Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków

Rok
 200820142017
Status organizacyjny:teatr narodowyteatr narodowyteatr narodowy
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Elżbieta WrzesińskaElżbieta WrzesińskaElżbieta Wrzesińska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:bibliotekarzbibliotekarzbibliotekarz
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobu1946-54 zespół i dyrekcja wspólnie z Teatrem im. Słowackiego - dokumentacja tamże1946-54 zespół i dyrekcja wspólnie z Teatrem im. Słowackiego - dokumentacja tamże1946-1954 zespół i dyrekcja wspólnie z T. im. J. Słowackiego - dokumentacja tamże
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeNIETAKNIE
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów: Cyfrowe Muzeum Starego Teatru powstało dzięki dofinansowaniu projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Osi Priorytetowej 1 „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”, Działaniu 1.2. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”i zawiera ok 6050 fotografii, 1750 projektów scenografii, plakatów, wkładek obsadowych,oraz poza dokumentacją artystyczną ok. 330 kostiumów
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:wydawnictwa jubileuszowe teatrów w Polsce np: 200 lat Teatru Narodowego w Warszawie, Wwa 1965; Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, Wwa 1956; Teatr Lalki i Maski Groteska, Kraków 1945-95wydawnictwa jubileuszowe teatrów w Polsce np: 200 lat Teatru Narodowego w Warszawie, Wwa 1965; Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, Wwa 1956; Teatr Lalki i Maski Groteska, Kraków 1945-95książki z historii teatru w zasobie bibliotecznym
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu w archiwum dokumentacji artystycznejna miejscu w archiwum dokumentacji artystycznejna miejscu w archiwum
Możliwość wypożyczania dokumentacji:głównie w celach wystawienniczychgłównie w celach wystawienniczychw celach wystawienniczych
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących artystycznej działalności teatrugromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji artystycznej teatru
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 200820142017
programy teatralne430
od roku 1954
480
od roku 1954
497
od roku 1954
plakaty30
od roku 1965
50
od roku 1965
67
od roku 1965
afisze430
od roku 1954
460
od roku 1954
460
od roku 1954
zestawy fotografii430
od roku 1954
460
od roku 1954
477
od roku 1954
wycinki prasowe430
od roku 1955
Agencja Prasowo-Informacyjna GLOB Warszawa
480
od roku 1955
Agencja Prasowo-Informacyjna GLOB Warszawa
490 (szuflady z teczkami)
od roku 1955
Newspoint
repertuary14
od roku 1994
20
od roku 1994
23
od roku 1994
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety70
od roku 1965
70
od roku 1965
70 (teczki)
od roku 1965
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")140
od roku 1955
140
od roku 1955
140 (koperty)
od roku 1965
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą160
od roku 1955
170
od roku 1955
180
od roku 1955
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie60
od roku 1963
60
od roku 1963
60
od roku 1963
dokumentacja obchodów jubileuszowych
- "Sto lat Starego Teatru", WL Kraków 1965

- "Sto lat Starego Teatru", WL Kraków 1965
0
od roku 0
wyd. Sto lat Starego Teatru, WL Kraków 1965
dokumentacja wystaw11
od roku 1985
wystawy monograficzne w Muzeum Starego Teatru np: Konrad Swinarski, Andrzej Wajda, Sławomir Mrożek, Jerzy Jarocki
11
od roku 1985
wystawy monograficzne w Muzeum Starego Teatru np: Konrad Swinarski, Andrzej Wajda, Sławomir Mrożek, Jerzy Jarocki
11
od roku 1985
wystawy monograficzne Muzeum Starego Teatru np. K. Swinarski, A. Wajda, S. Mrożek, J. Jarocki,
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych700
od roku 1954
780
od roku 1954
793
od roku 1954
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)200
od roku 1954
210
od roku 1954
216
od roku 1954
partytury muzyczne90
od roku 1954
90
od roku 1954
90
od roku 1954
nagrania vhs/ cd/ dvd150
od roku 1990
190
od roku 1990
205
od roku 1990
czasopisma teatralne5
od roku 1954
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 200820142017
egzemplarz sztuki111
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki111
program teatralny111
afisz111
plakat111
zdjęcia111 (teczki, koperty, rulony)
recenzje111 (teczka)
inne teksty110
projekty scenograficzne111
nie zawsze
partytura muzyczna111
nie zawsze
partytura scenograficzna110
zapis dźwiękowy111
rejestracja filmowa vhs/ dvd111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób