Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

ul. Bema 26, 81-381 Gdynia

Rok
 20112014
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:--
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:--
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuZbiory Działu Literackiego w całości pozostają w teatrze. Materiały archiwalne dotyczące organizacji i zarządzania są w trakcie przekazywania do Archiwum Państwowego w GdańskuZbiory Działu Literackiego w całości pozostają w teatrze. Materiały archiwalne dotyczące organizacji i zarządzania są w trakcie przekazywania do Archiwum Państwowego w Gdańsku
Usytuowanie archiwum w teatrze:korytarzkorytarz
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:1.zbiór teczek z materiałami zwany "Archiwum Waleriana Lachnitta": programy, afisze, fotografie, wycinki prasowe - od 1955 roku 2. wycinki prasowe, informatory na temat działalności teatru od 1971 roku 3.opracowania tekstowe "krótki rys historyczny" K.Łostowiecki 4. Historia teatru - pozycje repertuarowe od 1980 roku1.zbiór teczek z materiałami zwany "Archiwum Waleriana Lachnitta": programy, afisze, fotografie, wycinki prasowe - od 1955 roku 2. wycinki prasowe, informatory na temat działalności teatru od 1971 roku 3.opracowania tekstowe "krótki rys historyczny" K.Łostowiecki 4. Historia teatru - pozycje repertuarowe od 1980 roku
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:alfabetycznie według autorów tekstówalfabetycznie według autorów tekstów
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu w budynku teatruna miejscu w budynku teatru
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nienie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:1. dokumentowanie działalności teatru 2. zasób pomocny do bieżącej działalności 3. zasób pomocny do celów naukowych i edukacyjnych (materiały do wystaw, prelekcji, wykładów, dla potrzeb studentów1. dokumentowanie działalności teatru 2. zasób pomocny do bieżącej działalności 3. zasób pomocny do celów naukowych i edukacyjnych (materiały do wystaw, prelekcji, wykładów, dla potrzeb studentów
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112014
programy teatralne0
od roku 1962
0
od roku 1962
plakaty0
od roku 1971
0
od roku 1971
afisze0
od roku 1962
0
od roku 1962
zestawy fotografii0
od roku 0
0
od roku 0
wycinki prasowe0 (teczki w pudłach archiwalnych)
od roku 1955
GLOB Agencja Prasowo - Informacyjna
0 (teczki w pudłach archiwalnych)
od roku 1955
GLOB Agencja Prasowo - Informacyjna
repertuary00
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (teczki w pudłach archiwalnych)
od roku 1962
0 (teczki w pudłach archiwalnych)
od roku 1962
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")116
od roku 1955
116
od roku 1955
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą00
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 2006
0
od roku 2006
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
1. "26 - lecie teatru" 2. "imieniny teatru" 3. "Dotknięci teatrem, czyli pół wieku Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni 1959-2009/2010", red. Marzena Szymik - Mackiewicz, wydawnictwo słowo/obraz terytoria Gdańsk 2010
0
1. "26 - lecie teatru" 2. "imieniny teatru" 3. "Dotknięci teatrem, czyli pół wieku Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni 1959-2009/2010", red. Marzena Szymik - Mackiewicz, wydawnictwo słowo/obraz terytoria Gdańsk 2010
dokumentacja wystaw0
od roku 2006
1. wystawy towarzyszące Festiwalowi Polskich Sztuk Współczesnych R@Port - zawarte w dokumentacji festiwalowej
0
od roku 2006
1. wystawy towarzyszące Festiwalowi Polskich Sztuk Współczesnych R@Port - zawarte w dokumentacji festiwalowej
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 0
0
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 0
0
od roku 0
partytury muzyczne0
od roku 1979
0
od roku 1979
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 2005
0
od roku 2005
czasopisma teatralne0
od roku 1956
0
od roku 1956
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 0
0
od roku 0
pamiątki artystów0
od roku 0
0
od roku 0
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
0
od roku 0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112014
egzemplarz sztuki00
egzemplarz reżyserski00
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny00
afisz00
plakat00
zdjęcia0 (teczki archiwalne)0 (teczki archiwalne)
recenzje0 (teczki archiwalne)0 (teczki archiwalne)
inne teksty00
projekty scenograficzne00
partytura muzyczna00
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy00
rejestracja filmowa vhs/ dvd00
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z prób