Teatr im. Adama Mickiewicza

ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa

Rok
 20112017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:MIROSŁAW KUREKMIROSŁAW KUREK
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:PLASTYK-MODELATORPLASTYK-MODELATOR
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:ZA ZGODĄ DYREKCJI, WGLĄD I KOPIOWANIE NA MIEJSCU.ZA ZGODĄ DYREKCJI, WGLĄD I KOPIOWANIE NA MIEJSCU.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:WYŁĄCZNIE W CELU EKSPOZYCJI NA WYSTAWACHWYŁĄCZNIE W CELU EKSPOZYCJI NA WYSTAWACH
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:1.ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI Z BIEŻĄCYCH SZTUK 2.UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 3.DBAŁOŚĆ O ZGROMADZONE MATERIAŁY1.ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI Z BIEŻĄCYCH SZTUK 2.UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 3.DBAŁOŚĆ O ZGROMADZONE MATERIAŁY
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112017
programy teatralne
od roku 1952

od roku 1952
plakaty
od roku 1990

od roku 1990
afisze
od roku 1952

od roku 1952
zestawy fotografii
od roku 1952

od roku 1952
wycinki prasowe(TEKI)
od roku 1952
(TEKI)
od roku 1952
różne
repertuary
od roku 2000

od roku 2000
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety(TEKI)
od roku 1952
(TEKI)
od roku 1952
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")(TEKI)
od roku 1952
(TEKI)
od roku 1952
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą00
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie00
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
120 LAT TEATRU W CZĘSTOCHOWIE
0
120 LAT TEATRU W CZĘSTOCHOWIE
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
nagrania vhs/ cd/ dvd100
od roku 1984
100
od roku 1984
czasopisma teatralne00
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru00
pamiątki artystów00
zdeponowane eksponaty, dary00
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112017
egzemplarz sztuki00
egzemplarz reżyserski00
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny00
afisz00
plakat00
zdjęcia0 (TEKI)0 (TEKI)
recenzje0 (TEKI)0 (TEKI)
inne teksty00
projekty scenograficzne0
DOKUMENTACJA SCENOGRAFICZNA GROMADZONA JEST WE WSPÓLNYCH TECZKACH Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNĄ, PLAKATAMI, PROGRAMAMI , AFISZAMI I RECENZJAMI.
0
DOKUMENTACJA SCENOGRAFICZNA GROMADZONA JEST WE WSPÓLNYCH TECZKACH Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNĄ, PLAKATAMI, PROGRAMAMI , AFISZAMI I RECENZJAMI.
partytura muzyczna00
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy00
rejestracja filmowa vhs/ dvd00
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z przedstawieńprotokół z przedstawień