Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego

pl. Teatralny 1, 75-729 Koszalin

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskisamorządowa instytucja kulturysamorządowa instytucja kulturysamorządowa instytucja kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Elżbieta Szafarz-MarczykSławomir DudekSławomir DudekSławomir Dudek
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Dtrektor Archiwum Dokumentuspecjalista ds. administracjispecjalista ds. administracjispecjalista ds. administracji
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:wyższe studia archiwalnekurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKNIENIE
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum PaństwoweArchiwum Państwowe w KoszalinieArchiwum Państwowe w KoszalinieArchiwum Państwowe w Koszalinie
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeNIENIETAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:W ramach nawiązanej współpracy,zostaną zdigitalizowane materiały audiowizualne (taśmy szpulowe, kaseta VHS) znajdujące się w zasobach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego przez Pracownie Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej Instytutu Teatralnego im. Zb. Raszewskiego w Warszawie. Planowany czas zakończenia digitalizacji to I półrocze 2012 r.W ramach nawiązanej współpracy,zostaną zdigitalizowane materiały audiowizualne (taśmy szpulowe, kaseta VHS) znajdujące się w zasobach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego przez Pracownie Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej Instytutu Teatralnego im. Zb. Raszewskiego w Warszawie. W ramach nawiązanej współpracy,zostaną zdigitalizowane materiały audiowizualne (taśmy szpulowe, kaseta VHS) znajdujące się w zasobach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego przez Pracownie Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej Instytutu Teatralnego im. Zb. Raszewskiego w Warszawie.
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:egzemplarze jubileuszowe, grane sztuki, wycinki prasoweegzemplarze jubileuszowe, chronologiczny spis premier, wycinki prasoweegzemplarze i wydawnictwa jubileuszowe, chronologiczny spis premier, wycinki prasowe, dokumentacja fotograficzna, materiały poligraficzne dot. spektakli (plakat, program premiery itp).egzemplarze i wydawnictwa jubileuszowe, chronologiczny spis premier, wycinki prasowe, dokumentacja fotograficzna, materiały poligraficzne dot. spektakli (plakat, program premiery itp).
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na podstawie rejestru wypożyczeńna podstawie rejestru wypożyczeńUdostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum BTD odbywa się na podstawie pisemnej zgody wyrażonej przez Dyrektora. Udostępnianie odbywa się tylko w siedzibie. Nie istnieje możliwość pobrania materiałów poza archiwum.Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum BTD odbywa się na podstawie pisemnej zgody wyrażonej przez Dyrektora. Udostępnianie odbywa się tylko w siedzibie. Nie istnieje możliwość pobrania materiałów poza archiwum.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie, dokumentacja została wypożyczona w jednym tylko przypadku do Muzeum Okręgowego w Koszalinienie, dokumentacja została wypożyczona w jednym tylko przypadku do Muzeum Okręgowego w Koszaliniedokumentacja nie jest wypożyczana poza archiwum.dokumentacja nie jest wypożyczana poza archiwum.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:W jednostce nie ma wydzielonego Archiwum Artystycznego.Materiały z działalności artystycznej są składowane w Archiwum Zakładowym Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Działalność Archiwum Zakładowego oparta jest na "Instrukcji ws. organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i tryb postępowania z dokumentacją powstałą".W jednostce nie ma wydzielonego Archiwum Artystycznego.Materiały z działalności artystycznej są składowane w Archiwum Zakładowym Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Działalność Archiwum Zakładowego oparta jest na podstawie "Instrukcji ws. organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i tryb postępowania z dokumentacją powstałą".W jednostce nie ma wydzielonego Archiwum Artystycznego. Materiały z działalności artystycznej są składowane w Archiwum Zakładowym Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Działalność Archiwum Zakładowego oparta jest na podstawie "Instrukcji ws. organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i tryb postępowania z dokumentacją powstałą".
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne430
od roku 1953
440
od roku 1953
440
od roku 1953
440
od roku 1953
plakaty430
od roku 1959
440
od roku 1959
440
od roku 1959
440
od roku 1959
afisze430
od roku 1959
440
od roku 1959
440
od roku 1959
440
od roku 1959
zestawy fotografii8600
od roku 1953
8600
od roku 1953
8600
od roku 1953
8600
od roku 1953
wycinki prasowe8600
od roku 1960
8600 (teki)
od roku 1960
8600 (teki)
od roku 1960
8600 (teki)
od roku 1960
repertuary430
od roku 1959
430
od roku 1959
430
od roku 1959
430
od roku 1959
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (-)
od roku 0
0 (-)
od roku 0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (-)
od roku 0
0 (-)
od roku 0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 1959
4
od roku 1959
wydawnictwa jubileuszowe Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego: 25-lecie, 30-lecie, 40-lecie oraz 55-lecie.
5
od roku 1959
wydawnictwa jubileuszowe Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego: 25-lecie, 30-lecie, 40-lecie oraz 55-lecie, 60-lecie.
5
od roku 1959
wydawnictwa jubileuszowe Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego: 25-lecie, 30-lecie, 40-lecie oraz 55-lecie, 60-lecie.
dokumentacja wystaw0
od roku 0
-
0
od roku 0
nie dotyczy
0
od roku 0
nie dotyczy
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 0
0
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)450
od roku 1953
450
od roku 1953
450
od roku 1953
450
od roku 1953
partytury muzyczne0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
czasopisma teatralne0
od roku 1957
1067
od roku 1946
1067
od roku 1946
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 0
0
od roku 0
nie dotyczy
0
od roku 0
nie dotyczy
pamiątki artystów30
dyplomy, odznaczenia
30
dyplomy, odznaczenia
30
dyplomy, odznaczenia
30
dyplomy, odznaczenia
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
nie dotyczy
0
od roku 0
nie dotyczy
0
od roku 0
nie dotyczy
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki3111
egzemplarz reżyserski1100
egzemplarz inspicjencki1000
program teatralny351010
afisz3555
plakat3555
zdjęcia315 (teka)10 (teka)10 (teka)
recenzje11 (teka)1 (teka)1 (teka)
inne teksty000
projekty scenograficzne1111
partytura muzyczna1111
partytura scenograficzna111
zapis dźwiękowy000
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111