Opera Nova

ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Mirosław Kumkowski, archiwista zatrudniony na zlecenieMirosław Kumkowski, archiwista zatrudniony na zlecenieMirosław Kumkowski, archiwista zatrudniony na zlecenieMirosław Kumkowski, archiwista zatrudniony na zlecenie
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Pracownicy Opera Nova: specjalnista ds. reklamy oraz Dział KadrPracownicy Opera Nova: specjalnista ds. reklamy oraz Dział Spraw PracowniczychKierownik Działu Spraw PracowniczychKierownik Działu Spraw Pracowniczych
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:wyższe studia archiwalnewyższe studia archiwalnewyższe studia archiwalnewyższe studia archiwalne
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZYARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZYARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeNIENIETAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO AFISZE , PLAKATY 100 SZTUKURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO AFISZE , PLAKATY 100 SZTUK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:PLAKATY , AFISZE , ZDJĘCIA i PROGRAMYPLAKATY , AFISZE , ZDJĘCIA i PROGRAMY
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu, możliwość zrobienia kserokopiina miejscu, możliwość zrobienia kserokopiina miejscu, możliwość zrobienia kserokopiina miejscu, możliwość zrobienia kserokopii
Możliwość wypożyczania dokumentacji:NIENIENIE
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:GROMADZENIE, REJESTROWANIE, UDOSTĘPNIANIE I WYPOŻYCZANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DOROBKU ARTYSTYCZNEGO OPERYGROMADZENIE, REJESTROWANIE, UDOSTĘPNIANIE I WYPOŻYCZANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DOROBKU ARTYSTYCZNEGO OPERYGROMADZENIE, REJESTROWANIE, UDOSTĘPNIANIE I WYPOŻYCZANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DOROBKU ARTYSTYCZNEGO OPERY
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne151
od roku 1956
151
od roku 1956
196
od roku 1986
220
od roku 1986
plakaty120
od roku 1976
120
od roku 1976
196
od roku 1986
220
od roku 1986
afisze147
od roku 1956
147
od roku 1956
196
od roku 1986
220
od roku 1986
zestawy fotografii
od roku 1960

od roku 1960
196
od roku 1986
220
od roku 1986
wycinki prasowe
www.wycinkiprasowe.pl
(TEKI)
od roku 1960
www.wycinkiprasowe.pl
196 (TEKI)
od roku 1986
220 (TEKI)
od roku 1986
repertuary156
od roku 1994
156
od roku 1994
196
od roku 1986
220
od roku 1986
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety11114 (TEKI)
od roku 1969
122 (TEKI)
od roku 1969
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")1000
od roku 1985
1000
od roku 1985
114 (TEKI)
od roku 1969
122 (TEKI)
od roku 1969
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą112020
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1994

od roku 1994
21
od roku 1994
21
od roku 1994
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 2006
- wydawnictwa jubileuszowe z okazji 30-lecia i 50-lecia - "50 lat bydgoskiej sceny operowej", red. Ewa Chałat, Józef Baliński, 2006 r.

- wydawnictwa jubileuszowe z okazji 30-lecia i 50-lecia - "50 lat bydgoskiej sceny operowej", red. Ewa Chałat, Józef Baliński, 2006 r., Alicja Weber "Z dziejów Opery w Bydgoszczy 1956-1994"
4
od roku 1966
Wydawnictwa jubileuszowe z okazji: - 10,30,40 i 50-lecia - "50 lat bydgoskiej sceny operowej", red. Ewa Chałat, Józef Baliński, 2006 r.,
4
od roku 1966
Wydawnictwa jubileuszowe z okazji: - 10,30,40 i 50-lecia - "50 lat bydgoskiej sceny operowej", red. Ewa Chałat, Józef Baliński, 2006 r.,
dokumentacja wystaw033
od roku 2001
czasowe wystawy związane z konkretnymi przedstawieniami
33
od roku 2001
czasowe wystawy związane z konkretnymi przedstawieniami
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych000
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)000
partytury muzyczne000
nagrania vhs/ cd/ dvd01047
od roku 1993
1537
od roku 1993
czasopisma teatralne000
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru000
pamiątki artystów000
zdeponowane eksponaty, dary
pamiątki okolicznościowe otrzymane z okazji jubileuszu 50-lecia Opery

od roku 2006
pamiątki okolicznościowe otrzymane z okazji jubileuszu 50-lecia Opery
0
od roku 2006
pamiątki okolicznościowe otrzymane z okazji jubileuszu 50-lecia Opery
0
od roku 2006
pamiątki okolicznościowe otrzymane z okazji jubileuszu 50-lecia Opery
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki00
egzemplarz reżyserski00
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny1111
afisz1111
plakat1111
zdjęcia666 (TEKI)6 (TEKI)
recenzje111 (TEKI)1 (TEKI)
inne teksty1111
projekty scenograficzne11
partytura muzyczna00
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy11
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawieńliczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawieńliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób