Teatr im. Juliusza Osterwy

ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin

Rok
 20112017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Anna NowakAnna Nowak
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:aktorkaaktorka, archiwista artystyczny
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegokurs archiwalny pierwszego stopnia
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:- "Jego siła nas urzekła" (szkice i wspomnienie z dziejów lubelskiego teatru 1944-1984) Wydawnictwo lubelskie 1985 - "Przez labirynt zwany teatr" (od "Wesela" do "Wesela" 1984-2006) - "Gazeta Teatralna" - osiem numerów dodatku do Gazety Wyborczej w Lublinie (Teatr lubelski w latach 1886-2006) - szereg artykułów publikowanych w prasie i programach teatru im.J.Osterwy": - "I mamy nowego Szekspira" (realizacja "Wesela" 1906-2006) - "Lubelscy Hamleci" (1822-2004) - "A to piorun nie wystrzelił" (realizacje "Balladyny" 1889- 2008) - "Własnymi siłami" (realizacje "Sędziów" 1909-2005) - "Cały lubelski high-life da sobie randez-vous na lubelskim przedstawieniu" (realizacja "Dożywocia" 1859- 2006) - "Żołnierz królowej Madagaskaru" (1879-2006) - "Lubelscy kochankowie z Werony" ("Romeo i Julia" 1861-2003) - "Prapremiera! Prapremiera?" - "Tylko dla dorosłych"- "Jego siła nas urzekła" (szkice i wspomnienie z dziejów lubelskiego teatru 1944-1984) Wydawnictwo lubelskie 1985 - "Przez labirynt zwany teatr" (od "Wesela" do "Wesela" 1984-2006)Gazeta teatralna( teatr lubelski w latach 1886 - 2006 ), jako dodatek do Gazety Wyborczej. ) - szereg artykułów publikowanych w prasie i programach teatru im.J.Osterwy": - "I mamy nowego Szekspira" (realizacja "Wesela" 1906-2006) - "Lubelscy Hamleci" (1822-2004) - "A to piorun nie wystrzelił" (realizacje "Balladyny" 1889- 2008) - "Własnymi siłami" (realizacje "Sędziów" 1909-2005) - "Cały lubelski high-life da sobie randez-vous na lubelskim przedstawieniu" (realizacja "Dożywocia" 1859- 2006) - "Żołnierz królowej Madagaskaru" (1879-2006) - "Lubelscy kochankowie z Werony" ("Romeo i Julia" 1861-2003) - "Prapremiera! Prapremiera?" - "Tylko dla dorosłych" - ''Bale , maskarady i szarady '' - Lublinianie sobie , budowa teatru przy ul. Namiestnikowskiej - Gwiazdy i występowicze - Cykliczne felietony zamieszczane na stronie teatru i facebooku
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuW 2017 r część materiałów musieliśmy przekazać do Archiwum Państwowego w Lublinie
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Posiadamy bibliotekę teatralną dobrze zaopatrzoną w książki dotyczące historii teatru, plastyki teatralnej, liczne albumy a także cykle dramatów, które ukazały się drukiem.Posiadamy bibliotekę teatralną dobrze zaopatrzoną w książki dotyczące historii teatru, plastyki teatralnej, liczne albumy a także cykle dramatów, które ukazały się drukiem.
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, pracownicy telewizji, dokumentaliści, Koło Miłośników Teatrupracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, pracownicy telewizji, dokumentaliści, Koło Miłośników Teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:Tylko w obecności osoby prowadzącej archiwumTylko w obecności osoby prowadzącej archiwum
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Poza archiwum wypożyczamy materiały w formie elektronicznej, kserokopie (nigdy oryginały). W ten sposób w ostatnich latach były przekazywane materiały na wystawy do Muzeum im.J.Czechowicza w Lublinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku (Pałac Opatów w Oliwie), Teatru Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Scenografii, TVP.Poza archiwum wypożyczamy materiały w formie elektronicznej, kserokopie (nigdy oryginały). W ten sposób w ostatnich latach były przekazywane materiały na wystawy do Muzeum im.J.Czechowicza w Lublinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku (Pałac Opatów w Oliwie), Teatru Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Scenografii, TVP.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Albert Camus powiedział - "aktor króluje w przemijaniu(...) jego sława jest najbardziej efemeryczna (...) zostawi nam najwyżej fotografię. Dlatego staramy się uchronić od zapomnienia wszystko to, co stanowi historię naszej sceny. To, że archiwum znajduje się w teatrze sprawia, że jego historią udaje nam się "zarazić" teatralną młodzież. Największym "hitem" są nagrane na płyty materiały archiwlane z lat 1886-1933.Albert Camus powiedział - "aktor króluje w przemijaniu(...) jego sława jest najbardziej efemeryczna (...) zostawi nam najwyżej fotografię. Dlatego staramy się uchronić od zapomnienia wszystko to, co stanowi historię naszej sceny. To, że archiwum znajduje się w teatrze sprawia, że jego historią udaje nam się "zarazić" teatralną młodzież. Największym "hitem" są nagrane na płyty materiały archiwalane z lat 1886-1933. Od przeszło 2 lat w każdy poniedziałek prowadzę dla dzieci i młodzieży tzw Zwiedzanie Teatru z historią w tle , które cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. W soboty , dwa razy w miesiącu, mamy cykliczne spotkania dla dorosłych, którzy zwiedzając kulisy i zaplecze teatru , poznają jego historię. Wielkim powodzeniem cieszą się Spotkania z Duchami teatru , czyli nocne wędrówki po teatrze i magazynach.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112017
programy teatralne0
od roku 1945
0
od roku 1945
plakaty
od roku 1944
0
od roku 1944
afisze
od roku 1947
0
od roku 1947
zestawy fotografii0
od roku 1944
0
od roku 1944
wycinki prasowe(teki, segregatory, forma elektroniczna)
od roku 1944
0 (teki, segregatory, forma elektroniczna)
od roku 1944
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (teki , segregatory)
od roku 1960
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (teki)
od roku 1960
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą19451945
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych
- 15 lat lubelskiego teatru dramatycznego (1944-1959) - Teatr lubelski (materiały pamiątkowe) - Lubelski teatr dramatyczny 1944-1979 - Jego siła nas urzekła (1944-1984) - 40 lat mineło (1944-1984) - 4 numery dodatku Jubileuszowego do programów - Przez labirynt zwany teatr (1984-2006)
0
od roku 1959
- 15 lat lubelskiego teatru dramatycznego (1944-1959) - Teatr lubelski (materiały pamiątkowe) - Lubelski teatr dramatyczny 1944-1979 - Jego siła nas urzekła (1944-1984) - 40 lat mineło (1944-1984) - 4 numery dodatku Jubileuszowego do programów - Przez labirynt zwany teatr (1984-2006)
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych
od roku 1947
0
od roku 1947
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1947
0
od roku 1947
partytury muzyczne
od roku 1949
0
od roku 1949
nagrania vhs/ cd/ dvd0
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
- recenzje i zdjęcia z archiwum prywatnego Zofii Stefańskiej od 1948 r. - recenzje i zdjęcia z archiwum prywatnego Andrzeja Chmielarczyka od 1944 r.
0
- recenzje i zdjęcia z archiwum prywatnego Zofii Stefańskiej od 1948 r. - recenzje i zdjęcia z archiwum prywatnego Andrzeja Chmielarczyka od 1944 r.Z archiwum Marii Karchowskiej i Krystyna Wójcika , prof. S . Papierkowskiego.
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112017
egzemplarz sztuki11
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki11
program teatralny1010
afisz55
plakat11
zdjęcia0 (teki, segragatory)0 (teki, segragatory)
recenzje(segragatory)0 (segragatory)
inne teksty0
projekty scenograficzne
gromadzone w tekach
0
gromadzone w tekach
partytura muzyczna
ostatnio partytury muzyczne były przekazywane w fomie elektronicznej (płyty cd) i znajdują się w archiwum audiowizualnym
0
ostatnio partytury muzyczne były przekazywane w fomie elektronicznej (płyty cd) i znajdują się w archiwum audiowizualnym
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0
świadectwa eksploatacji spektaklu:zmiany w obsadziezmiany w obsadzie