Teatr Animacji

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Katarzyna GrajewskaKatarzyna GrajewskaKatarzyna GrajewskaKatarzyna Grajewska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:kierownik literackikierownik literackikierownik literackikierownik literacki/koordynator pracu artystycznej
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuSystematycznie przekazywane są od 1989 roku materiały reklamowe.Systematycznie przekazywane są od 1989 roku materiały reklamowe.Systematycznie przekazywane są od 1989 roku materiały reklamowe: plakaty, programy, ulotki, wydawnictwa do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
Usytuowanie archiwum w teatrze:małe pomieszczenie nad magazynami teatrumałe pomieszczenie nad magazynami teatrumałe pomieszczenie nad magazynami teatrumałe pomieszczenie nad magazynami teatru
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeNIENIENIETAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:współpraca z Wydawnictwem Miejskim Posnania w Poznaniu; wybrane spektakle od roku 1960 "Bal u profesora Bączyńskiego", "Łaźnia","Słownik", Proces o cień osła"
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:książki, folderyksiążki, folderyksiążki, folderyksiążki, foldery
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:udostępniania na podstawie oficjalnego pismaudostępniania na podstawie oficjalnego pismaudostępniania na podstawie oficjalnego pismaudostępniania na podstawie oficjalnego pisma
Możliwość wypożyczania dokumentacji:wypożyczane są książki i dokumentacja w celu kserokopiiwypożyczane są książki i dokumentacja w celu kserokopiiwypożyczane są książki i dokumentacja w celu kserokopiiwypożyczane są książki i dokumentacja: dokonywanie kserokopii
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:- gromadzenie zbiorów Teatru Lalkowego w Poznaniu od momentu jego powstania - historia, tradycja Teatru - udostępnianie zbiorów do publikacji, prac naukowych
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne
od roku 1945

od roku 1945

od roku 1945
0
od roku 1945
plakaty
od roku 1960

od roku 1960

od roku 1960
0
od roku 1960
afisze
od roku 1960

od roku 1960

od roku 1960
0
od roku 1960
zestawy fotografii
od roku 1945

od roku 1945

od roku 1945
0
od roku 1945
wycinki prasowe
od roku 1945

od roku 1945

od roku 1945
0 (teki)
od roku 1945
-
repertuary0
od roku 0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (teki)
od roku 1989
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")
od roku 1945

od roku 1945

od roku 1945
0 (teki)
od roku 1945
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1945

od roku 1945

od roku 1945
0
od roku 1945
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 1989
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 1945
"Magia Animacji. 60 lat Teatru Animacji w Poznaniu" "Poznański Teatr Lalki i Aktora 1945-1985"

od roku 1945
"Magia Animacji. 60 lat Teatru Animacji w Poznaniu" "Poznański Teatr Lalki i Aktora 1945-1985" "20 lat Teatru Animacji w Poznaniu 1990-2010"

od roku 1945
"Magia Animacji. 60 lat Teatru Animacji w Poznaniu" "Poznański Teatr Lalki i Aktora 1945-1985" "20 lat Teatru Animacji w Poznaniu 1990-2010"
0
od roku 1945
"Magia Animacji. 60 lat Teatru Animacji w Poznaniu" "Poznański Teatr Lalki i Aktora 1945-1985" "20 lat Teatru Animacji w Poznaniu 1990-2010" Teatr Animacji.70 lat. Lalki w Poznaniu. Teatr Animacji2014-2017.Kierunek:świat.
dokumentacja wystaw0
od roku 2005
katalogi z wystaw ; ulotki z lat 2014-2017 z wystaw we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych
od roku 1945

od roku 1945

od roku 1945
0
od roku 1945
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1989

od roku 1989

od roku 1989
0
od roku 1989
partytury muzyczne
od roku 1945

od roku 1945

od roku 1945
0
od roku 1945
nagrania vhs/ cd/ dvd
od roku 1960

od roku 1960

od roku 1960
0
od roku 1992
czasopisma teatralne0
od roku 1960
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 1960
prywatne zdjęcie z wyjazdów i wydarzeń teatralnych
pamiątki artystów0
od roku 0
-
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
-
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki5555
egzemplarz reżyserski1111
egzemplarz inspicjencki1111
program teatralny10101010
afisz1111
plakat5555
zdjęcia15151515 (teki)
recenzje4444 (teki)
inne teksty1111
projekty scenograficzne10
projekty scenografii, lalek przechowywane w teczkach od roku 1989
partytura muzyczna10
-
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1111
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób