Teatr im. Aleksandra Fredry

ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

Rok
 20082017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Małgorzata UrbaniakSandra Konieczka-Ślachetka
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:kierownik literackikierownik działu marketingu
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe, oddział w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno, tel. +48 61 426 18 1718.10.2017 do Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20 przekazano 29 tek spektakli.
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie w foyer teatru przystosowane na potrzeby przechowywania dokumentacjipomieszczenie w foyer teatru przystosowane do potrzeb przechowywania dokumentacji
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:księgozbiór biblioteki teatralnej zawiera książki z zakresu historii i teorii teatru i dramatu, również niektóre wybiórczo gromadzone programy teatralne, egzemplarze sztuk i periodyki np.: "Teatr", "Dialog"księgozbiór biblioteki teatralnej zawiera książki z zakresu historii i teorii teatru i dramatu, również niektóre wybiórczo gromadzone programy teatralne, egzemplarze sztuk i periodyki np.: "Teatr", "Dialog"
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, wydawcypracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, wydawcy
Sposób udostępniania dokumentacji:można przejrzeć materiały na miejscu w teatrze po uprzednim uzgodnieniu terminuzebrana dokumentacja udostępniana jest na miejscu; w niektórych przypadkach wysyłane są kserokopie materiałów archiwalnych
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Dokumentów zgromadzonych w teczkach nie wypożyczmy na zewnątrz. Do celów naukowych udostępniamy kserokopie wykonane na miejscu w teatrze. Wykorzystanie materiałów w publikacjach i na wystawach jest traktowane indywidualnie. Materiały udostępniamy na podstawie protokołu.dokumentacja wypożyczana jest poza archiwum w przypadku organizowania wystaw tematycznych, jubileuszowych oraz opracowań naukowych.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Zadaniem archiwum artystycznego naszego teatru jest gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej spektakli, projektów i innych wydarzeń oraz udostępnianie materiałów do celów informacyjnych, naukowych oraz statystycznych.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20082017
programy teatralne
od roku 1946

od roku 1946
plakaty
od roku 1960

od roku 1960
afisze
od roku 1946

od roku 1946
zestawy fotografii
od roku 1946

od roku 1946
wycinki prasowe
od roku 1946
do roku 1989 biuro wycinków prasowych GLOB; obecnie nie jest prowadzona współpraca

od roku 1946
do roku 1989 biuro wycinków prasowych GLOB; obecnie nie jest prowadzona współpraca
repertuary
od roku 1946

od roku 1946
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety
od roku 1946

od roku 1946
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")
od roku 1946

od roku 1946
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1946

od roku 1946
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1946

od roku 1946
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 1966
40 lat Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie Teatr im. Aleksandra Fredry, Poznań 2006 (wydawnictwo z okazji 60-lecia Teatru)

od roku 1966
40 lat Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie Teatr im. Aleksandra Fredry, Poznań 2006 (wydawnictwo z okazji 60-lecia Teatru)
dokumentacja wystaw5
od roku 1992
- Teatr Henryka Tomaszewskiego. Gnieźnieńskie inscenizacje Henryka Tomaszewskiego, marzec 2003 - Wystawa prezentująca działalność artystyczną Teatru im. Aleksandra Fredry w latach 1990-2002, październik 2003
5
od roku 1992
- Teatr Henryka Tomaszewskiego. Gnieźnieńskie inscenizacje Henryka Tomaszewskiego, marzec 2003 - Wystawa prezentująca działalność artystyczną Teatru im. Aleksandra Fredry w latach 1990-2002, październik 2003
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych
od roku 1946

od roku 1946
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1946

od roku 1946
partytury muzyczne300
od roku 1946
300
od roku 1946
nagrania vhs/ cd/ dvd101
od roku 1991

od roku 1991
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
od roku 1946

od roku 1946
pamiątki artystów
od roku 1946

od roku 1946
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20082017
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
program teatralny3020
afisz3020
plakat1020
zdjęcia7030 (płyty DVD, teki)
recenzje155
inne teksty11
projekty scenograficzne601
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób