Teatr „Maska” w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Aldona KaszubaJoanna GlazarJoanna GlazarJoanna Glazar
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:pedagogo teatralny, archiwistakoordynator pracy artystycznejorganizator pracy artystycznejorganizator pracy artystycznej
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:"Od Kacperka do Maski. 50 lat rzeszowskiego teatru lalek", Rzeszów, 2006"Od Kacperka do Maski. 50 lat rzeszowskiego teatru lalek", Rzeszów, 2006"Od Kacperka do Maski. 50 lat rzeszowskiego teatru lalek", Rzeszów, 2006 "Oblicza Maski. Teatr Maska w Rzeszowie 1999-2017", Rzeszów, 2017
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobudokumentacja z lat 1956-1979 (głównie artystyczna) została przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowiedokumentacja z lat 1956-1979 została przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie, jest jednak przechowywana w archiwum w teatrze na podstawie umowy użyczeniadokumentacja z lat 1956-1979 została przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie, jest jednak przechowywana w archiwum w teatrze na podstawie umowy użyczeniadokumentacja z lat 1956-1979 została przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie, jest jednak przechowywana w archiwum w teatrze na podstawie umowy użyczenia
Usytuowanie archiwum w teatrze:specjalnie wydzielone pomieszczenie na poddaszuspecjalnie wydzielone pomieszczenie na poddaszu Teatruspecjalnie wydzielone pomieszczenie na poddaszu Teatru, kabina elektroakystyków, kadryspecjalnie wydzielone pomieszczenie na poddaszu Teatru, kabina elektroakystyków, kadry
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:budżet teatru, trwają prace nad dygitalizacją projektów scenograficznych, wycinków prasowych, zmieniane są nośniki nagranych spektakli i podkładów muzycznych budżet teatru, trwają prace nad dygitalizacją projektów scenograficznych, wycinków prasowych, zmieniane są nośniki nagranych spektakli i podkładów muzycznych budżet teatru, trwają prace nad dygitalizacją projektów scenograficznych, wycinków prasowych, zmieniane są nośniki nagranych spektakli i podkładów muzycznych
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:w bibliotece teatralnej znajdują się książki z zakresu historii teatru powszechnego i polskiego (nabyte na rynku wydawniczym, nie mają wartości archiwalnej)w bibliotece teatralnej znajdują się książki z zakresu historii teatru powszechnego i polskiego (nabyte na rynku wydawniczym, nie mają wartości archiwalnej)w bibliotece teatralnej znajdują się książki z zakresu historii teatru powszechnego i polskiego (nabyte na rynku wydawniczym, nie mają wartości archiwalnej)w bibliotece teatralnej znajdują się książki z zakresu historii teatru powszechnego i polskiego (nabyte na rynku wydawniczym, nie mają wartości archiwalnej)
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:dokumentacja jest udostępniana przez archiwistę na miejscu w teatrze na podstawie rewersu, po uprzedniej zgodzie dyrektora teatrudokumentacja jest udostępniana przez archiwistę na miejscu w teatrze na podstawie rewersu, po uprzedniej zgodzie dyrektora teatru lub dyrektora teatru i dyrektora archiwum państwowego w Rzeszowie w wypadku materiałów przechowywanych w teatrze na podstawie umowy użyczeniadokumentacja jest udostępniana przez archiwistę na miejscu w teatrze na podstawie rewersu, po uprzedniej zgodzie dyrektora teatru lub dyrektora teatru i dyrektora archiwum państwowego w Rzeszowie w wypadku materiałów przechowywanych w teatrze na podstawie umowy użyczeniadokumentacja jest udostępniana przez archiwistę na miejscu w teatrze na podstawie rewersu, po uprzedniej zgodzie dyrektora teatru lub dyrektora teatru i dyrektora archiwum państwowego w Rzeszowie w wypadku materiałów przechowywanych w teatrze na podstawie umowy użyczenia
Możliwość wypożyczania dokumentacji:poza teatr dotychczas były wypożyczane wyłącznie plakaty teatralne na wystawypoza teatr dotychczas były wypożyczane wyłącznie plakaty teatralne na wystawypoza teatr dotychczas były wypożyczane wyłącznie plakaty teatralne na wystawypoza teatr dotychczas były wypożyczane wyłącznie plakaty teatralne na wystawy
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:1. Czuwanie nad gromadzeniem kompletu dokumentacji dotyczącej działalności artystycznej teatru – w tym zlecanie sporządzania dokumentacji zdjęciowej i wideo 2. inicjowanie przekazywania akt artystycznych wytwarzanych przez komórki organizacyjne i udzielanie instruktażu w zakresie przygotowania akt do przekazania do archiwum, 3. przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, 4. udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji osobom upoważnionym i czuwanie nad jej zwrotem, 5. prace nad digitalizacją zbiorów artystycznych 6. dbanie o całość i bezpieczeństwo zbioru, a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniom, wpływami niszczących środków chemicznych i przed szkodnikami, sporządzanie kopii materiałów narażonych na zniszczenie 1. Czuwanie nad gromadzeniem kompletu dokumentacji dotyczącej działalności artystycznej teatru – w tym zlecanie sporządzania dokumentacji zdjęciowej i wideo 2. inicjowanie przekazywania akt artystycznych wytwarzanych przez komórki organizacyjne i udzielanie instruktażu w zakresie przygotowania akt do przekazania do archiwum, 3. przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, 4. udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji osobom upoważnionym i czuwanie nad jej zwrotem, 5. prace nad digitalizacją zbiorów artystycznych 6. dbanie o całość i bezpieczeństwo zbioru, a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniom, wpływami niszczących środków chemicznych i przed szkodnikami, sporządzanie kopii materiałów narażonych na zniszczenie1. Czuwanie nad gromadzeniem kompletu dokumentacji dotyczącej działalności artystycznej teatru – w tym zlecanie sporządzania dokumentacji zdjęciowej i wideo 2. inicjowanie przekazywania akt artystycznych wytwarzanych przez komórki organizacyjne i udzielanie instruktażu w zakresie przygotowania akt do przekazania do archiwum, 3. przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, 4. udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji osobom upoważnionym i czuwanie nad jej zwrotem, 5. prace nad digitalizacją zbiorów artystycznych 6. dbanie o całość i bezpieczeństwo zbioru, a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniom, wpływami niszczących środków chemicznych i przed szkodnikami, sporządzanie kopii materiałów narażonych na zniszczenie
Regulamin korzystania z dokumentacji:PobierzPobierzPobierz
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne1981
od roku 1957
1981
od roku 1957
1981
od roku 1957
2019
od roku 1957
plakaty750
od roku 1958
934
od roku 1958
934
od roku 1958
983
od roku 1958
afisze348
od roku 1957
348
od roku 1957
348
od roku 1957
348
od roku 1957
zestawy fotografii170
od roku 1957
184
od roku 1957
184
od roku 1957
222
od roku 1957
wycinki prasowe477
od roku 1955
626 (segregatory, ropoczęto przygotowywanie komputerowej bazy wycinków prasowych)
od roku 1955
-
626 (segregatory, ropoczęto przygotowywanie komputerowej bazy wycinków prasowych)
od roku 1955
-
676 (segregatory, ropoczęto przygotowywanie komputerowej bazy wycinków prasowych)
od roku 1955
-
repertuary20
od roku 2008
20
od roku 2008
50
od roku 2008
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety136
od roku 1956
148 (teki, elektroniczne archiwum skanów)
od roku 1956
148 (teki, elektroniczne archiwum skanów)
od roku 1956
186 (teki, elektroniczne archiwum skanów)
od roku 1956
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")000
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą30
od roku 1977
42
od roku 1977
42
od roku 1977
52
od roku 1977
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
dokumentacja obchodów jubileuszowych6
od roku 1976
"Dwudziestolecie Państwowego Teatru Lalki i Aktora ", Rzeszów 1976 "Teatr Kacperek 1956-1986 (Trzydziestolecie TLiA Kacperek)"
7
od roku 1976
"Dwudziestolecie Państwowego Teatru Lalki i Aktora ", Rzeszów 1976 "Teatr Kacperek 1956-1986 (Trzydziestolecie TLiA Kacperek)" "Od Kacperka do Maski. 50 lat rzeszowskiego teatru lalek", Rzeszów, 2006
7
od roku 1976
"Dwudziestolecie Państwowego Teatru Lalki i Aktora ", Rzeszów 1976 "Teatr Kacperek 1956-1986 (Trzydziestolecie TLiA Kacperek)" "Od Kacperka do Maski. 50 lat rzeszowskiego teatru lalek", Rzeszów, 2006
8
od roku 1976
"Dwudziestolecie Państwowego Teatru Lalki i Aktora ", Rzeszów 1976 "Teatr Kacperek 1956-1986 (Trzydziestolecie TLiA Kacperek)" "Od Kacperka do Maski. 50 lat rzeszowskiego teatru lalek", Rzeszów, 2006
dokumentacja wystaw99
od roku 1998
Od końca 1998 roku działa w Teatrze Galeria, w której prezentowane są wystawy malarstwa, grafiki, fotografii, rysunku oraz wystawy prac dziecięcych
147
od roku 1998
Od końca 1998 roku działa w Teatrze Galeria, w której prezentowane są wystawy malarstwa, grafiki, fotografii, rysunku oraz wystawy prac dziecięcych
147
od roku 1998
Od końca 1998 roku działa w Teatrze Galeria, w której prezentowane są wystawy malarstwa, grafiki, fotografii, rysunku oraz wystawy prac dziecięcych
207
od roku 1998
Od końca 1998 roku działa w Teatrze Galeria, w której prezentowane są wystawy malarstwa, grafiki, fotografii, rysunku oraz wystawy prac dziecięcych
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych481
od roku 1956
493
od roku 1956
493
od roku 1956
531
od roku 1956
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)
od roku 1956
20
od roku 1956
20
od roku 1956
35
od roku 1956
partytury muzyczne77
od roku 1965
89
od roku 1965
89
od roku 1965
93
od roku 1965
nagrania vhs/ cd/ dvd108
od roku 1993
122
od roku 1993
122
od roku 1993
160
od roku 1993
czasopisma teatralne0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
pamiątki artystów0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1111
egzemplarz reżyserski000
egzemplarz inspicjencki1111
program teatralny15151515
afisz2222
plakat15151515
zdjęcia1010 (teki, płyty dvd)10 (teki, płyty dvd)10 (teki, płyty dvd)
recenzje11 (teki)1 (teki)1 (teki)
inne teksty2222
projekty scenograficzne1010
-
10
-
10
-
partytura muzyczna11
-
1
-
1
-
partytura scenograficzna000
zapis dźwiękowy1111
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób