Teatr im. Juliusza Słowackiego

pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr wojewódzkiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Diana Poskuta-WłodekDiana Poskuta-WłodekDiana Poskuta-WłodekDiana Poskuta-Włodek
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista ds. archiwum artystycznego i bibliotekispecjalista ds. archiwum artystycznego i bibliotekispecjalista ds. archiwum artystycznego i bibliotekiKierownik Archiwum Artystycznego i Biblioteki
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:I KSIĄŻKI AUTORSKIE, REDAKCJA: - Diana Poskuta-Włodek, Co dzień powtarza się gra... Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 1893-1993. Kraków 1993. - Diana Poskuta-Włodek, Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1914-1945, Kraków 2001. - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-2003, Kraków 2003. - The Juliusz Slowacki Theatre od Cracow 1893-2003, Kraków 2003. - Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. 100 spotkań, redakcja Diana Poskuta-Włodek, Kraków 2005. - Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. + 100 spotkań, redakcja Diana Poskuta-Włodek, Kraków 2007. WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE W KSIĄŻKACH ZBIOROWYCH: - Wielka scena otworem. O krakowskich inscenizacjach Bronisława Dąbrowskiego, w: W kręgu teatru monumentalnego. Pod redakcją L. Kuchtówny i J. Ciechowicza, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2000; - Encyklopedia Krakowa, PWN, Kraków 2001 (hasła teatralne, m.in.: Teatr im. J. Słowackiego, Garderoba Solskiego, Kurtyna Siemiradzkiego, Galeria portretów Teatru im. J. Słowackeigo, Archiwum i Biblioteka Teatru im. J. Słowackiego oraz kilkanaście haseł osobowych); - Encyklopedia kina. Pod red. Tadeusza Lubelskiego, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2003 (101 haseł dotyczących aktorów teatralnofilmowych, wydanie drugie: Kraków 2010; - Teatr w źrenicy oka. Wpływ dramaturgii ekspresjonistycznej na krakowskie inscenizacje w latach dwudziestych, w: Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku. Red. Wojciech Kaczmarek i Joanna Michalczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004; - Z Medyki Pawlikowskich w teatralny świat, w: Galicyjskie spotkania 2004, tom studiów pod red. prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej, Kalisz 2005; - Stankiewicz Roman; w: Polski Słownik Biograficzny, tom XLII/2 z. 173, Warszawa-Kraków 2003; - Stępiński Leonard Bończa w: Polski Słownik Biograficzny, tom XLIII/4 z. 179, Warszawa-Kraków 2005; - Teatrostrada Kraków-Lwów. O współpracy teatralnej dwóch kulturalnych stolic w okresie galicyjskim i w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Galicyjskie spotkania 2005, tom studiów pod red. prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej, Kalisz 2006; - Wróg mężczyzny w Krakowie. Polska dramaturgia kobieca w teatrze krakowskim okresu międzywojennego, w: Inna scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego, pod red. Agaty AdamieckiejSitek i Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2006 - Niebywała gospodarka przy Rajskiej 12, czyli krótka historia powstania i upadku Miejskiego Teatru Powszechnego w Krakowie, w: Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70 rocznicę urodzin, red. Jacek Popiel, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009 - Heleny Modrzejewskiej pożegnanie z Galicją, w: Galicyjskie spotkania 2009, tom studiów pod red. prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej; Kalisz 2010 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE W CZASOPISMACH: „Pamiętnik Teatralny”: 1996 z. 3-4, s. 595-607, Cracoviana w drugim tomie Słownika Biograficznego Teatru Polskieg 2002 z. 3-4, s. 550-594.W kręgu krakowskich przyjaciół korespondencja Tadeusza Łomnickiego, podała do druku i opracowała D. PoskutaWłodek; 2007 z. 1-2, s. 209-290. Korespondencja teatralna Zygmunta Nowakowskiego 1920-1939. Wybór i opracowanie Diana Poskuta-Włodek; 2007 z. 3-4, „Niechajże ujrzę, jak dusza wam płonie...” Krakowskie „Wyzwolenie” 1957; 2010 z. 1-2, Teatry krakowskie w dobie wojny polsko-bolszewickiej "Didaskalia" 2007 nr 77, Radulski. Temat zamknięty? [o teatralnej twórczości Wacława Radulskiego z lat 1921-1939]; „Przegląd Polski”, Nowy Jork: 23 XI 2001, 100-lecie „Dziadów” na polskich scenach;21 XII 2001, Boże Narodzenie, czyli triumf teatru; 31 V 2002, Teatralny Kraków Zygmunta Nowakowskiego; 23 II 2003, 100 lat „Wyzwolenia” na polskich scenach; 18 VII 2003, Wacław Radulski – wielki zapomniany polskiego teatru; 14 I 2005, A jednak wielkim artystą był! W 150 rocznicę urodzin Ludwika Solskiego; 30 XI 2007, Trzeba zrobić coś, co by od nas zależało... inscenizacje „Wyzwolenia” po historycznych przełomach; 22 V 2009 Teatr w poszukiwaniu Słowackiego; PUBLIKACJE W PROGRAMACH TEATRALNYCH: Teatr im. J. Słowackiego, Kraków: 1. Uwagi o tekście Wyzwolenie reż. M. Prus, prem. 7.11.1992 2. Rozmowa z Maciejem Prusem, Wyzwolenie reż. M. Prus, prem. 7.11.1992 3. Uwagi o tekście Pożegnanie jesieni reż. M. Grabowski, prem. 23.04.1993 4. Rozmowa z Mikołajem Grabowskim, Pożegnanie jesieni reż. M. Grabowski, prem. 23.04.1993 5. Duchy przeszłości. Budowa gmachu, Matejko itp.] A. Ostrowski Nasz człowiek reż. W. Fokin, prem. 12.11.1994 6. Duchy przeszłości. Jeszcze gazu i ramp nie świecono... [elektryczność] Wesele Canetti reż. B. Hussakowski, prem. 10.12.1994 7. Duchy przeszłości. Zwykły romans [Pawlikowski Bednarzewska] G. Zapolska Żabusia reż. Goliński, prem. 1.03.1995 8. Duchy przeszłości. [Wyrwiczówna/Chądzyński] R. Harwood Za i przeciw reż. T. Zygadło, prem. 22.05.1995 9. Duchy przeszłości. Zaburzenia w teatrze [Nowe Ghetto] H. Ibsen Heddea Gabbler reż. P. Miśkiewicz, prem. 4.06.1996 10. Duchy przeszłości. Naga scena [Solska] R. Lerici Obiad rodzinny reż. P. Miśkiewicz prem. 17.06.1995 11. Duchy przeszłości. [Garderoba] J. Kitowicz Opis Obyczajów II, reż. M. Grabowski, prem. 19.01.1996 12. Duchy przeszłości. Dwa portrety [Piłsudski] E. Albee Trzy bwysokie kobiety reż. B. Hussakowski prem. 17.03.1996 13. Duchy przeszłości. Osiem kroków wszerz i wzdłuż [Miniatura] W. Hildesheimer, Mary Stuart, reż. W. Zawodziński, prem. 19.04.1996 14. Duchy przeszłości. Teatr Słowackiego], D. Williamson, Przyjaźń i pieniądze reż. J. Domaradzki, prem. 12.10.1996 15. Duchy przeszłości. Kinematograf w teatrze A. Słonimski, Rodzina reż. J. Goliński, prem. 7.12.1996 16. Duchy przeszłości. Aleksander Moissi w Teatrze im. J. Słowackiego w: R. Maciąg, Ona reż. Miśkiewicz, prem. 28.02.1997 17. Duchy przeszłości. Loża dla urzędnika! w: T. Słobodzianek, Obywatel Pekoś reż. M. Grabowski, prem. 12.04.1997, [o Komisji Teatralnej] 18. Duchy przeszłości. Kurtyna kurtyn: Siemiradzki! w: E. de Filippo, Wielka magia reż. B. Hussakowski, prem. 14.06.1997. 19. Duchy przeszłości. Teatralne pasje Walerego Rz. w: M. Frisch, 10.10.1997 Biedermann i podpalacze reż. M. Grabowski prem. [o Rzewuskim] 20. Duchy przeszłości. Koszary w teatrze w: G. B. Shaw, Żołnierz i bohater reż. Jerzy Goliński, prem. 7.02.1998 21. Duchy przeszłości. Łgarz pierwszej wody... w: R. del ValleInclán, Słowa boże reż. Bartosz Szydłowski, prem. 7.03.1998 [o Łodygowskim] 22. Duchy przeszłości. Koń a sprawa portugalska w: Calderon, Słowacki, Książę Niezłomny reż. Andrzej Pawłowski, prem. 12.09.1998 23. Duchy przeszłości. Puchała, ale mistrz... w: E. O’Neill, Spętani (Welded) reż. B. Hussakowski, prem. 12.12.1998 24. Duchy przeszłości. Architectus transruranus. P. Handke, Godzina, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem, reż. Piotr Cieślak, prem. 11.03.1999 25. Duchy przeszłości. Ciocia Julcia (O Julii Romowicz), S. Mrożek, Rzeźnia, reż. Paweł Miśkiewicz, prem. 24.04.1999 26. Duchy przeszłości. Teatr dla Wyspiańskiego! J. Łukosz, Powrót, prem. 17.06.1999 27. Duchy przeszłości. Pauvre Polonais! (o Tadeuszu Świątku), A. Miller, Czarownice z Salem, perm. 11.12.1999 28. Balonik nad placem Św. Ducha (O Z. Baloniku), M. Stebnicka, Zabłąkane gwiazdy, prem. 11.03.2000 29. Duchy przeszłości (pierwsze krakowskie inscenizacje Czechowa), A. Czechow, Płatonow, reż. G. Wisniewski, prem. 16 IX 2000 30. Duchy przeszłości. Kruzer narodowej sztuce, Sofokles, Król Edyp, reż. Waldemar Śmigasiewicz, prem. 5 XI 2000, i inne; PUBLIKACJE RÓŻNE 1. Kraków Stanisława Wyspiańskiego, w: Europejskie Dni Dziedzictwa, [Kraków 2000] 2. „Każdy ma swoje osobne”. „Wesele” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, w: 100-lecie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Program obchodów jubileuszowych, Kraków 2001. 3. Zaduszki-Wyspiański, spektakl galowy w setną rocznicę śmierci Artysty, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 2007. 4. Teatr – Słowackiemu. „Nasz Recenzent” 27 III 2009 [jednodniówka] Międzynarodowy Dzień Teatru, Teatr im. J. Słowackiego. 5. Dlaczego Teatr Słowackiego? – wydawnictwo Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z okazji 100-lecia nadania Teatrowi imienia J. Słowackiego, Kraków 2009 6. „Dziennik Polski” 16 X 2009 - Scena dla poety. 100-lecie nadania imienia Teatrowi im. J. Słowackiego WYSTAWY 1. Dwadzieścia lat w Miniaturze... – z okazji 20-lecia sceny Miniatura Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Kraków 1986; Scenariusz i przygotowanie wystawy 2. Już kurtyny zaklęte... – z okazji 110-lecia Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Kraków 2003; Scenariusz i realizacja, redakcja katalogu. 3. Gwiazdy międzywojennego Krakowa, Klub Aktora „Loża”, Kraków, (we współpracy z Barbarą Stesłowicz), styczeń 2009 4. Słowacki w naszym Teatrze. Wystawa z okazji 100-lecia nadania imienia Teatrowi im. J. Słowackiego, październik 2009 i inneI KSIĄŻKI AUTORSKIE, REDAKCJA: - Diana Poskuta-Włodek, Co dzień powtarza się gra... Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 1893-1993. Kraków 1993. - Diana Poskuta-Włodek, Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1914-1945, Kraków 2001. - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-2003, Kraków 2003. - The Juliusz Slowacki Theatre od Cracow 1893-2003, Kraków 2003. - Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. 100 spotkań, redakcja Diana Poskuta-Włodek, Kraków 2005. - Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. + 100 spotkań, tom 2, redakcja Diana Poskuta-Włodek, Kraków 2007. - Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. + 100 spotkań, tom 3, redakcja Diana Poskuta-Włodek, Kraków 2012; - Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. + 100 spotkań, tom 4, redakcja Diana Poskuta-Włodek, Kraków 2013. Dzieje teatru w Krakowie. Zawodowe teatry dramatyczne w latach 1918-1939, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012. WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE W KSIĄŻKACH ZBIOROWYCH: - Wielka scena otworem. O krakowskich inscenizacjach Bronisława Dąbrowskiego, w: W kręgu teatru monumentalnego. Pod redakcją L. Kuchtówny i J. Ciechowicza, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2000; - Encyklopedia Krakowa, PWN, Kraków 2001 (hasła teatralne, m.in.: Teatr im. J. Słowackiego, Garderoba Solskiego, Kurtyna Siemiradzkiego, Galeria portretów Teatru im. J. Słowackeigo, Archiwum i Biblioteka Teatru im. J. Słowackiego oraz kilkanaście haseł osobowych); - Encyklopedia kina. Pod red. Tadeusza Lubelskiego, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2003 (101 haseł dotyczących aktorów teatralnofilmowych, wydanie drugie: Kraków 2010; - Teatr w źrenicy oka. Wpływ dramaturgii ekspresjonistycznej na krakowskie inscenizacje w latach dwudziestych, w: Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku. Red. Wojciech Kaczmarek i Joanna Michalczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004; - Z Medyki Pawlikowskich w teatralny świat, w: Galicyjskie spotkania 2004, tom studiów pod red. prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej, Kalisz 2005; - Stankiewicz Roman; w: Polski Słownik Biograficzny, tom XLII/2 z. 173, Warszawa-Kraków 2003; - Stępiński Leonard Bończa w: Polski Słownik Biograficzny, tom XLIII/4 z. 179, Warszawa-Kraków 2005; - Teatrostrada Kraków-Lwów. O współpracy teatralnej dwóch kulturalnych stolic w okresie galicyjskim i w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Galicyjskie spotkania 2005, tom studiów pod red. prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej, Kalisz 2006; - Wróg mężczyzny w Krakowie. Polska dramaturgia kobieca w teatrze krakowskim okresu międzywojennego, w: Inna scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego, pod red. Agaty AdamieckiejSitek i Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2006 - Niebywała gospodarka przy Rajskiej 12, czyli krótka historia powstania i upadku Miejskiego Teatru Powszechnego w Krakowie, w: Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70 rocznicę urodzin, red. Jacek Popiel, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009 - Heleny Modrzejewskiej pożegnanie z Galicją, w: Galicyjskie spotkania 2009, tom studiów pod red. prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej; Kalisz 2010 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE W CZASOPISMACH: „Pamiętnik Teatralny”: 1996 z. 3-4, s. 595-607, Cracoviana w drugim tomie Słownika Biograficznego Teatru Polskieg 2002 z. 3-4, s. 550-594.W kręgu krakowskich przyjaciół korespondencja Tadeusza Łomnickiego, podała do druku i opracowała D. PoskutaWłodek; 2007 z. 1-2, s. 209-290. Korespondencja teatralna Zygmunta Nowakowskiego 1920-1939. Wybór i opracowanie Diana Poskuta-Włodek; 2007 z. 3-4, „Niechajże ujrzę, jak dusza wam płonie...” Krakowskie „Wyzwolenie” 1957; 2010 z. 1-2, Teatry krakowskie w dobie wojny polsko-bolszewickiej "Didaskalia" 2007 nr 77, Radulski. Temat zamknięty? [o teatralnej twórczości Wacława Radulskiego z lat 1921-1939]; „Przegląd Polski”, Nowy Jork: 23 XI 2001, 100-lecie „Dziadów” na polskich scenach;21 XII 2001, Boże Narodzenie, czyli triumf teatru; 31 V 2002, Teatralny Kraków Zygmunta Nowakowskiego; 23 II 2003, 100 lat „Wyzwolenia” na polskich scenach; 18 VII 2003, Wacław Radulski – wielki zapomniany polskiego teatru; 14 I 2005, A jednak wielkim artystą był! W 150 rocznicę urodzin Ludwika Solskiego; 30 XI 2007, Trzeba zrobić coś, co by od nas zależało... inscenizacje „Wyzwolenia” po historycznych przełomach; 22 V 2009 Teatr w poszukiwaniu Słowackiego; PUBLIKACJE W PROGRAMACH TEATRALNYCH: Teatr im. J. Słowackiego, Kraków: 1. Uwagi o tekście Wyzwolenie reż. M. Prus, prem. 7.11.1992 2. Rozmowa z Maciejem Prusem, Wyzwolenie reż. M. Prus, prem. 7.11.1992 3. Uwagi o tekście Pożegnanie jesieni reż. M. Grabowski, prem. 23.04.1993 4. Rozmowa z Mikołajem Grabowskim, Pożegnanie jesieni reż. M. Grabowski, prem. 23.04.1993 5. Duchy przeszłości. Budowa gmachu, Matejko itp.] A. Ostrowski Nasz człowiek reż. W. Fokin, prem. 12.11.1994 6. Duchy przeszłości. Jeszcze gazu i ramp nie świecono... [elektryczność] Wesele Canetti reż. B. Hussakowski, prem. 10.12.1994 7. Duchy przeszłości. Zwykły romans [Pawlikowski Bednarzewska] G. Zapolska Żabusia reż. Goliński, prem. 1.03.1995 8. Duchy przeszłości. [Wyrwiczówna/Chądzyński] R. Harwood Za i przeciw reż. T. Zygadło, prem. 22.05.1995 9. Duchy przeszłości. Zaburzenia w teatrze [Nowe Ghetto] H. Ibsen Heddea Gabbler reż. P. Miśkiewicz, prem. 4.06.1996 10. Duchy przeszłości. Naga scena [Solska] R. Lerici Obiad rodzinny reż. P. Miśkiewicz prem. 17.06.1995 11. Duchy przeszłości. [Garderoba] J. Kitowicz Opis Obyczajów II, reż. M. Grabowski, prem. 19.01.1996 12. Duchy przeszłości. Dwa portrety [Piłsudski] E. Albee Trzy bwysokie kobiety reż. B. Hussakowski prem. 17.03.1996 13. Duchy przeszłości. Osiem kroków wszerz i wzdłuż [Miniatura] W. Hildesheimer, Mary Stuart, reż. W. Zawodziński, prem. 19.04.1996 14. Duchy przeszłości. Teatr Słowackiego], D. Williamson, Przyjaźń i pieniądze reż. J. Domaradzki, prem. 12.10.1996 15. Duchy przeszłości. Kinematograf w teatrze A. Słonimski, Rodzina reż. J. Goliński, prem. 7.12.1996 16. Duchy przeszłości. Aleksander Moissi w Teatrze im. J. Słowackiego w: R. Maciąg, Ona reż. Miśkiewicz, prem. 28.02.1997 17. Duchy przeszłości. Loża dla urzędnika! w: T. Słobodzianek, Obywatel Pekoś reż. M. Grabowski, prem. 12.04.1997, [o Komisji Teatralnej] 18. Duchy przeszłości. Kurtyna kurtyn: Siemiradzki! w: E. de Filippo, Wielka magia reż. B. Hussakowski, prem. 14.06.1997. 19. Duchy przeszłości. Teatralne pasje Walerego Rz. w: M. Frisch, 10.10.1997 Biedermann i podpalacze reż. M. Grabowski prem. [o Rzewuskim] 20. Duchy przeszłości. Koszary w teatrze w: G. B. Shaw, Żołnierz i bohater reż. Jerzy Goliński, prem. 7.02.1998 21. Duchy przeszłości. Łgarz pierwszej wody... w: R. del ValleInclán, Słowa boże reż. Bartosz Szydłowski, prem. 7.03.1998 [o Łodygowskim] 22. Duchy przeszłości. Koń a sprawa portugalska w: Calderon, Słowacki, Książę Niezłomny reż. Andrzej Pawłowski, prem. 12.09.1998 23. Duchy przeszłości. Puchała, ale mistrz... w: E. O’Neill, Spętani (Welded) reż. B. Hussakowski, prem. 12.12.1998 24. Duchy przeszłości. Architectus transruranus. P. Handke, Godzina, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem, reż. Piotr Cieślak, prem. 11.03.1999 25. Duchy przeszłości. Ciocia Julcia (O Julii Romowicz), S. Mrożek, Rzeźnia, reż. Paweł Miśkiewicz, prem. 24.04.1999 26. Duchy przeszłości. Teatr dla Wyspiańskiego! J. Łukosz, Powrót, prem. 17.06.1999 27. Duchy przeszłości. Pauvre Polonais! (o Tadeuszu Świątku), A. Miller, Czarownice z Salem, perm. 11.12.1999 28. Balonik nad placem Św. Ducha (O Z. Baloniku), M. Stebnicka, Zabłąkane gwiazdy, prem. 11.03.2000 29. Duchy przeszłości (pierwsze krakowskie inscenizacje Czechowa), A. Czechow, Płatonow, reż. G. Wisniewski, prem. 16 IX 2000 30. Duchy przeszłości. Kruzer narodowej sztuce, Sofokles, Król Edyp, reż. Waldemar Śmigasiewicz, prem. 5 XI 2000, i inne; PUBLIKACJE RÓŻNE 1. Kraków Stanisława Wyspiańskiego, w: Europejskie Dni Dziedzictwa, [Kraków 2000] 2. „Każdy ma swoje osobne”. „Wesele” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, w: 100-lecie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Program obchodów jubileuszowych, Kraków 2001. 3. Zaduszki-Wyspiański, spektakl galowy w setną rocznicę śmierci Artysty, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 2007. 4. Teatr – Słowackiemu. „Nasz Recenzent” 27 III 2009 [jednodniówka] Międzynarodowy Dzień Teatru, Teatr im. J. Słowackiego. 5. Dlaczego Teatr Słowackiego? – wydawnictwo Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z okazji 100-lecia nadania Teatrowi imienia J. Słowackiego, Kraków 2009 6. „Dziennik Polski” 16 X 2009 - Scena dla poety. 100-lecie nadania imienia Teatrowi im. J. Słowackiego WYSTAWY 1. Dwadzieścia lat w Miniaturze... – z okazji 20-lecia sceny Miniatura Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Kraków 1986; Scenariusz i przygotowanie wystawy 2. Już kurtyny zaklęte... – z okazji 110-lecia Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Kraków 2003; Scenariusz i realizacja, redakcja katalogu. 3. Gwiazdy międzywojennego Krakowa, Klub Aktora „Loża”, Kraków, (we współpracy z Barbarą Stesłowicz), styczeń 2009 4. Słowacki w naszym Teatrze. Wystawa z okazji 100-lecia nadania imienia Teatrowi im. J. Słowackiego, październik 2009 i inneI KSIĄŻKI AUTORSKIE, REDAKCJA: - Diana Poskuta-Włodek, Co dzień powtarza się gra... Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 1893-1993. Kraków 1993. - Diana Poskuta-Włodek, Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1914-1945, Kraków 2001. - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-2003, Kraków 2003. - The Juliusz Slowacki Theatre od Cracow 1893-2003, Kraków 2003. - Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. 100 spotkań, redakcja Diana Poskuta-Włodek, Kraków 2005. - Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. + 100 spotkań, tom 2, redakcja Diana Poskuta-Włodek, Kraków 2007. - Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. + 100 spotkań, tom 3, redakcja Diana Poskuta-Włodek, Kraków 2012; - Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. + 100 spotkań, tom 4, redakcja Diana Poskuta-Włodek, Kraków 2013. Dzieje teatru w Krakowie. Zawodowe teatry dramatyczne w latach 1918-1939, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012. WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE W KSIĄŻKACH ZBIOROWYCH: - Wielka scena otworem. O krakowskich inscenizacjach Bronisława Dąbrowskiego, w: W kręgu teatru monumentalnego. Pod redakcją L. Kuchtówny i J. Ciechowicza, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2000; - Encyklopedia Krakowa, PWN, Kraków 2001 (hasła teatralne, m.in.: Teatr im. J. Słowackiego, Garderoba Solskiego, Kurtyna Siemiradzkiego, Galeria portretów Teatru im. J. Słowackeigo, Archiwum i Biblioteka Teatru im. J. Słowackiego oraz kilkanaście haseł osobowych); - Encyklopedia kina. Pod red. Tadeusza Lubelskiego, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2003 (101 haseł dotyczących aktorów teatralnofilmowych, wydanie drugie: Kraków 2010; - Teatr w źrenicy oka. Wpływ dramaturgii ekspresjonistycznej na krakowskie inscenizacje w latach dwudziestych, w: Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku. Red. Wojciech Kaczmarek i Joanna Michalczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004; - Z Medyki Pawlikowskich w teatralny świat, w: Galicyjskie spotkania 2004, tom studiów pod red. prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej, Kalisz 2005; - Stankiewicz Roman; w: Polski Słownik Biograficzny, tom XLII/2 z. 173, Warszawa-Kraków 2003; - Stępiński Leonard Bończa w: Polski Słownik Biograficzny, tom XLIII/4 z. 179, Warszawa-Kraków 2005; - Teatrostrada Kraków-Lwów. O współpracy teatralnej dwóch kulturalnych stolic w okresie galicyjskim i w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Galicyjskie spotkania 2005, tom studiów pod red. prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej, Kalisz 2006; - Wróg mężczyzny w Krakowie. Polska dramaturgia kobieca w teatrze krakowskim okresu międzywojennego, w: Inna scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego, pod red. Agaty AdamieckiejSitek i Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2006 - Niebywała gospodarka przy Rajskiej 12, czyli krótka historia powstania i upadku Miejskiego Teatru Powszechnego w Krakowie, w: Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70 rocznicę urodzin, red. Jacek Popiel, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009 - Heleny Modrzejewskiej pożegnanie z Galicją, w: Galicyjskie spotkania 2009, tom studiów pod red. prof. dr hab. Urszuli Jakubowskiej; Kalisz 2010 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE W CZASOPISMACH: „Pamiętnik Teatralny”: 1996 z. 3-4, s. 595-607, Cracoviana w drugim tomie Słownika Biograficznego Teatru Polskieg 2002 z. 3-4, s. 550-594.W kręgu krakowskich przyjaciół korespondencja Tadeusza Łomnickiego, podała do druku i opracowała D. PoskutaWłodek; 2007 z. 1-2, s. 209-290. Korespondencja teatralna Zygmunta Nowakowskiego 1920-1939. Wybór i opracowanie Diana Poskuta-Włodek; 2007 z. 3-4, „Niechajże ujrzę, jak dusza wam płonie...” Krakowskie „Wyzwolenie” 1957; 2010 z. 1-2, Teatry krakowskie w dobie wojny polsko-bolszewickiej "Didaskalia" 2007 nr 77, Radulski. Temat zamknięty? [o teatralnej twórczości Wacława Radulskiego z lat 1921-1939]; „Przegląd Polski”, Nowy Jork: 23 XI 2001, 100-lecie „Dziadów” na polskich scenach;21 XII 2001, Boże Narodzenie, czyli triumf teatru; 31 V 2002, Teatralny Kraków Zygmunta Nowakowskiego; 23 II 2003, 100 lat „Wyzwolenia” na polskich scenach; 18 VII 2003, Wacław Radulski – wielki zapomniany polskiego teatru; 14 I 2005, A jednak wielkim artystą był! W 150 rocznicę urodzin Ludwika Solskiego; 30 XI 2007, Trzeba zrobić coś, co by od nas zależało... inscenizacje „Wyzwolenia” po historycznych przełomach; 22 V 2009 Teatr w poszukiwaniu Słowackiego; PUBLIKACJE W PROGRAMACH TEATRALNYCH: Teatr im. J. Słowackiego, Kraków: 1. Uwagi o tekście Wyzwolenie reż. M. Prus, prem. 7.11.1992 2. Rozmowa z Maciejem Prusem, Wyzwolenie reż. M. Prus, prem. 7.11.1992 3. Uwagi o tekście Pożegnanie jesieni reż. M. Grabowski, prem. 23.04.1993 4. Rozmowa z Mikołajem Grabowskim, Pożegnanie jesieni reż. M. Grabowski, prem. 23.04.1993 5. Duchy przeszłości. Budowa gmachu, Matejko itp.] A. Ostrowski Nasz człowiek reż. W. Fokin, prem. 12.11.1994 6. Duchy przeszłości. Jeszcze gazu i ramp nie świecono... [elektryczność] Wesele Canetti reż. B. Hussakowski, prem. 10.12.1994 7. Duchy przeszłości. Zwykły romans [Pawlikowski Bednarzewska] G. Zapolska Żabusia reż. Goliński, prem. 1.03.1995 8. Duchy przeszłości. [Wyrwiczówna/Chądzyński] R. Harwood Za i przeciw reż. T. Zygadło, prem. 22.05.1995 9. Duchy przeszłości. Zaburzenia w teatrze [Nowe Ghetto] H. Ibsen Heddea Gabbler reż. P. Miśkiewicz, prem. 4.06.1996 10. Duchy przeszłości. Naga scena [Solska] R. Lerici Obiad rodzinny reż. P. Miśkiewicz prem. 17.06.1995 11. Duchy przeszłości. [Garderoba] J. Kitowicz Opis Obyczajów II, reż. M. Grabowski, prem. 19.01.1996 12. Duchy przeszłości. Dwa portrety [Piłsudski] E. Albee Trzy bwysokie kobiety reż. B. Hussakowski prem. 17.03.1996 13. Duchy przeszłości. Osiem kroków wszerz i wzdłuż [Miniatura] W. Hildesheimer, Mary Stuart, reż. W. Zawodziński, prem. 19.04.1996 14. Duchy przeszłości. Teatr Słowackiego], D. Williamson, Przyjaźń i pieniądze reż. J. Domaradzki, prem. 12.10.1996 15. Duchy przeszłości. Kinematograf w teatrze A. Słonimski, Rodzina reż. J. Goliński, prem. 7.12.1996 16. Duchy przeszłości. Aleksander Moissi w Teatrze im. J. Słowackiego w: R. Maciąg, Ona reż. Miśkiewicz, prem. 28.02.1997 17. Duchy przeszłości. Loża dla urzędnika! w: T. Słobodzianek, Obywatel Pekoś reż. M. Grabowski, prem. 12.04.1997, [o Komisji Teatralnej] 18. Duchy przeszłości. Kurtyna kurtyn: Siemiradzki! w: E. de Filippo, Wielka magia reż. B. Hussakowski, prem. 14.06.1997. 19. Duchy przeszłości. Teatralne pasje Walerego Rz. w: M. Frisch, 10.10.1997 Biedermann i podpalacze reż. M. Grabowski prem. [o Rzewuskim] 20. Duchy przeszłości. Koszary w teatrze w: G. B. Shaw, Żołnierz i bohater reż. Jerzy Goliński, prem. 7.02.1998 21. Duchy przeszłości. Łgarz pierwszej wody... w: R. del ValleInclán, Słowa boże reż. Bartosz Szydłowski, prem. 7.03.1998 [o Łodygowskim] 22. Duchy przeszłości. Koń a sprawa portugalska w: Calderon, Słowacki, Książę Niezłomny reż. Andrzej Pawłowski, prem. 12.09.1998 23. Duchy przeszłości. Puchała, ale mistrz... w: E. O’Neill, Spętani (Welded) reż. B. Hussakowski, prem. 12.12.1998 24. Duchy przeszłości. Architectus transruranus. P. Handke, Godzina, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem, reż. Piotr Cieślak, prem. 11.03.1999 25. Duchy przeszłości. Ciocia Julcia (O Julii Romowicz), S. Mrożek, Rzeźnia, reż. Paweł Miśkiewicz, prem. 24.04.1999 26. Duchy przeszłości. Teatr dla Wyspiańskiego! J. Łukosz, Powrót, prem. 17.06.1999 27. Duchy przeszłości. Pauvre Polonais! (o Tadeuszu Świątku), A. Miller, Czarownice z Salem, perm. 11.12.1999 28. Balonik nad placem Św. Ducha (O Z. Baloniku), M. Stebnicka, Zabłąkane gwiazdy, prem. 11.03.2000 29. Duchy przeszłości (pierwsze krakowskie inscenizacje Czechowa), A. Czechow, Płatonow, reż. G. Wisniewski, prem. 16 IX 2000 30. Duchy przeszłości. Kruzer narodowej sztuce, Sofokles, Król Edyp, reż. Waldemar Śmigasiewicz, prem. 5 XI 2000, i inne; PUBLIKACJE RÓŻNE 1. Kraków Stanisława Wyspiańskiego, w: Europejskie Dni Dziedzictwa, [Kraków 2000] 2. „Każdy ma swoje osobne”. „Wesele” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, w: 100-lecie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Program obchodów jubileuszowych, Kraków 2001. 3. Zaduszki-Wyspiański, spektakl galowy w setną rocznicę śmierci Artysty, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 2007. 4. Teatr – Słowackiemu. „Nasz Recenzent” 27 III 2009 [jednodniówka] Międzynarodowy Dzień Teatru, Teatr im. J. Słowackiego. 5. Dlaczego Teatr Słowackiego? – wydawnictwo Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z okazji 100-lecia nadania Teatrowi imienia J. Słowackiego, Kraków 2009 6. „Dziennik Polski” 16 X 2009 - Scena dla poety. 100-lecie nadania imienia Teatrowi im. J. Słowackiego WYSTAWY 1. Dwadzieścia lat w Miniaturze... – z okazji 20-lecia sceny Miniatura Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Kraków 1986; Scenariusz i przygotowanie wystawy 2. Już kurtyny zaklęte... – z okazji 110-lecia Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Kraków 2003; Scenariusz i realizacja, redakcja katalogu. 3. Gwiazdy międzywojennego Krakowa, Klub Aktora „Loża”, Kraków, (we współpracy z Barbarą Stesłowicz), styczeń 2009 4. Słowacki w naszym Teatrze. Wystawa z okazji 100-lecia nadania imienia Teatrowi im. J. Słowackiego, październik 2009 i inne
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:wydzielone pomieszczenia z czytelnią i magazynemwydzielone pomieszczenia z czytelnią, jasne, ogrzewane, zamki patentowe, kraty, alarm, pomiar temperatury i wilgotności, stanowiska komputerowe itd.wydzielone pomieszczenia z czytelnią, jasne, ogrzewane, zamki patentowe, kraty, alarm, pomiar temperatury i wilgotności, stanowiska komputerowe, czytelnia itd.wydzielone pomieszczenia z czytelnią, jasne, ogrzewane, zamki patentowe, kraty, alarm, pomiar temperatury i wilgotności, stanowisko komputerowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Wdrażane są dwa projekty: 1. Krakowska Cyfrowa Baza Ikonografii Teatralnej - projekt zrealizowany częściowo, kontynuacja uzależniona od przyznania dotacji. Prace nad katalogiem elektronicznym fotografii ze zbiorów Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. J. Słowackiego rozpoczęte zostały w roku 2009 z inicjatywy i pod opieką Katedry Teatru Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i zostały w całości sfinansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych. Są kontynuacją zrealizowanego w latach 2003-2009 projektu Cyfrowej Bazy Ikonografii Teatralnej ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej i częścią ambitnego planu stworzenia Krakowskiej Cyfrowej Bazy Ikonografii Teatralnej. Dotąd powstała I część Elektronicznej Bazy Fotografii Teatralnej ze zbiorów Archiwum Artystycznego i Biblioteki. Obejmuje pierwszy tysiąc zeskanowanych i opracowanych fotografii ze zbiorów Archiwum Artystycznego i Biblioteki. Baza dostępna na stronie Teatru: http://fotografie.slowacki.krakow.pl/ 2. "Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe. Stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013". Liderem projektu jest Muzeum Narodowe w Krakowie, Teatr im. Juliusza Słowackiego jest partnerem w projekcie. Do digitalizacji w ramach projektu przeznaczonych zostało 15 tys. afiszy ze zbiorów Archoiwum Artystycznego i Biblioteki. Więcej informacji na stronie Teatru: http://www.slowacki.krakow.pl/pl/aktualnosci/cyfrowe_dziedzictwo/ 1. Krakowska Cyfrowa Baza Ikonografii Teatralnej Ikonografii Teatralnej. Obejmuje tysiąc zeskanowanych i opracowanych fotografii ze zbiorów Archiwum Artystycznego i Biblioteki.Baza dostępna na stronie Teatru: http://fotografie.slowacki.krakow.pl/ 2. "Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe. Stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013". Liderem projektu jest Muzeum Narodowe w Krakowie, Teatr im. Juliusza Słowackiego jest partnerem w projekcie. Zdigitalizowano 15 tys. afiszy teatralnych z lat 1865-1945 ze zbiorów Archoiwum Artystycznego i Biblioteki. Więcej informacji na stronie Teatru: http://www.slowacki.krakow.pl/pl/aktualnosci/cyfrowe_dziedzictwo/ 1. Krakowska Cyfrowa Baza Ikonografii Teatralnej Ikonografii Teatralnej. Obejmuje tysiąc zeskanowanych i opracowanych fotografii ze zbiorów Archiwum Artystycznego i Biblioteki.Baza dostępna na stronie Teatru: http://fotografie.slowacki.krakow.pl/ 2. "Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe. Stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013". Liderem projektu jest Muzeum Narodowe w Krakowie, Teatr im. Juliusza Słowackiego jest partnerem w projekcie. Zdigitalizowano 15 tys. afiszy teatralnych z lat 1865-1945 ze zbiorów Archoiwum Artystycznego i Biblioteki. Więcej informacji na stronie Teatru: http://www.slowacki.krakow.pl/pl/aktualnosci/cyfrowe_dziedzictwo/2. Złożony wniosek Kultura Cyfrowa 2018
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:księgozbiórgłównie księgozbiórgłównie księgozbiórgłównie księgozbiór
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKNIENIENIE
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier: afisze, programy sezonami, wycinki prasowe sezonami według sygnatur: resztachronologicznie według dat premier: afisze, programy sezonami, wycinki prasowe sezonami według sygnatur: reszta UWAGA: specyfiką zbioru jest integralność zasobów bibliotecznego i archiwalnego wynikająca z tradycji Teatru im. J. Słowackiego (dawniej Teatru Miejskiego) sięgającej XIX w.chronologicznie według dat premier: afisze, programy sezonami, wycinki prasowe sezonami według sygnatur: reszta UWAGA: specyfiką zbioru jest integralność zasobów bibliotecznego i archiwalnego wynikająca z tradycji Teatru im. J. Słowackiego (dawniej Teatru Miejskiego) sięgającej XIX w.chronologicznie według dat premier: afisze, programy sezonami, wycinki prasowe sezonami według sygnatur: reszta UWAGA: specyfiką zbioru jest integralność zasobów bibliotecznego i archiwalnego wynikająca z tradycji Teatru im. J. Słowackiego (dawniej Teatru Miejskiego) sięgającej XIX w.
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, czytelnicy z Polski i zagranicy (prowadzona rejestracja czytelników). Ponadto odbywają się zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. wiedzy o teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego (np. wprowadzenie o nauki o teatrze, analiza źródeł do historii teatru)pracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, czytelnicy z Polski i zagranicy (prowadzona rejestracja czytelników). Ponadto odbywają się zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. wiedzy o teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego (np. wprowadzenie o nauki o teatrze, analiza źródeł do historii teatru)pracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, czytelnicy z Polski i zagranicy (prowadzona rejestracja czytelników). Ponadto odbywają się zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. wiedzy o teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego (np. wprowadzenie o nauki o teatrze, analiza źródeł do historii teatru)pracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, czytelnicy z Polski i zagranicy (prowadzona rejestracja czytelników). Ponadto odbywają się zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. wiedzy o teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego (np. wprowadzenie o nauki o teatrze, analiza źródeł do historii teatru)
Sposób udostępniania dokumentacji:zgodnie z regulaminem, na miejscu w czytelni w określonych godzinachzgodnie z regulaminem, na miejscu w czytelni w określonych godzinach, na podstawie rewesówzgodnie z regulaminem, na miejscu w czytelni w określonych godzinach, na podstawie rewesówzgodnie z regulaminem, na miejscu w czytelni w określonych godzinach, na podstawie rewesów
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja jest wypożyczana wyłącznie instytucjom (muzea, teatry) na prestiżowe wystawydokumentacja jest wypożyczana wyłącznie instytucjom (muzea, teatry) na prestiżowe wystawy na podstawie prawnych umów użyczenia i protokołów użyczenia i zwrotudokumentacja jest wypożyczana wyłącznie instytucjom (muzea, teatry) na prestiżowe wystawy na podstawie prawnych umów użyczenia i protokołów użyczenia i zwrotudokumentacja jest wypożyczana wyłącznie instytucjom (muzea, teatry) na prestiżowe wystawy na podstawie prawnych umów użyczenia i protokołów użyczenia i zwrotu
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:ARCHIWUM ARTYSTYCZNE JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI TEATRU I ZACHOWANIA JEGO TRADYCJI 1. Bezpośredni, STAŁY, INTENSYWNY udział w bieżącej działalności teatru poprzez: teksty sztuk, kwerendy merytoryczne, nagrania wykorzystywane do zastępstw, wyjazdów na festiwale, wznowień itp,; opracowywanie zestawu danych; przygotowywanie wyciągów recenzji i publikacji; prowadzenie baz danych potrzebnych w bieżącej działalności artystycznej, edukazyjnej itp., udział w opracowywaniu wydawnictw teatru w tym programów i wydawnictw jubileuszowych, przygotowywanie wystaw itp. 2. Ścisła współpraca z Dyrekcją, działami: Literackim,koordynacją pracy artystycznej, marketingu, specjalisą ds. organizowaniw wyjazdów itd. 2. Udzieł w promocji teatru i budowaniu jego widerunku - dostaczanie materiałów, informacji, opracowań merytorycznych dla działu marketingu, na stronę internetową, dla mediów itp. 3. Udzielanie informacji, wykonywanie i umozliwianie kwerend merytorycznych dla pracowników działu artystycznego; 4. Zdjęcia, nagrania itp. są wykorzystywane przez dyrekcję i rezyserów jako materiał pomocniczy przy obsadach przedstawień 5. Teksty sztuk są bazą dla konstruowania repertuaru przez dyrekcje i dział literacki a także rezyserów i aktorów 6. Projekty scenograficzne i zdjęcia służą jako baza inf. dla scenografów 7. CZynny udział w działalności popularyzacyjnej, informacyjnej, edukacyjnej macierzystego Teatru (wystawy, prelekcje itp. 8. I inneARCHIWUM ARTYSTYCZNE JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI TEATRU I ZACHOWANIA JEGO TRADYCJI 1. Bezpośredni, STAŁY, INTENSYWNY udział w bieżącej działalności teatru poprzez: teksty sztuk, kwerendy merytoryczne, nagrania wykorzystywane do zastępstw, wyjazdów na festiwale, wznowień itp,; opracowywanie zestawu danych; przygotowywanie wyciągów recenzji i publikacji; prowadzenie baz danych potrzebnych w bieżącej działalności artystycznej, edukazyjnej itp., udział w opracowywaniu wydawnictw teatru w tym programów i wydawnictw jubileuszowych, przygotowywanie wystaw itp. 2. Ścisła współpraca z Dyrekcją, działami: Literackim,koordynacją pracy artystycznej, marketingu, specjalisą ds. organizowaniw wyjazdów itd. 2. Udzieł w promocji teatru i budowaniu jego widerunku - dostaczanie materiałów, informacji, opracowań merytorycznych dla działu marketingu, na stronę internetową, dla mediów itp. 3. Udzielanie informacji, wykonywanie i umozliwianie kwerend merytorycznych dla pracowników działu artystycznego; 4. Zdjęcia, nagrania itp. są wykorzystywane przez dyrekcję i rezyserów jako materiał pomocniczy przy obsadach przedstawień 5. Teksty sztuk są bazą dla konstruowania repertuaru przez dyrekcje i dział literacki a także rezyserów i aktorów 6. Projekty scenograficzne i zdjęcia służą jako baza inf. dla scenografów 7. CZynny udział w działalności popularyzacyjnej, informacyjnej, edukacyjnej macierzystego Teatru (wystawy, prelekcje itp. 8. I inneARCHIWUM ARTYSTYCZNE JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI TEATRU I ZACHOWANIA JEGO TRADYCJI 1. Bezpośredni, STAŁY, INTENSYWNY udział w bieżącej działalności teatru poprzez: teksty sztuk, kwerendy merytoryczne, nagrania wykorzystywane do zastępstw, wyjazdów na festiwale, wznowień itp,; opracowywanie zestawu danych; przygotowywanie wyciągów recenzji i publikacji; prowadzenie baz danych potrzebnych w bieżącej działalności artystycznej, edukazyjnej itp., udział w opracowywaniu wydawnictw teatru w tym programów i wydawnictw jubileuszowych, przygotowywanie wystaw itp. 2. Ścisła współpraca z Dyrekcją, działami: Literackim,koordynacją pracy artystycznej, marketingu, specjalisą ds. organizowaniw wyjazdów itd. 2. Udzieł w promocji teatru i budowaniu jego widerunku - dostaczanie materiałów, informacji, opracowań merytorycznych dla działu marketingu, na stronę internetową, dla mediów itp. 3. Udzielanie informacji, wykonywanie i umozliwianie kwerend merytorycznych dla pracowników działu artystycznego; 4. Zdjęcia, nagrania itp. są wykorzystywane przez dyrekcję i rezyserów jako materiał pomocniczy przy obsadach przedstawień 5. Teksty sztuk są bazą dla konstruowania repertuaru przez dyrekcje i dział literacki a także rezyserów i aktorów 6. Projekty scenograficzne i zdjęcia służą jako baza inf. dla scenografów 7. CZynny udział w działalności popularyzacyjnej, informacyjnej, edukacyjnej macierzystego Teatru (wystawy, prelekcje itp. 8. I inne
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne700
od roku 1909
730
od roku 1909
750
od roku 1909
750
od roku 1909
plakaty300
od roku 1898
310
od roku 1898
330
od roku 1898
350
od roku 1898
afisze15000
od roku 1865
15000
od roku 1865
15000
od roku 1865
30000
od roku 1865
zestawy fotografii1122
od roku 1880
1146
od roku 1880
1165
od roku 1880
1189
od roku 1880
wycinki prasowe116
od roku 1893
GLOB
118 (teczki, teki, segregatory, pudła bezkwasowe, szafy zamykane)
od roku 1893
GLOB
120 (teczki, teki, segregatory, pudła bezkwasowe, szafy zamykane. PODAJE SIE DANE LICZBOWE SZACUNKOWE)
od roku 1893
GLOB
120 (teczki, teki, segregatory, pudła bezkwasowe, szafy zamykane. PODAJE SIE DANE LICZBOWE SZACUNKOWE)
od roku 1893
Instytut Monitorowania Mediów
repertuary116
od roku 1893
168
od roku 1893
168
od roku 1893
125
od roku 1893
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety222
od roku 1908
213 (teki, skrzynie drewniane zamykane)
od roku 1908
213 (teki, skrzynie drewniane zamykane)
od roku 1908
213 (teki, skrzynie drewniane zamykane)
od roku 1908
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")222
od roku 1908
213 (UWAGA! projekty dekoracji i projekty kostiumów przechowywane są razem; dane liczbowe w rubtykach g i h pokrywają się, oznaczją ilość tek. )
od roku 1908
213 (UWAGA! projekty dekoracji i projekty kostiumów przechowywane są razem; dane liczbowe w rubtykach g i h pokrywają się, oznaczją ilość tek. )
od roku 1908
213 (UWAGA! projekty dekoracji i projekty kostiumów przechowywane są razem; dane liczbowe w rubtykach g i h pokrywają się, oznaczją ilość tek. )
od roku 1908
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą1
od roku 1893
1
od roku 1893
1
od roku 1893
1
od roku 1893
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie1
od roku 1893
1
od roku 1893
1
od roku 1893
1
od roku 1893
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
od roku 1918
- "Uroczysty obchód jubileuszowy 25-lecia Teatru Miejskiego w Krakowie" - "Dnia 20 października 1918 roku, Kraków 1918" - W czterdziestolecie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-1933", Kraków 1933
1
od roku 1918
- "Uroczysty obchód jubileuszowy 25-lecia Teatru Miejskiego w Krakowie" - "Dnia 20 października 1918 roku, Kraków 1918" - W czterdziestolecie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-1933", Kraków 1933
1
od roku 1918
- "Uroczysty obchód jubileuszowy 25-lecia Teatru Miejskiego w Krakowie" - "Dnia 20 października 1918 roku, Kraków 1918" - W czterdziestolecie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-1933", Kraków 1933 - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 2013
1
od roku 1918
- "Uroczysty obchód jubileuszowy 25-lecia Teatru Miejskiego w Krakowie" - "Dnia 20 października 1918 roku, Kraków 1918" - W czterdziestolecie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-1933", Kraków 1933 - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 2013
dokumentacja wystaw3
od roku 1996
2003 r., Już kurtyny zaklęte. Wystawa z okazji 110-lecia Teatru; scenariusz i realizacja: Diana Poskuta-Włodek
3
od roku 1996
2003 r., Już kurtyny zaklęte. Wystawa z okazji 110-lecia Teatru; scenariusz i realizacja: Diana Poskuta-Włodek
4
od roku 1996
2003 r., Już kurtyny zaklęte. Wystawa z okazji 110-lecia Teatru; scenariusz i realizacja: Diana Poskuta-Włodek 2013 r. Ogrody Teatru. Wystawa z okazji 120-lecia Teatru; kurator: Diana Poskuta-Włodek.
4
od roku 1996
2003 r., Już kurtyny zaklęte. Wystawa z okazji 110-lecia Teatru; scenariusz i realizacja: Diana Poskuta-Włodek 2013 r. Ogrody Teatru. Wystawa z okazji 120-lecia Teatru; kurator: Diana Poskuta-Włodek 2016 r. Lamus teatralny, kurator: Diana Poskuta-Włodek
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych8000
od roku 1837
8000
od roku 1837
8000
od roku 1837
8000
od roku 1837
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)5000
od roku 1885
5000
od roku 1885
5000
od roku 1885
5000
od roku 1885
partytury muzyczne410
od roku 1893
410
od roku 1893
410
od roku 1893
410
od roku 1893
nagrania vhs/ cd/ dvd500
od roku 1998
863
od roku 1998
863
od roku 1998
1372
od roku 1998
czasopisma teatralne7
od roku 1909
7
od roku 1909
7
od roku 1909
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru5
od roku 1920
archiwa: Leona Wyrwicza, Bronisławy Janokowskiej, Zygmunta Nowakowskiego, Bronisława Dąbrowskiego, Romana Niewiarowicza
5
od roku 1920
archiwa: Leona Wyrwicza, Bronisławy Janokowskiej, Zygmunta Nowakowskiego, Bronisława Dąbrowskiego, Romana Niewiarowicza
5
od roku 1920
archiwa: Leona Wyrwicza, Bronisławy Janokowskiej, Zygmunta Nowakowskiego, Bronisława Dąbrowskiego, Romana Niewiarowicza Dane liczbowe szacunkowe - jeden inwentarz
5
od roku 1920
archiwa: Leona Wyrwicza, Bronisławy Janokowskiej, Zygmunta Nowakowskiego, Bronisława Dąbrowskiego, Romana Niewiarowicza Dane liczbowe szacunkowe - jeden inwentarz
pamiątki artystów1000
od roku 1893
1000
od roku 1893
głównie zdjęcia, korespodencja, medale pamiąkowe (kilka) itp.
1000
od roku 1893
głównie zdjęcia włączone do zbioru fotografii z przedstawiień, korespodencja, medale pamiąkowe (kilka) itp.
100
od roku 1893
głównie zdjęcia włączone do zbioru fotografii z przedstawiień, korespodencja, medale pamiąkowe (kilka) itp.
zdeponowane eksponaty, dary2
od roku 1920
korespondencja i pamiątki po Zygmuncie Nowakowskim i Romanie Niewiarowiczu
2
od roku 1920
korespondencja i pamiątki po Zygmuncie Nowakowskim i Romanie Niewiarowiczu
2
od roku 1920
korespondencja i pamiątki po Zygmuncie Nowakowskim i Romanie Niewiarowiczu
2
od roku 1920
korespondencja i pamiątki po Zygmuncie Nowakowskim i Romanie Niewiarowiczu
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1111
egzemplarz reżyserski1111
egzemplarz inspicjencki1111
program teatralny2555
afisz2333
plakat2222
zdjęcia1010 (teki, segregatory, pudła)10 (teki, segregatory, pudła)10 (teki, segregatory, pudła)
recenzje11 (zestawy rezencji papierowych - segragatory; wersja elektroniczna na CD )1 (zestawy rezencji papierowych - segragatory; wersja elektroniczna na CD )1 (zestawy rezencji papierowych - segragatory; wersja elektroniczna na CD )
inne teksty1111
projekty scenograficzne1111
partytura muzyczna11
o ile autor muzyki dostarczy; ZAPIS DŹWIĘKOWY NIE ZAWSZE
1
o ile autor muzyki dostarczy; ZAPIS DŹWIĘKOWY NIE ZAWSZE
1
o ile autor muzyki dostarczy; ZAPIS DŹWIĘKOWY NIE ZAWSZE
partytura scenograficzna000
zapis dźwiękowy111
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzieliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzieliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzieliczba przedstawień