Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego

Rynek 10, 40-003 Katowice

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Anna PodsiadłoAnna PodsiadłoAnna PodsiadłoAnna Podsiadło
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:sekretarz literacki, bibliotekarz-archiwistasekretarz literacki, bibliotekarz-archiwistakoordynator pracy artystycznejkoordynator pracy artystycznej
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:"Muzyka w Teatrze Śląskim" w: Teatr w Katowicach. 100 lat historii; Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego, Katowice 2007 "Inne archiwum. O archiwum artystycznym Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach" w: Bibliotheca nostra. Śląski kwartalnik naukowy. Archiwa i archiwalia; Katowice 2010"Muzyka w Teatrze Śląskim" w: Teatr w Katowicach. 100 lat historii; Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego, Katowice 2007 "Inne archiwum. O archiwum artystycznym Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach" w: Bibliotheca nostra. Śląski kwartalnik naukowy. Archiwa i archiwalia; Katowice 2010"Muzyka w Teatrze Śląskim" w: Teatr w Katowicach. 100 lat historii; Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego, Katowice 2007 "Inne archiwum. O archiwum artystycznym Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach" w: Bibliotheca nostra. Śląski kwartalnik naukowy. Archiwa i archiwalia; Katowice 2010
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Teatr Śląski jest uczestnikiem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Rozpoczęto digitalizację pojedynczych programów teatralnych z sezonów przedwojennych Teatru Polskiego w Katowicach (od 1936 roku Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.Teatr Śląski jest uczestnikiem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Rozpoczęto digitalizację pojedynczych programów teatralnych z sezonów przedwojennych Teatru Polskiego w Katowicach (od 1936 roku Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Ponieważ archiwum połączone jest z biblioteką posiadamy zbiory książek związanych z historią teatru.Ponieważ archiwum połączone jest z biblioteką posiadamy zbiory książek związanych z historią teatru.Ponieważ archiwum połączone jest z biblioteką posiadamy zbiory książek związanych z historią teatru.
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:do wglądu na miejscuOsoby spoza teatru mogę korzystać na podstawie pisemnej prośby i zgody Dyrekcji Teatru, do wglądu na miejscu. Udostępnianie "na zewnątrz" tylko w postaci skanów lub kserokopii dobrej jakości.Osoby spoza teatru mogę korzystać na podstawie pisemnej prośby i zgody Dyrekcji Teatru, do wglądu na miejscu. Udostępnianie "na zewnątrz" tylko w postaci skanów lub kserokopii dobrej jakości.Osoby spoza teatru mogę korzystać na podstawie pisemnej prośby i zgody Dyrekcji Teatru, do wglądu na miejscu. Udostępnianie "na zewnątrz" tylko w postaci skanów lub kserokopii dobrej jakości.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:wypożyczenia w celach wystawienniczych lub wydawniczych, ostatnio coraz częściej w postaci skanów lub kserokopii dobrej jakościNa postawie pisemnej prośby i zgody Dyrekcji Teatru dokumentacja wypożyczana w celach wystawienniczych lub wydawniczych, za rewersem. Na postawie pisemnej prośby i zgody Dyrekcji Teatru dokumentacja wypożyczana w celach wystawienniczych lub wydawniczych, za rewersem. Na postawie pisemnej prośby i zgody Dyrekcji Teatru dokumentacja wypożyczana w celach wystawienniczych lub wydawniczych, za rewersem.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Zadaniem archiwum jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów pracy artystycznej Teatru Śląskiego oraz artystów z nim związanych. Zadaniem archiwum jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów pracy artystycznej Teatru Śląskiego oraz artystów z nim związanych. Zadaniem archiwum jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów pracy artystycznej Teatru Śląskiego oraz artystów z nim związanych.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne500
od roku 1945
515
od roku 1945
530
od roku 1945
560
od roku 1945
plakaty100
od roku 1960
105
od roku 1960
115
od roku 1960
130
od roku 1960
afisze500
od roku 1945
515
od roku 1945
505
od roku 1945
505
od roku 1945
zestawy fotografii500
od roku 1945
515
od roku 1945
530
od roku 1945
560
od roku 1945
wycinki prasowe500
od roku 1945
515 (Teczki, każda dla oddzielnego przedstawienia)
od roku 1945
Agencja Prasowo - Informacyjna "GLOB"
530 (Teczki, każda dla oddzielnego przedstawienia)
od roku 1945
Agencja Prasowo - Informacyjna "GLOB"
560 (Teczki, każda dla oddzielnego przedstawienia)
od roku 1945
Agencja Prasowo - Informacyjna "GLOB"
repertuary500
od roku 1945
515
od roku 1945
300
od roku 1945
300
od roku 1945
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety30 (teki)
od roku 0
30 (teki)
od roku 0
30 (teki)
od roku 0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")30 (teki.)
od roku 0
30 (teki.)
od roku 0
30 (teki.)
od roku 0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1945

od roku 1945

od roku 1945
0
od roku 1945
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1945

od roku 1945

od roku 1945
0
od roku 1945
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 1937
- Teatr Polski na Śląsku 1922-1927 - Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego 1922-1972 - 50 lat Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 1907-1922-1997
3
od roku 1937
- Teatr Polski na Śląsku 1922-1927 - Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego 1922-1972 - 50 lat Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 1907-1922-1997 65. rocznica nadania Teatrowi Polskiemu w katowicach imienia Stanisława Wyspiańskiego - Teatr w Katowicach. 100 lat historii.
3
od roku 1937
- Teatr Polski na Śląsku 1922-1927 - Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego 1922-1972 - 50 lat Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 1907-1922-1997 65. rocznica nadania Teatrowi Polskiemu w katowicach imienia Stanisława Wyspiańskiego - Teatr w Katowicach. 100 lat historii.
3
od roku 1937
- Teatr Polski na Śląsku 1922-1927 - Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego 1922-1972 - 50 lat Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 1907-1922-1997 65. rocznica nadania Teatrowi Polskiemu w Katowicach imienia Stanisława Wyspiańskiego - Teatr w Katowicach. 100 lat historii.
dokumentacja wystaw80
od roku 1992
100
od roku 1992
Ulotki-zaproszenia na wystawy, wycinki prasowe, minikatalogi, zdjęcia
200
od roku 1992
Ulotki-zaproszenia na wystawy, wycinki prasowe, minikatalogi, zdjęcia.
230
od roku 1992
Ulotki-zaproszenia na wystawy, wycinki prasowe, minikatalogi, zdjęcia.
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych2000
od roku 1945
2020
od roku 1945
2030
od roku 1945
2050
od roku 1945
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)300
od roku 1945
315
od roku 1945
320
od roku 1945
350
od roku 1945
partytury muzyczne125
od roku 1945
125
od roku 1945
125
od roku 1945
125
od roku 1945
nagrania vhs/ cd/ dvd180
od roku 1990
195
od roku 1990
210
od roku 1990
230
od roku 1990
czasopisma teatralne3
od roku 1956
3
od roku 1956
3
od roku 1956
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru000
pamiątki artystów3
Spisy ról i recenzji Stanisławy Łopuszańskiej; albumy ze zdjęciami i recenzjami Edwarda Żyteckiego; fotografie Haliny i Tadeusza Kalinowskich
3
Spisy ról i recenzji Stanisławy Łopuszańskiej; albumy ze zdjęciami i recenzjami Edwarda Żyteckiego; fotografie Haliny i Tadeusza Kalinowskich
3
Spisy ról i recenzji Stanisławy Łopuszańskiej; albumy ze zdjęciami i recenzjami Edwarda Żyteckiego; fotografie Haliny i Tadeusza Kalinowskich
zdeponowane eksponaty, dary000
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1111
egzemplarz reżyserski000
egzemplarz inspicjencki1111
program teatralny10101010
afisz10101010
plakat10101010
zdjęcia2020 (teczki)20 (teczki)15 (teczki)
recenzje33 (teczki)3 (teczki)3 (teczki)
inne teksty000
projekty scenograficzne000
partytura muzyczna11
W ostatnich latach muzyka do spektakli pojawia się najcześciej w postaci zapisu na płycie CD
1
W ostatnich latach muzyka do spektakli pojawia się najcześciej w postaci zapisu na płycie CD
1
W ostatnich latach muzyka do spektakli pojawia się najcześciej w postaci zapisu na płycie CD
partytura scenograficzna000
zapis dźwiękowy111
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzieliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzieliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzieliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie