Teatr Wielki

pl. Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:nie ma jednej osoby odpowiedzialnej za całość zbiorów, poszczególne partie zbiorów są pod opieką konkretnego pracownikaKatarzyna JasińskaKatarzyna JasińskaAntoni Graczyk
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista ds. archiwum i spotkań PRO OPERAspecjalista ds. archiwum i spotkań PRO OPERAspecjalista ds. literackich
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegokurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe w Łodzi, Instytut Teatralny, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepiwnicapiwnicapomieszczenie biurowe
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKNIENIENIE
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:„Digitalizacja i upowszechnienie zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, zdigitalizowane: 100 - plakatów i afiszy, 796 - kostiumów, 5561 zdjęć, 268 programów.
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:biblioteka działu literacko-wydawniczegobiblioteka działu literacko-wydawniczegobiblioteka działu literacko-wydawniczegobiblioteka działu literacko-wydawniczego
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:NIETAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:tylko na miejscu i w obecności pracowników teatrutylko na miejscu i w obecności pracownika archiwumtylko na miejscu i w obecności pracownika archiwumtylko na miejscu i w obecności pracownika archiwum
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja nie jest wypożyczanadokumentacja nie jest wypożyczanadokumentacja nie jest wypożyczanadokumentacja nie jest wypożyczana
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Prowadzenie dokumentacji dorobku artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi stanowi bazę do budowy wizerunku instytucji, pomaga w tworzeniu spójnej linii repertuarowej placówki a także obliguje do zachowania ciągłości i integralności podejmowanych działań. Pozwala na prowadzenie badań naukowych, wspiera działalność o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. W sensie dosłownym gromadzi ewidencjonuje i opracowuje dokumentację stanowiącą historyczne świadectwo działalności artystycznej TWŁ.Prowadzenie dokumentacji dorobku artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi stanowi bazę do budowy wizerunku instytucji, pomaga w tworzeniu spójnej linii repertuarowej placówki a także obliguje do zachowania ciągłości i integralności podejmowanych działań. Pozwala na prowadzenie badań naukowych, wspiera działalność o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. W sensie dosłownym gromadzi ewidencjonuje i opracowuje dokumentację stanowiącą historyczne świadectwo działalności artystycznej TWŁ.Prowadzenie dokumentacji dorobku artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi stanowi bazę do budowy wizerunku instytucji, pomaga w tworzeniu spójnej linii repertuarowej placówki a także obliguje do zachowania ciągłości i integralności podejmowanych działań. Pozwala na prowadzenie badań naukowych, wspiera działalność o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. W sensie dosłownym gromadzi ewidencjonuje i opracowuje dokumentację stanowiącą historyczne świadectwo działalności artystycznej TWŁ.
Regulamin korzystania z dokumentacji:PobierzPobierzPobierz
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne300
od roku 1967
317
od roku 1954
317
od roku 1954
343
od roku 1954
plakaty150
od roku 1967
1450
od roku 1967
1450
od roku 1967
1530
od roku 1967
afisze150
od roku 1967
1450
od roku 1967
1450
od roku 1967
1530
od roku 1967
zestawy fotografii300
od roku 1967
345
od roku 1954
345
od roku 1954
359
od roku 1954
wycinki prasowe23
od roku 1984
23 (zdjęcia w albumach i teczkach, wycinki prasowe w teczkach, od 1982 r. - kroniki prasowe)
od roku 1984
do końca czerwca 1996 r. firma "Glob"
23 (zdjęcia w albumach i teczkach, wycinki prasowe w teczkach, od 1982 r. - kroniki prasowe)
od roku 1984
do końca czerwca 1996 r. firma "Glob"
37 (zdjęcia w albumach i teczkach, wycinki prasowe w teczkach, od 1982 r. - kroniki prasowe)
od roku 1984
do końca czerwca 1996 r. firma "Glob"
repertuary
od roku 1967
31
od roku 1967
31
od roku 1967
45
od roku 1967
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety300
od roku 1967
80 (teki)
od roku 1967
80 (teki)
od roku 1967
80 (teki)
od roku 1967
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")300
od roku 1967
80 (teki)
od roku 1967
80 (teki)
od roku 1967
80 (teki)
od roku 1967
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1967
0
od roku 1967
0
od roku 1967
0
od roku 1967
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1967
0
od roku 1967
0
od roku 1967
0
od roku 1967
dokumentacja obchodów jubileuszowych3
od roku 1967
Albumy jubileuszowe: "20 lat sceny operowej w Łodzi", "50 lat stałej sceny operowej w Łodzi" (te dwa wydawnictwa łączyły historię działalności Opery Łódzkiej i Teatru Wielkiego w Łodzi) oraz "40-lecie Teatru Wielkiego w Łodzi"
3
od roku 1967
Albumy jubileuszowe: "20 lat sceny operowej w Łodzi", "50 lat stałej sceny operowej w Łodzi" (te dwa wydawnictwa łączyły historię działalności Opery Łódzkiej i Teatru Wielkiego w Łodzi) oraz "40-lecie Teatru Wielkiego w Łodzi"
3
od roku 1967
Albumy jubileuszowe: "20 lat sceny operowej w Łodzi", "50 lat stałej sceny operowej w Łodzi" (te dwa wydawnictwa łączyły historię działalności Opery Łódzkiej i Teatru Wielkiego w Łodzi) oraz "40-lecie Teatru Wielkiego w Łodzi"
4
od roku 1967
Albumy jubileuszowe: "20 lat sceny operowej w Łodzi", "50 lat stałej sceny operowej w Łodzi" (te dwa wydawnictwa łączyły historię działalności Opery Łódzkiej i Teatru Wielkiego w Łodzi) oraz "40-lecie Teatru Wielkiego w Łodzi", "Opera obiecana" album na 50-lecie Teatru Wielkiego w Łodzi
dokumentacja wystaw0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych
od roku 1967
0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1967
0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
partytury muzyczne
od roku 1967
470
od roku 1967
470
od roku 1967
470
od roku 1967
nagrania vhs/ cd/ dvd250
od roku 1967
478
od roku 1967
478
od roku 1967
492
od roku 1967
czasopisma teatralne0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
od roku 1967
0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
pamiątki artystów0
od roku 0
0
0
od roku 0
0
0
od roku 0
0
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
0
0
od roku 0
0
0
od roku 0
0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki0000
egzemplarz reżyserski0000
egzemplarz inspicjencki0000
program teatralny1333
afisz1555
plakat1555
zdjęcia110 (programy teatralne od 1954 r. przechowywane są w formie tomów w układzie sezonowym (po 3 komplety), plakaty i afisze po 5 szt. archiwalnych w szufladach w układzie chronologicznym )10 (programy teatralne od 1954 r. przechowywane są w formie tomów w układzie sezonowym (po 3 komplety), plakaty i afisze po 5 szt. archiwalnych w szufladach w układzie chronologicznym )10 (programy teatralne od 1954 r. przechowywane są w formie tomów w układzie sezonowym (po 3 komplety), plakaty i afisze po 5 szt. archiwalnych w szufladach w układzie chronologicznym )
recenzje11 (od 1967 r. w teczkach w układzie sezonowym, od sez. 1982/83 oprawiane w formie kronik prasowych sezonu)1 (od 1967 r. w teczkach w układzie sezonowym, od sez. 1982/83 oprawiane w formie kronik prasowych sezonu)1 (od 1967 r. w teczkach w układzie sezonowym, od sez. 1982/83 oprawiane w formie kronik prasowych sezonu)
inne teksty0000
projekty scenograficzne1808080
partytura muzyczna0000
partytura scenograficzna0000
zapis dźwiękowy0000
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób