Teatr Ludowy

Osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Maria KlotzerMaria KlotzerMaria KlotzerMaria Klotzer
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:sekretarz literackisekretarz literackisekretarz literackisekretarz literacki
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Na peryferiach dwóch miast. 50 lat Teatru Ludowego w Krakowie-Nowej Hucie 1955-2005 Kraków 2005Na peryferiach dwóch miast. 50 lat Teatru Ludowego w Krakowie-Nowej Hucie 1955-2005 Kraków 2005Na peryferiach dwóch miast. 50 lat Teatru Ludowego w Krakowie-Nowej Hucie 1955-2005 Kraków 2005 Teatr jest w nas. Migawki z dekady pierwszej nowego półwiecza, Teatr Ludowy 60 lat, Kraków 2015
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAKTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Wydawnictwa jubileuszowe, katalogi wystaw dotyczących naszego Teatru, które miały miejsce w innych instytucjachWydawnictwa jubileuszowe, katalogi wystaw dotyczących naszego Teatru, które miały miejsce w innych instytucjach
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji: - do wglądu na miejscu - wykonanie kserokopii - wypożyczenia po podpisaniu rewersu - do wglądu na miejscu - wykonanie kserokopii - wypożyczenia po podpisaniu rewersu - do wglądu na miejscu - wykonanie kserokopii - wypożyczenia po podpisaniu rewersu Regulamin regulują przepisy kancelaryjno-archiwalne rozdział VII - do wglądu na miejscu - wykonanie kserokopii - wypożyczenia po podpisaniu rewersu Regulamin - regulują przepisy kancelaryjno-archiwalne rozdział VII
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja jest wypożyczana - głównie fotografie, plakaty i afisze do wystaw tematycznych przygotowywanych przez różne instytucje kultury; sporadycznie egzemplarze sztuk studentom i działom literackim innych teatrówdokumentacja jest wypożyczana - głównie fotografie, plakaty i afisze do wystaw tematycznych przygotowywanych przez różne instytucje kultury; sporadycznie egzemplarze sztuk studentom i działom literackim innych teatrówdokumentacja jest wypożyczana - głównie fotografie, plakaty i afisze do wystaw tematycznych przygotowywanych przez różne instytucje kultury; sporadycznie egzemplarze dokumentacja jest wypożyczana - głównie fotografie, plakaty i afisze do wystaw tematycznych przygotowywanych przez różne instytucje kultury; sporadycznie egzemplarze
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:-przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum artystycznego, -przechowywanie i ewindencja dokumentacji artystycznej, -udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum artystycznym.-przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum artystycznego, -przechowywanie i ewindencja dokumentacji artystycznej, -udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum artystycznym.
Regulamin korzystania z dokumentacji:PobierzPobierz
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne3300
od roku 1955
1000
od roku 1955
1220
od roku 1955
1440
od roku 1955
plakaty1400
od roku 1955
1000
od roku 1955
1066
od roku 1955
1088
od roku 1955
afisze500
od roku 1955
300
od roku 1955
336
od roku 1955
340
od roku 1955
zestawy fotografii300
od roku 1955
330
od roku 1955
347
od roku 1955
364
od roku 1955
wycinki prasowe300
od roku 1955
GLOB
330 (teki)
od roku 1955
GLOB
347 (teki)
od roku 1955
364 (pudła)
od roku 1955
Glob
repertuary
od roku 1955

od roku 1955
0
od roku 1955
0
od roku 1955
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety100
od roku 1955
100 (teki)
od roku 1955
107 (teki)
od roku 1955
107 (teki)
od roku 1955
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")200
od roku 1955
150 (teki)
od roku 1955
150 (teki)
od roku 1955
150 (teki)
od roku 1955
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1955

od roku 1955
00
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1955
0
od roku 1955
00
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
od roku 1960
- "Teatr Ludowy. Nowa Huta 1955-1960", Kraków 1960 - "30 lat Teatru Ludowego w Krakowie - Nowej Hucie", Kraków 1985
1
od roku 1960
- "Teatr Ludowy. Nowa Huta 1955-1960", Kraków 1960 - "30 lat Teatru Ludowego w Krakowie - Nowej Hucie", Kraków 1985
1
od roku 1960
- "Teatr Ludowy. Nowa Huta 1955-1960", Kraków 1960 - "30 lat Teatru Ludowego w Krakowie - Nowej Hucie", Kraków 1985
1
od roku 1960
- "Teatr Ludowy. Nowa Huta 1955-1960", Kraków 1960 - "30 lat Teatru Ludowego w Krakowie - Nowej Hucie", Kraków 1985 - Na peryferiach dwóch miast. 50 lat Teatru Ludowego w Krakowie-Nowej Hucie 1955-2005 Kraków 2005 - Teatr jest w nas. Migawki z dekady pierwszej nowego półwiecza, Teatr Ludowy 60 lat, Kraków 2015
dokumentacja wystaw19550
od roku 1955
-
00
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych200
od roku 1955
200
od roku 1955
499
od roku 1955
355
od roku 1955
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1955
330
od roku 1955
343
od roku 1955
250
od roku 1955
partytury muzyczne
od roku 1955

od roku 1955
16
od roku 1955
16
od roku 1955
nagrania vhs/ cd/ dvd50
od roku 1986
50
od roku 1986
63
od roku 1955
90
od roku 1955
czasopisma teatralne00
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
od roku 1955

od roku 1955
00
pamiątki artystów
od roku 1955

od roku 1955
00
zdeponowane eksponaty, dary
od roku 1955

od roku 1955
00
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1111
egzemplarz reżyserski1111
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny5555
afisz1111
plakat1111
zdjęcia101010 (teki, koperty szare)10 (pudła, koperty)
recenzje111 (teki, koperty szare)1 (koperty)
inne teksty1111
projekty scenograficzne1111
partytura muzyczna1110
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy00
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób