Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Ewa JędrzejczykWojciech MuchaWojciech MuchaWojciech Mucha
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:archiwistaarchiwistaarchiwistaarchiwista
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopnia
Usytuowanie archiwum w teatrze:strychstrychstrychstrych
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:środki własneśrodki własne
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie
Sposób udostępniania dokumentacji:Do wglądu w archiwumDo wglądu w archiwum
Możliwość wypożyczania dokumentacji:WystawyWystawy
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Gromadzenie oraz przechowywanie materiałów dot. działalności artystycznej Teatru. Współpraca przy organizowaniu wystaw. Udostępnianie materiałów w celach naukowych.Gromadzenie oraz przechowywanie materiałów dot. działalności artystycznej Teatru. Współpraca przy organizowaniu wystaw. Udostępnianie materiałów w celach naukowych.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne356
od roku 1946
377
od roku 1946
398
od roku 1945
412
od roku 1945
plakaty
od roku 1963

od roku 1963

od roku 1963

od roku 1963
zestawy fotografii
od roku 1946
398
od roku 1945
412
od roku 1945
wycinki prasowe(teki)
Agencja Prasowo-Informacyjna "Glob"
398 (teki)
od roku 1945
Agencja Prasowo-Informacyjna "Glob"
412 (teki)
od roku 1945
Agencja Prasowo-Informacyjna "Glob"
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety398 (teki)
od roku 1945
398 (teki)
od roku 1945
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")397 (teki)
od roku 1945
412 (teki)
od roku 1945
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych
od roku 1945
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)397
od roku 1946
397
od roku 1946
partytury muzyczne144
od roku 1945
144
od roku 1945
nagrania vhs/ cd/ dvd104
od roku 1986
104
od roku 1986
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki398412
egzemplarz inspicjencki390412
program teatralny398412
zdjęcia398 (teki)412 (teki)
recenzje398 (teki)412 (teki)
projekty scenograficzne397412
partytura muzyczna144144
zapis dźwiękowy00
rejestracja filmowa vhs/ dvd104104
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawieńliczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień