Teatr im. Hansa Christiana Andersena

ul. Dominikańska 1, 20-111 Lublin

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Maria MuciekMaria MuciekDominika ModzelewskaZofia Jakóbczak
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:zastępca głównego księgowegozastępca głównego księgowegoarchiwista zakładowy zatrudniona na umowę zlecenie archiwista zakładowy, zatrudniony na umowę zlecenie
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniawyższe studia archiwalneinne formy przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowewydzielone pomieszczenie na I p. budynku teatruwydzielone pomieszczenie na I p. budynku teatrupiwnica
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:- Dzieje teatru lalek.Od antyku do "belle epoque". H. Jurkowski. Lublin 2014. - Dzieje teatru lalek. Od modernizmu do współczesności. H. Jurkowski. Lublin 2014.
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:dokumentacja jest wypożyczana na podstawie podpisanego rewersu wypożyczenia dokumentacji z określeniem daty zwrotunie jest wypożyczana, korzysta w siedzibie teatru nie jest wypożyczana, korzysta w siedzibie teatru Dokumentacja nie jest wypożyczana. Udostępnia się się do wglądu na miejscu w oryginale lub w postaci kopii cyfrowych na zasadach wynikających z instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Teatru oraz z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja nie jest wypożyczanadokumentacja nie jest wypożyczanadokumentacja nie jest wypożyczanaDokumentacja zasadniczo nie jest wypożyczana poza archiwum, za wyjątkiem wykorzystania dokumentacji osobowo-płacowej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub sądowego.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:kompletowanie dokumentacji związanej z danym spektaklemkompletowanie dokumentacji związanej z danym spektaklemKompletowanie dokumentacji związanej z danym spektaklem.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne200
od roku 1956
300
od roku 1956
300
od roku 1956
427
od roku 1960
plakaty200
od roku 1956
200
od roku 1956
200
od roku 1956
154
od roku 1960
afisze300
od roku 1956
300
od roku 1956
300
od roku 1956
233
od roku 1960
zestawy fotografii300
od roku 1956
300
od roku 1956
300
od roku 1956
263
od roku 1960
wycinki prasowe100
od roku 1956
100 (teki)
od roku 1956
nie ma firmy
100 (teki)
od roku 1956
nie ma firmy
41 (Teczki aktowe)
od roku 1964
Wyznaczony jest pracownik Teatru do zbierania wycinków prasowych i monitorowania Internetu
repertuary300
od roku 1956
350
od roku 1956
350
od roku 1956
0
od roku 0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety1000
od roku 1956
1000 (teki)
od roku 1956
1000 (teki)
od roku 1956
161 (teczki aktowe, płyty CD, DVD)
od roku 1960
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")1000
od roku 1956
1000 (magazyn rekwizytów)
od roku 1956
1000 (magazyn rekwizytów)
od roku 1956
0 (gromadzone razem w teczkach dokumentacji scenograficznej)
od roku 0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą10
od roku 1968
15
od roku 1968
15
od roku 1968
15
od roku 1968
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie50
od roku 1960
70
od roku 1960
70
od roku 1960
70
od roku 1960
dokumentacja obchodów jubileuszowych30
od roku 1966
30
od roku 1966
1. plakaty jubileuszowe 10, 20, 25 lecia teatru, 2. broszura 35 lecia teatru, 3. druki okolicznościowe, 4. 40 lat w teatrze, 5. broszura 50 lat teatru, 6. broszura Akademia Teatralna, 7. Scenografie 1954-2004 r.
30
od roku 1966
1. plakaty jubileuszowe 10, 20, 25 lecia teatru, 2. broszura 35 lecia teatru, 3. druki okolicznościowe, 4. 40 lat w teatrze, 5. broszura 50 lat teatru, 6. broszura Akademia Teatralna, 7. Scenografie 1954-2004 r.
30
od roku 1966
Publikacje: - Państwowy Teatr Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena w Lublinie". Informator w j. angielskim. Lublin 1970 - 35 lat Państwowego Teatru Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Lublin 1989. - Teatru Andersena żywot czterdziestoletni. H. I. Rogacki. Lublin 1994. - 40 lat w Teatrze. W. Fełenczak. Lublin 2004. - Scenografie 1954-2004 r. Red. i oprac. W. Fełenczak, M. Wichmanowski. Lublin 2005 - Jubileusz 55 lat Teatru im. H. Ch. Andersena. Red. i oprac. A. Klucznik, M. Polak-Luścińska, M. Pyś, J. Wojciechowska. Lublin 2009. - 60 lat Teatru Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Red. A. Klucznik, B. Byrski, D. Arbaczewski. Lublin 2014. ________________________ Ponadto: - Plakaty z okazji jubileuszu 10, 20, 25 lecia Teatru, broszury i druki okolicznościowe, listy gratulacyjne, itp.
dokumentacja wystaw
od roku 1956
0
od roku 1956
0
od roku 1956
1
od roku 1980
"Lalki teatralne" Katalog wystawy + zaproszenie
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych
od roku 1956
0
od roku 1956
0
od roku 1956
0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1956
0
od roku 1956
0
od roku 1956
0
partytury muzyczne48
od roku 1956
8
od roku 1956
77
od roku 1960
nagrania vhs/ cd/ dvd10
od roku 2000
10
od roku 2000
350
od roku 1959
czasopisma teatralne0016
od roku 2010
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru000
pamiątki artystów20
od roku 1973
000
zdeponowane eksponaty, dary
od roku 1956
000
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1113
egzemplarz reżyserski1000
egzemplarz inspicjencki000
program teatralny3113
afisz3113
plakat3113
zdjęcia200 (teki, )0 (teki, )3 (teczki aktowe, teki zbiorcze, płyty CD i DVD - zasadniczo gromadzi się po 3 egz (afisz, plakat, program, dokumentacja fotograficzna i audiowizualna) oraz po 2 egz. tekstu sztuki (scenariusza), partytur, po 1 egz. projektów scenograficznych. )
recenzje51 (teki)1 (teki)1 (teczki aktowe, wraz z wycinkami prasowymi o działalności Teatru)
inne teksty000
projekty scenograficzne2060601
Teczki aktowe, płyty CD i DVD
partytura muzyczna20001
Teczki aktowe, płyty CD i DVD
partytura scenograficzna000
zapis dźwiękowy80001
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzówliczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z prób