Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

ul. Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Katarzyna JacewiczKatarzyna Jacewicz-MarciniakKatarzyna Jacewicz-MarciniakKatarzyna Jacewicz-Marciniak
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:pracownik odpowiedzialny za archiwumspecjalista ds. promocji i reklamyspecjalista ds. promocji i reklamyspecjalista ds. promocji i reklamy
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Usytuowanie archiwum w teatrze:specjalne wyposażone pomieszczenie specjalnie wyposażone pomieszczenia na III piętrzespecjalnie wyposażone pomieszczenia na III piętrzespecjalnie wyposażone pomieszczenia na III piętrze
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:środki pochodzą z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Teatr 2015 - Promesa" (Priorytet: "250-lecie teatru publicznego w Polsce"); prace są we wstępnej fazie przygotowańśrodki pochodzą z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Teatr 2015 - Promesa" (Priorytet: "250-lecie teatru publicznego w Polsce"); zdigitalizowano zdjęcia, programy, plakaty, afisze.
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:za zgodą dyrekcji Teatruza zgodą dyrekcjiza zgodą dyrekcjiza zgodą dyrekcji
Możliwość wypożyczania dokumentacji:tylko w szczególnych przypadkach i za zgodą dyrekcji Teatrutylko w szczególnych przypadkach (np. wystawy) i wyłącznie za zgodą dyrekcjitylko w szczególnych przypadkach (np. wystawy) i wyłącznie za zgodą dyrekcjitylko w szczególnych przypadkach (np. wystawy) i wyłącznie za zgodą dyrekcji
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:archiwizowanie i przechowywanie informacji i materiałów dotyczących działalności Teatru (premiery, inne wydarzenia) oraz organizowanego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.archiwizowanie i przechowywanie informacji i materiałów dotyczących działalności Teatru (premiery, inne wydarzenia) oraz organizowanego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.archiwizowanie i przechowywanie informacji i materiałów dotyczących działalności Teatru (premiery, inne wydarzenia) oraz organizowanego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne
od roku 1969
87
od roku 1969
99
od roku 1969
152
od roku 1969
plakaty
od roku 1972
37
od roku 1972
40
od roku 1952
45
od roku 1952
afisze
od roku 1965
130
od roku 1965
160
od roku 1947
182
od roku 1947
zestawy fotografii
od roku 1970
102
od roku 1950
102
od roku 1950
114
od roku 1950
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych670
od roku 1947
670
od roku 1947
682
od roku 1947
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1111
egzemplarz reżyserski000
egzemplarz inspicjencki000
program teatralny5555
afisz5555
plakat5555
zdjęcia11 (zestaw zdjęć w teczkach, płytach CD)1 (zestaw zdjęć w teczkach, płytach CD)1 (zestaw zdjęć w teczkach, płytach CD)
recenzje11 (teczki)1 (teczki)1 (teczki)
inne teksty1111
projekty scenograficzne1111
partytura muzyczna000
partytura scenograficzna000
zapis dźwiękowy1111
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób