 1955
2168
od roku 1955
(ok. 600 tek dotyczących zrealizowanych premier od 1944 r.)600 (ponad 600 tek dotyczących zrealizowanych premier od 1944 r. - kazda premiera w odrebnej teczce)
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")3056
od roku 1955
3127
od roku 1955
(ok. 600 tek dotyczących zrealizowanych premier od 1944 r.)600 (ponad 600 tek dotyczących zrealizowanych premier od 1944 r. - kazda premiera w odrebnej teczce)
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą5
od roku 1992
5
od roku 1992
0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych4
od roku 1975
4
od roku 1975
0
dokumentacja wystaw4
od roku 1981
4
od roku 1981
0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych283
od roku 1950
283
od roku 1950
0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd60
od roku 1993
60
od roku 1993
0
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów
listy, zdjęcia

listy, zdjęcia
0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1111
egzemplarz reżyserski110
egzemplarz inspicjencki110
program teatralny5555
afisz5555
plakat5555
zdjęcia252525 (teki)25 (teki)
recenzje0 (teki)0 (teki)
inne teksty880
projekty scenograficzne1101
partytura muzyczna110
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy110
rejestracja filmowa vhs/ dvd5521
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzieliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie