Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

Rynek 39, 59-220 Legnica

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Maria CzerniatowiczMaria CzerniatowiczMaria CzerniatowiczAnna Mokhtari
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Główny specjalista ds. pracowniczychGłówny specjalista ds. pracowniczychGłówny specjalista ds. pracowniczychspecjalista ds. kadr
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobu Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Dokumentacja kat. A za lata 1997-1991 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Dokumentacja kat. A za lata 1997-1991
Usytuowanie archiwum w teatrze:strychstrychstrychbyły magazyn elektryków
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci elektronicznej
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:w ramach teczek imprez archiwizowane są wydawnictwa dotyczące tych imprez np.: "Legnicki album rodzinny", "Program Zjazdu Legniczan", monografie teatru wydane z okazji jubileuszyw ramach teczek imprez archiwizowane są wydawnictwa dotyczące tych imprez np.: "Legnicki album rodzinny", "Program Zjazdu Legniczan", monografie teatru wydane z okazji jubileuszyw ramach teczek imprez archiwizowane są wydawnictwa dotyczące tych imprez np.: "Legnicki album rodzinny", "Program Zjazdu Legniczan", monografie teatru wydane z okazji jubileuszyw ramach teczek imprez archiwizowane są wydawnictwa dotyczące tych imprez np.: "Legnicki album rodzinny", "Program Zjazdu Legniczan", monografie teatru wydane z okazji jubileuszy
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierwedług sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówstudenci/ uczniowiestudenci/ uczniowiew ostatnich 3 latach nie korzystano z zasobówpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu do przeglądania i fotografie cyfrowena miejscu do przeglądania i fotografie cyfrowew ostatnich 3 latach nie korzystano z zasobówdo wglądu w archiwum zakładowym
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie było takiej sytuacjinie było takiej sytuacjinie było takiej sytuacjinie było takiej sytuacji
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:W teatrze nie ma typowego archiwum artystycznego. W archiwum zakładowym gromadzona jest dokumentacja z funkcjonowania całego teatru. W teatrze nie ma typowego archiwum artystycznego. W archiwum zakładowym gromadzona jest dokumentacja z funkcjonowania całego teatru.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne
od roku 1977

od roku 1991
80
od roku 1991
plakaty
od roku 1977

od roku 1991
80
od roku 1991
afisze
od roku 1977

od roku 1991
80
od roku 1991
zestawy fotografii
od roku 1977

od roku 1991
80
od roku 1991
wycinki prasowe
od roku 1977
Agencja Prasowo-Informacyjna GLOB
(teczki)
od roku 1991
we własnym zakresie
86 (teczki, odn. spektakli w teczce spektaklu + odn. teatru)
od roku 1991
we własnym zakresie
repertuary
od roku 1977

od roku 1991
150
od roku 1999
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety80 (w teczce spektaklu, jeśli dotyczy)
od roku 1991
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")80 (w teczce spektaklu, jeśli dotyczy)
od roku 1991
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą6
od roku 2005
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie3
od roku 2011
dokumentacja obchodów jubileuszowych3
od roku 1987
Księzki :Monografia X lat Dwadzieścia lat - subiektywna historia legnickiego teatru 30 - lecie legnickiej sceny

od roku 1997
Dwadzieścia lat - subiektywna historia legnickiego teatru 30 - lecie legnickiej sceny
2
od roku 1997
Dwadzieścia lat - subiektywna historia legnickiego teatru 30 - lecie legnickiej sceny
dokumentacja wystaw00
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych00
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)00
partytury muzyczne00
nagrania vhs/ cd/ dvd00
czasopisma teatralne00
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru00
pamiątki artystów000
zdeponowane eksponaty, dary00
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1111
egzemplarz reżyserski0000
egzemplarz inspicjencki0000
program teatralny1111
afisz1111
plakat1111
zdjęcia11 (teczka)1 (teczka)1 (teczka)
recenzje111 (teczka)1 (teczka)
inne teksty00
projekty scenograficzne111
teczka
1
teczka
partytura muzyczna00
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy1111
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób