Państwowy Teatr Lalki "Tęcza"

ul. Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Sabina Michalska i Urszula PawulskaSabina Soboń i Urszula PawulskaSabina Soboń i Urszula PawulskaTatiana Skumiał i Urszula Pawulska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:konsultant programowy i kierownik sekcji kadr i sekretariatukonsultant programowy i kierownik sekcji kadr i sekretariatukonsultant programowy i kierownik sekcji kadr i sekretariatukonsultant programowy i kierownik sekcji kadr i sekretariatu
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Sabina Soboń -współautorka opracowania "Tęczowe Zaduszki" , praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Obecnego, Słupsk 2008Sabina Soboń -współautorka opracowania "Tęczowe Zaduszki" , praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Obecnego, Słupsk 2008Tatiana Skumiał - współautorka opracowania "Tęczowe Zaduszki" , praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Obecnego, Słupsk 2008
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuDokumentacja magnetofonowa
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Zdigitalizowane zostały wszystkie wydawnictwa jubileuszoweZdigitalizowane zostały wszystkie wydawnictwa jubileuszoweZdigitalizowane zostały wszystkie wydawnictwa jubileuszowe
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:kronika teatrukronika teatru, wydawnictwa jubileuszowe, prywatne dziennikikronika teatru, wydawnictwa jubileuszowe, prywatne dziennikikronika teatru, wydawnictwa jubileuszowe, prywatne dzienniki
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:W obecności jednej z osób zajmujących się archiwum oraz poprzez zapisywanie w zeszycie osoby korzystającej ze zgromadzonej dokumentacji.W obecności jednej z osób zajmujących się archiwum oraz poprzez zapisywanie w zeszycie osoby korzystającej ze zgromadzonej dokumentacji.W obecności jednej z osób zajmujących się archiwum oraz poprzez zapisywanie w zeszycie osoby korzystającej ze zgromadzonej dokumentacji.W obecności jednej z osób zajmujących się archiwum oraz poprzez zapisywanie w zeszycie osoby korzystającej ze zgromadzonej dokumentacji.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Rzadko, ale tak, tylko w przypadku, gdy dany spektakl jest wystawiany przez inny teatr albo gdy potrzebne są projekty scenograficzne do odświeżenia lalek występujących w danym przedstawieniu.Rzadko, ale tak, tylko w przypadku, gdy dany spektakl jest wystawiany przez inny teatr albo gdy potrzebne są projekty scenograficzne do odświeżenia lalek występujących w danym przedstawieniu.Rzadko, ale tak, tylko w przypadku, gdy dany spektakl jest wystawiany przez inny teatr albo gdy potrzebne są projekty scenograficzne do odświeżenia lalek występujących w danym przedstawieniu.Rzadko, ale tak, tylko w przypadku, gdy dany spektakl jest wystawiany przez inny teatr albo gdy potrzebne są projekty scenograficzne do odświeżenia lalek występujących w danym przedstawieniu.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Archiwum artystyczne naszego teatru ma za zadanie gromadzenie naszych dóbr artystycznych dla potomnych.Często dane archiwalne wykorzystywane są do celów statystycznych.Archiwum artystyczne naszego teatru ma za zadanie gromadzenie naszych dóbr artystycznych dla potomnych.Często dane archiwalne wykorzystywane są do celów statystycznych.Archiwum artystyczne naszego teatru ma za zadanie gromadzenie naszych dóbr artystycznych dla potomnych.Często dane archiwalne wykorzystywane są do celów statystycznych, wystawowych.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne752
od roku 1950
752
od roku 1950
752
od roku 1950
752
od roku 1950
plakaty376376376376
afisze376376376376
zestawy fotografii1880188018801880
wycinki prasowe1500150015001500
repertuary0000
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety1000100010001000
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")500500500500
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą10101010
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie6666
dokumentacja obchodów jubileuszowych5
od roku 1971
"Dwadzieścia pięć lat "Tęczy" 1946-1971" "Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku 1946-1976" "40 lat - Państwowy Teatr Laki "Tęcza" w Słupsku 1986" "50 lat Teatr Lalki "Tęcza" Słupsk" "60 lat Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku"
5
od roku 1971
"Dwadzieścia pięć lat "Tęczy" 1946-1971" "Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku 1946-1976" "40 lat - Państwowy Teatr Laki "Tęcza" w Słupsku 1986" "50 lat Teatr Lalki "Tęcza" Słupsk" "60 lat Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku"
5
od roku 1971
"Dwadzieścia pięć lat "Tęczy" 1946-1971" "Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku 1946-1976" "40 lat - Państwowy Teatr Laki "Tęcza" w Słupsku 1986" "50 lat Teatr Lalki "Tęcza" Słupsk" "60 lat Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku"
5
od roku 1971
"Dwadzieścia pięć lat "Tęczy" 1946-1971" "Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku 1946-1976" "40 lat - Państwowy Teatr Laki "Tęcza" w Słupsku 1986" "50 lat Teatr Lalki "Tęcza" Słupsk" "60 lat Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku"
dokumentacja wystaw
wystawy lalek
20
wystawy lalek
20
wystawy lalek
20
wystawy lalek
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych188188188188
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)376376376376
partytury muzyczne188188188188
nagrania vhs/ cd/ dvd125125125125
czasopisma teatralne000
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0000
pamiątki artystów0000
zdeponowane eksponaty, dary505050
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki2222
egzemplarz reżyserski0000
egzemplarz inspicjencki0000
program teatralny4444
afisz2222
plakat0444
zdjęcia1010 (teki)10 (teki)10 (teki)
recenzje55 (teki)5 (teki)5 (teki)
inne teksty0000
projekty scenograficzne15151515
partytura muzyczna3333
partytura scenograficzna0000
zapis dźwiękowy1222
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób