Teatr Lalek "Rabcio"

ul. Pocztowa 6, 34-700 Rabka

 2011
Status organizacyjny:Jednostka Organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Teresa Borowska-Gacek
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:kierownik administracyjny
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopnia
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na podstawie kart udostępniania
Możliwość wypożyczania dokumentacji:na wystawy , do prac magisterskich
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:gromadzenie i przechowywanie działalności artystycznej i zawodowej osób związanych ze sceną oraz dokumentacji z działalności Teatru.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne25
od roku 1990
plakaty70
od roku 1976
wycinki prasowe(teki)
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
od roku 1949
folder
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych106
od roku 1949
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd20
od roku 2001
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny1
afisz1
plakat1
zdjęcia6 (teki)
recenzje2 (teki)
projekty scenograficzne1
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób