Miejski Teatr Miniatura

ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Wanda Matczuk-SzmidtWanda Matczuk-SzmidtWanda Matczuk-SzmidtWanda Matczuk-Szmidt
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista ds. organizacji pracy biurowejkoordynator pracy artystycznejkoordynator pracy artystycznejkoordynator pracy artystycznej
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobu - Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 1 - Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 1 - Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 1 - Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 1
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie
Sposób udostępniania dokumentacji:dokumentacja jest udostępniana do wglądu na miejscu lub w postaci kopii dokumentudokumentacja jest udostępniana do wglądu na miejscu lub w postaci kopii dokumentudokumentacja jest udostępniana do wglądu na miejscu lub w postaci kopii dokumentudokumentacja jest udostępniana do wglądu na miejscu lub w postaci kopii dokumentu
Możliwość wypożyczania dokumentacji:sporadycznie, ewentualnie do celów naukowychsporadycznie, ewentualnie do celów naukowychsporadycznie, ewentualnie do celów naukowychsporadycznie, ewentualnie do celów naukowych
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne400
od roku 1997
470
od roku 1997
600
od roku 1997
700
od roku 1997
plakaty30
od roku 1990
43
od roku 1990
51
od roku 1990
afisze4350
zestawy fotografii30
od roku 2000
34
od roku 2000
44
od roku 2000
53
od roku 2000
wycinki prasowe30
od roku 2000
34 (Teka, w której znajdują się komplety fotografii, wycinków pras. w teczkach i kopertach))
od roku 2000
45 (Teka, w której znajdują się komplety fotografii, wycinków pras. w teczkach i kopertach))
od roku 2000
55 (Teka, w której znajdują się komplety fotografii, wycinków pras. w teczkach i kopertach))
od roku 2000
repertuary78
od roku 2000
108
od roku 2000
136
od roku 2000
146
od roku 2000
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety
od roku 2000
34 (Teka, w której znajdują się komplety fotografii, wycinków pras. w teczkach i kopertach))
od roku 2000
47 (Teka, w której znajdują się komplety fotografii, wycinków pras. w teczkach i kopertach))
od roku 2000
55 (Teka, w której znajdują się komplety fotografii, wycinków pras. w teczkach i kopertach))
od roku 2000
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")1 (komplet projektów teka)
od roku 2000
(komplet projektów teka)
od roku 2000
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 2011
0
od roku 2012
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 2011
0
od roku 2012
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
od roku 2006
1
od roku 2006
1
od roku 2006
2
od roku 2006
70 lat Teatru Lalk0wego w Gdańsku
dokumentacja wystaw1
od roku 0
Od marionetek do robotów - wystawa Muzeum Narodowe w Gdańsku
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych20
od roku 2000
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1111
egzemplarz inspicjencki9
program teatralny10101010
afisz1
plakat11
zdjęcia1010 (Teka (1 egzemplarz i 10 szt. dot. jedengo tytułu))10 (Teka (1 egzemplarz i 10 szt. dot. jedengo tytułu))10 (Teka (1 egzemplarz i 10 szt. dot. jedengo tytułu))
recenzje21 (Teka - (1 komplet recenzji dot. jednego tytułu))1 (Teka - (1 komplet recenzji dot. jednego tytułu))1 (Teka - (1 komplet recenzji dot. jednego tytułu))
projekty scenograficzne11
Teka - (1 komplet projektów dot. jednego tytułu)
1
Teka - (1 komplet projektów dot. jednego tytułu)
1
Teka - (1 komplet projektów dot. jednego tytułu)
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z prób