Teatr Rozrywki

ul. Konopnickiej 1, 41-500 Chorzów

Rok
 201120142017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Magdalena DziembowskaAdrianna SzeferMagdalena Skorupa
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:bibliotekarkabibliotekarkabibliotekarka
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:-pomieszczenie biurowe i magazyn-pomieszczenie biurowe i magazyn-pomieszczenie biurowe i magazyn
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:budżet Teatru Rozrywkibudżet Teatru Rozrywkibudżet Teatru Rozrywki
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Jolanta Król : "Gwiazdy noszą tenisówki"(Chorzów 2001) red.Jolanta Król, Jacek Mikołajczyk: "Złote maski - 40 edycji"(Chorzów/Gliwice 2008) Barbara Ptak : "Stanisław Ptak. Jego ...Listy, Jego... Miłość, Ich... Twórczość".(Katowice 2007) Krzysztof Karwat: "Stąd do Broadwayu. Historia Teatru Rozrywki"(Chorzów 2011)Jolanta Król : "Gwiazdy noszą tenisówki"(Chorzów 2001) red.Jolanta Król, Jacek Mikołajczyk: "Złote maski - 40 edycji"(Chorzów/Gliwice 2008) Barbara Ptak : "Stanisław Ptak. Jego ...Listy, Jego... Miłość, Ich... Twórczość".(Katowice 2007) Krzysztof Karwat: "Stąd do Broadwayu. Historia Teatru Rozrywki"(Chorzów 2011)Jolanta Król : "Gwiazdy noszą tenisówki"(Chorzów 2001) red.Jolanta Król, Jacek Mikołajczyk: "Złote maski - 40 edycji"(Chorzów/Gliwice 2008) Barbara Ptak : "Stanisław Ptak. Jego ...Listy, Jego... Miłość, Ich... Twórczość".(Katowice 2007) Krzysztof Karwat: "Stąd do Broadwayu. Historia Teatru Rozrywki"(Chorzów 2011) Jolanta Król "Dobrym aktorem można być wszędzie, czyli subiektywny portret Jacentego Jędrusika"
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:alfabetycznie według tytułów tekstówalfabetycznie według tytułów tekstówalfabetycznie według tytułów tekstów
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na podstawie regulaminu biblioteki a w szczególnych wypadkach za zgodą Dyrekcjina podstawie regulaminu biblioteki a w szczególnych wypadkach za zgodą Dyrekcjina podstawie regulaminu biblioteki a w szczególnych wypadkach za zgodą Dyrekcji
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Za zgodą dyrekcji na potrzeby studentów, doktorantów, dziennikarzy.Za zgodą dyrekcji na potrzeby studentów, doktorantów, dziennikarzy.Za zgodą dyrekcji na potrzeby studentów, doktorantów, dziennikarzy.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:dokumentowanie historii instytucji kultury oraz dorobku poszczególnych artystówdokumentowanie historii instytucji kultury oraz dorobku poszczególnych artystówdokumentowanie historii instytucji kultury oraz dorobku poszczególnych artystów
Regulamin korzystania z dokumentacji:PobierzPobierzPobierz
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 201120142017
programy teatralne270
od roku 1984
300
od roku 1984
400
od roku 1984
plakaty350
od roku 1984
500
od roku 1984
600
od roku 1984
afisze700
od roku 1984
850
od roku 1984
900
od roku 1984
zestawy fotografii190
od roku 1984
190
od roku 1984
190
od roku 1984
wycinki prasowe290 (teczki, albumy, wydzielone miejsca w szafach, płyty cd, boksy papierowe)
od roku 1983
Agencja Prasowo-Informacyjna "GLOB"
350 (teczki, albumy, wydzielone miejsca w szafach, płyty cd, boksy papierowe)
od roku 1983
Agencja Prasowo-Informacyjna "GLOB"
500 (teczki, albumy, wydzielone miejsca w szafach, płyty cd, boksy papierowe)
od roku 1983
Agencja Prasowo-Informacyjna "GLOB"
repertuary410
od roku 1990
600
od roku 1990
800
od roku 1990
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety40 (teki)
od roku 0
40 (teki)
od roku 0
40 (teki)
od roku 0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")70 (teki)70 (teki)70 (teki)
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
dokumentacja wystaw0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych375375375
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)656565
partytury muzyczne1160
od roku 1984
1370
od roku 1984
1500
od roku 1984
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
czasopisma teatralne1155
od roku 1956
1155
od roku 1956
1200
od roku 1956
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru56
Informacje prasowe o ich występach w innych teatrach i na estradzie w Polsce i za granicą, zdjęcia, materiały dot. całego dorobku artystycznego danego artysty,
56
Informacje prasowe o ich występach w innych teatrach i na estradzie w Polsce i za granicą, zdjęcia, materiały dot. całego dorobku artystycznego danego artysty,
65
Informacje prasowe o ich występach w innych teatrach i na estradzie w Polsce i za granicą, zdjęcia, materiały dot. całego dorobku artystycznego danego artysty,
pamiątki artystów0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 201120142017
egzemplarz sztuki333
egzemplarz reżyserski111
egzemplarz inspicjencki111
program teatralny102020
afisz555
plakat101010
zdjęcia50 (segregatory, płyty CD)50 (segregatory, płyty CD)50 (segregatory, płyty CD)
recenzje10 (zbindowane, wklejone na kartki)10 (zbindowane, wklejone na kartki)10 (zbindowane, wklejone na kartki)
inne teksty000
projekty scenograficzne111
partytura muzyczna1
partytury dla orkiestry teatru
1
partytury dla orkiestry teatru
1
partytury dla orkiestry teatru
partytura scenograficzna000
zapis dźwiękowy000
rejestracja filmowa vhs/ dvd000
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób