Teatr Wielki

ul. Fredry 9, 61-701 Poznań

Rok
 20112017
Status organizacyjny:Nadzór nad Teatrem sparwuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez Zarząd Województwa WielkopolskiegoNadzór nad Teatrem sprawuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Tadeusz BonieckiTadeusz Boniecki
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista ds. dokumentacji archiwalnejspecjalista ds. archiwum teatralnego
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Tadeusz Boniecki "Socjologia parcy archiwalnej [w:]"Biuletyn Stowarzyszenia Archiwstów Polskich oddział w Poznaniu", nr 2/6, Rok II, 1994, s. 19-25Biuletyn SAP 2/6 1994 r. "Socjologia Pracy archiwisty" Książka "Opera w Poznaniu" 75 lat Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki" Wyd. Ars Nova Poznań 1995 Rozdział "Kalendarium wydarzeń teatralnych 1945-1994" Biuletyn SAP 1/14 1997 r. "Informacja o zasobie Archiwum Artystycznego Teatru Wielkiego w Poznaniu z lat 1910-1945" Program premierowy Teatru Wielkiego w Poznaniu "Makbet". 2001 r. "Premiery oper Giuseppe Verdiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu w latach 1919-2001" Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny 2007 r. "Problemy zabezpieczania zbiorów w Archiwum Artystycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu" Opracowanie i napisanie Informatora wystawowego z okazji 100-lecia Teatru Wielkiego w Poznaniu. Wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu Wydanie wspólnie z Archiwum Państwowym w Poznaniu płyty CD /zawierającej zestawienie i tłumaczenie autorstwa T.Bonieckiego przedstawień w Teatrze Wielkim w okresie 1910-1913, 1941-1944./ "Prapremiery operowe Teatru Wielkiego w Poznaniu" pod redakcją Tadeusza Bonieckiego. Poznań 2016.
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuCzęść materiałów archiwalnych z lat 1947-1949 oraz 1953-1972 (ok. 1090 jednostek archiwalnych) została w 1987 r. przekazana Archiwum Państwowemu w Poznaniu Część materiałów archiwalnych z lat 1947-1949 oraz 1953-1972 (ok. 1090 jednostek archiwalnych) została w 1987 r. przekazana Archiwum Państwowemu w Poznaniu.
Usytuowanie archiwum w teatrze:piwnicapiwnica
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Własnymi siłami zdigitalizowano część fotogarfii, afiszy, projektów kostiumówWłasnymi siłami zdigitalizowano część fotografii, afiszy, projektów kostiumów. Obecnie prowadzone są też prace nad przepisaniem zawartości z 582 taśm szpulowych na płyty CD (taśmy te zawierają nagrania spektakli z lat 1946-1984 oraz nagrania okolicznościowe).
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Wydawnictwa własne i okolicznościowe, księgi pamiątkowe, wydawnictwa naukoweWydawnictwa własne i okolicznościowe, księgi pamiątkowe, wydawnictwa naukowe
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:Na podstawie zgody Dyrektora TeatruNa podstawie zgody Dyrektora Teatru
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Dokumentacja jest wypożyczana tylko parcownikom Teatru do celów służbowych (przygotowanie wydawnictw, wystaw, przy wznowieniach spektakli, przygotowaniu premier)Dokumentacja jest wypożyczana tylko pracownikom Teatru do celów służbowych (przygotowanie wydawnictw, wystaw, przy wznowieniach spektakli, przygotowaniu premier) lub osobom spoza Teatru do celów naukowych.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Przejmowanie dokumentacji powstającej w toku działalności Teatru, a nie potrzebnej do bieżącego funkcjonowania, jej przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie dla celów służbowych i naukowych oraz brakowanie.Przejmowanie dokumentacji powstającej w toku działalności Teatru, a nie potrzebnej do bieżącego funkcjonowania, jej przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie dla celów służbowych i naukowych oraz brakowanie.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112017
programy teatralne0
od roku 1922
0
od roku 1922
plakaty0
od roku 1956
0
od roku 1956
afisze0
od roku 1919
0
od roku 1919
zestawy fotografii0
od roku 1910
13597
od roku 1910
wycinki prasowe114 (oprawiane introligatorsko)
od roku 1945
Agencja prasowo-informacyjna GLOB
114 (oprawiane introligatorsko)
od roku 1945
Press-Service Monitoring Mediów
repertuary0
od roku 1945
0
od roku 1945
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (teki)
od roku 1919
0 (teki)
od roku 1919
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (teki)
od roku 1946
0 (teki)
od roku 1946
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą422
od roku 1945
422
od roku 1945
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1945
0
od roku 1945
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 1949
"Trzydziestolecia Opery Poznańskiej 1919-1949", "Opera w Poznaniu 75 lat teatru Wielkiego w Poznaniu"
0
od roku 1949
"Trzydziestolecia Opery Poznańskiej 1919-1949", "Opera w Poznaniu 75 lat teatru Wielkiego w Poznaniu"
dokumentacja wystaw
od roku 1969
Obchody Jubileuszowe 50-lecia Opery Poznańskiej
0
od roku 1969
Obchody Jubileuszowe 50-lecia Opery Poznańskiej
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd740
od roku 1983
797
od roku 1983
czasopisma teatralne0
od roku 1953
0
od roku 1953
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
Spuścizny po Bronisławie Dowiakowskiej, Witoldzie Łuczyńskim, Albinie i Jerzym Fechner, Edmundzie i Janinie Zalewskich,
0
Spuścizny po Bronisławie Dowiakowskiej, Witoldzie Łuczyńskim, Albinie i Jerzym Fechner, Edmundzie i Janinie Zalewskich
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112017
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny24
afisz34
plakat34
zdjęcia1 (koperty)10 (koperty)
recenzje1 (teki)1 (teki)
inne teksty0
projekty scenograficzne11
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy11
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób