Teatr Zagłębia

ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec

Rok
 200820112017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Alicja JabłońskaAlicja JabłońskaKinga Bobrowska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Archiwistkazatrudniona na umowę zleceniearchiwista zakładowy
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopniainne formy przygotowania archiwalnego
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Albumy wydawane z okazji Jubileuszy, zdjęcia, wycinki prasowewydania specjalne opracowywane na jubileusze Teatru, wycinki prasowe
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierosobno scenariusze, programy teatralne, sezony, scenografie i in.osobno scenariusze, programy teatralne, sezony, scenografie i w ramach tych zbiorów alfabetycznie bądź chronologicznie
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:wypożyczenie udostępnienie w siedzibie teatruProwadzona jest teczka udostępniania akt z kartami udostępniania. Wypożyczenie następuje po złożeniu podania i akceptacji przez dyrekcję.Prowadzona jest teczka udostępniania akt z kartami udostępniania. Wypożyczenie następuje po złożeniu podania i akceptacji przez dyrekcję.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:tak, po złożeniu arkusza wypożyczeń i uzyskaniu akceptacji Dyrektora z ustaleniem daty zwrotuDokumentacja jest wypożyczana poza archiwum sporadycznie na zasadach j.w.Dokumentacja jest wypożyczana poza archiwum sporadycznie na zasadach j.w.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Gromadzenie zbiorów związanych z pracą i historią teatru.Gromadzenie zbiorów związanych z pracą i historią teatru.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 200820112017
programy teatralne478
od roku 1959
553
od roku 1958
553
od roku 1958
plakaty0
od roku 0
afisze460
od roku 1959
535
od roku 1958
535
od roku 1958
zestawy fotografii4
od roku 1960
6
od roku 1970
6
od roku 1970
wycinki prasowe2
od roku 1919
wycinki prasowe - (nie jest to zbiór ciągły) 1919-1939, 1992-1997, 1994-1997
4 (segregatory)
od roku 1970
we własnym zakresie
4 (teczki bezkwasowe, obwoluty)
od roku 1970
we własnym zakresie
repertuary89
od roku 1959
92
od roku 1955
92
od roku 1955
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety108 (teki)
od roku 1970
108 (teki)
od roku 1970
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")(teki)
od roku 1970
0 (0)
od roku 0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie1
od roku 1976

od roku 1976
0
od roku 1976
dokumentacja obchodów jubileuszowych6
od roku 1967
Jubileusz 70-lecia - 1967 Jubileusz 80-lecia - 1977 Jubileusz 85-lecia - 1982 Jubileusz 90-lecia - 1987
32
od roku 1967
70-lecie Teatru Zagłębia - 1967 80-lecie Teatru Zagłębia - 1977 85-lecie Teatru Zagłębia - 1982 90-lecie Teatru Zagłębia - 1987 100-lecie Teatru Zagłębia - 1997 Album 110 lat Teatru Zagłębia - 2007
32
od roku 1967
70-lecie Teatru Zagłębia - 1967 80-lecie Teatru Zagłębia - 1977 85-lecie Teatru Zagłębia - 1982 90-lecie Teatru Zagłębia - 1987 100-lecie Teatru Zagłębia - 1997 Album 110 lat Teatru Zagłębia - 2007
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych322322322
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne1010
nagrania vhs/ cd/ dvd0
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru1
archiwum Dyrektora teatru Kazimierza Vorbrodt tj. wycinki prasowe 1919-1939, czasopisma teatralne 1932-1938, Scena Polska Zeszyty 1924-1931, Reprodukcje programów teatralnych 1936-1948
10
od roku 1987
10
od roku 1987
pamiątki artystów1
zdjęcia, legitymacja ZASP, itp. Dyrektora teatru Pana Kazimierza Vorbrodt

od roku 1919
Archiwum Kazimierza Verbrota
12
od roku 1919
Archiwum Kazimierza Verbrota
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 200820112017
egzemplarz sztuki10
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki10
program teatralny155
afisz155
plakat0
zdjęcia11 (teczki)1 (teczki)
recenzje11 (segregatory)1 (segregatory)
inne teksty0
projekty scenograficzne11
przechowywane w teczkach
1
przechowywane w teczkach
partytura muzyczna10
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy10
rejestracja filmowa vhs/ dvd10