Opera Bałtycka

al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk

Rok
 20082017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Teresa Czyż-MantheyStolarek Lucyna
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista ds. archiwalnychksięgowa
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopnia
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobu - Archiwum Państwowe w Gdańsku - dokumentacja z lat 1950-1993 zawierająca komplet dokumentacji składający się z programów, fotografii, plakatów, afiszy, recenzji, projektów kostiumów i scenografiiArchiwum Państwowe w Gdańsku dokumentacja z lat 1950-1993zawierająca komplet dokumentacji składający się z programów, fotografii, plakatów, afiszy,recenzji projektów kostiumów i scenografii bilans do roku 1995
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepiwnica
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, pracownicy
Sposób udostępniania dokumentacji:na podstawie podania dokumenty są udostępniane przez archiwistę na miejscu w bibliotece; możliwość wykonania kserokopii, notatek lub zdjęćna podstawie karty udostępniania przez archiwistę na miejscu, możliwość wykonania kserokopii, notatek lub zdjęć
Możliwość wypożyczania dokumentacji:w wyjątkowych przypadkach np. z okazji wystaw jubileuszowych, okolicznościowychw wyjątkowych przypadkach
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji, udostępnianie dokumentacji przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do właściwego Archiwum Państwowego
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20082017
programy teatralne212
od roku 1994
253
od roku 1994
plakaty212
od roku 1994
253
od roku 1994
afisze106
od roku 1994
147
od roku 1994
zestawy fotografii800
od roku 1994
900
od roku 1994
wycinki prasowe150
od roku 1994
300
od roku 1994
Press Service sp. z o.o. Monitoring Mediów sp. z o.o.
repertuary224
od roku 1994
260
od roku 1994
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety10
od roku 1994
10
od roku 1994
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")250
od roku 1994
250
od roku 1994
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą3
od roku 1994
8
od roku 1994
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie2
od roku 1994
5
dokumentacja obchodów jubileuszowych2
od roku 1994
- 10-lecie PO i FB - Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka - 40-lecie PO i FB 1945-1985 - 50-lecie Państwowej Opery Bałtyckiej
2
od roku 1994
10 lecie PO i FB Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka 40 lecie PO i FB 1945-1985 50 lecie Państwowej Opery Bałtyckiej
nagrania vhs/ cd/ dvd50
od roku 1995
80
od roku 1995
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20082017
egzemplarz sztuki4
egzemplarz reżyserski3
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny44
afisz44
plakat44
zdjęcia2020 (teczki)
recenzje55 (teczki)
inne teksty2
projekty scenograficzne14
partytura muzyczna2
partytura scenograficzna2
zapis dźwiękowy3
rejestracja filmowa vhs/ dvd12
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób