Opera na Zamku

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Urszula HołubowskaUrszula HołubowskaUrszula HołubowskaUrszula Hołubowska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:archiwistkaarchiwistkaarchiwistkaarchiwistka
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe w Szczecinie materiały archiwalne kategorii "A" - dokumentacja biurowa dokumentacja artystyczna - 67sztuk operowych z lat 1957-1975Archiwum Państwowe w Szczecinie materiały archiwalne kategorii "A" - dokumentacja biurowa dokumentacja artystyczna - 67sztuk operowych z lat 1957-1975Archiwum Państwowe w Szczecinie materiały archiwalne kategorii "A" - dokumentacja biurowa dokumentacja artystyczna - 67sztuk operowych z lat 1957-1975Archiwum Państwowe w Szczecinie materiały archiwalne kategorii "A" - dokumentacja biurowa dokumentacja artystyczna - 67sztuk operowych z lat 1957-1975
Usytuowanie archiwum w teatrze:najwyższa kondygnacja w wiezy zegarowej na zamku Książąt Pomorskichpomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeNIETAKTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:własnymi siłami - zdigitalizowano 80%własnymi siłami - zdigitalizowano 80%własnymi siłami - zdigitalizowano 90%
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na podstawie wpisu w rejestrze wypożyczeńna podstawie wpisu w rejestrze wypożyczeńna podstawie wpisu w rejestrze wypożyczeńna podstawie wpisu w rejestrze wypożyczeń
Możliwość wypożyczania dokumentacji:za pisemną zgodą dyrektora Opery wypożycza się materiały np. do reportaży o sylwetkach i twórczości artystów. Są to zdjęcia, plakaty, recenzje.za pisemną zgodą dyrektora Opery wypożycza się materiały np. do reportaży o sylwetkach i twórczości artystów. Są to zdjęcia, plakaty, recenzje.za pisemną zgodą dyrektora Opery wypożycza się materiały np. do reportaży o sylwetkach i twórczości artystów. Są to zdjęcia, plakaty, recenzje.za pisemną zgodą dyrektora Opery wypożycza się materiały np. do reportaży o sylwetkach i twórczości artystów. Są to zdjęcia, plakaty, recenzje.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Gromadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych spektakli.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne1000
od roku 1976
1200
od roku 1976
1250
od roku 1976
1300
od roku 1976
plakaty800
od roku 1976
900
od roku 1976
950
od roku 1976
1000
od roku 1976
afisze500
od roku 1976
550
od roku 1976
600
od roku 1976
620
od roku 1976
zestawy fotografii100
od roku 1976
150
od roku 1976
200
od roku 1976
220
od roku 1976
wycinki prasowe100
od roku 1976
do 1990r. "GLOB", później we własnym zakresie
200 (teki i segregatory)
od roku 1976
do 1990r. "GLOB", później we własnym zakresie
300 (teki i segregatory)
od roku 1976
do 1990r. "GLOB", później we własnym zakresie
400 (teki i segregatory)
od roku 1976
do 1990r. "GLOB", później we własnym zakresie
repertuary1000
od roku 1960
1200
od roku 1960
1300
od roku 1960
1350
od roku 1960
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety100
od roku 1976
120 (w tekach wystawianej sztuki)
od roku 1976
150 (w tekach wystawianej sztuki)
od roku 1976
160 (w tekach wystawianej sztuki)
od roku 1976
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")100
od roku 1976
120 (w tekach wystawianej sztuki)
od roku 1976
200 (w tekach wystawianej sztuki)
od roku 1976
300 (w tekach wystawianej sztuki)
od roku 1976
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą50
od roku 1976
60
od roku 1976
65
od roku 1976
65
od roku 1976
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie50
od roku 1961
60
od roku 1961
65
od roku 1961
70
od roku 1961
dokumentacja obchodów jubileuszowych3
od roku 1986
"X-lecie Państwowy Teatru Muzycznego w Szczecinie 1957-1967", "Droga na Zamek" Wacław Panek - 1982r., "40 lat szczecińskiej sceny muzycznej" 1997r., "Opera na Zamku" (20-lecie pobytu na Zamku) 1998r., "30lat Opery na Zamku" 2008r.
3
od roku 1986
"X-lecie Państwowy Teatru Muzycznego w Szczecinie 1957-1967", "Droga na Zamek" Wacław Panek - 1982r., "40 lat szczecińskiej sceny muzycznej" 1997r., "Opera na Zamku" (20-lecie pobytu na Zamku) 1998r., "30lat Opery na Zamku" 2008r.
3
od roku 1986
"X-lecie Państwowy Teatru Muzycznego w Szczecinie 1957-1967", "Droga na Zamek" Wacław Panek - 1982r., "40 lat szczecińskiej sceny muzycznej" 1997r., "Opera na Zamku" (20-lecie pobytu na Zamku) 1998r., "30lat Opery na Zamku" 2008r.
3
od roku 1986
"X-lecie Państwowy Teatru Muzycznego w Szczecinie 1957-1967", "Droga na Zamek" Wacław Panek - 1982r., "40 lat szczecińskiej sceny muzycznej" 1997r., "Opera na Zamku" (20-lecie pobytu na Zamku) 1998r., "30lat Opery na Zamku" 2008r.
dokumentacja wystaw2
od roku 2005
karykatury solistów Turnieju Tenorów 2005r. - Arkadiusz Gacparski, wystawa pierwszych pięciu sztuk operowych (zdjęcia, plakaty)
2
od roku 2005
karykatury solistów Turnieju Tenorów 2005r. - Arkadiusz Gacparski, wystawa pierwszych pięciu sztuk operowych (zdjęcia, plakaty)
2
od roku 2005
karykatury solistów Turnieju Tenorów 2005r. - Arkadiusz Gacparski, wystawa pierwszych pięciu sztuk operowych (zdjęcia, plakaty)
2
od roku 2005
karykatury solistów Turnieju Tenorów 2005r. - Arkadiusz Gacparski, wystawa pierwszych pięciu sztuk operowych (zdjęcia, plakaty)
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych800
od roku 1957
266
od roku 1957
280
od roku 1957
280
od roku 1957
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)30
od roku 1957
30
od roku 1957
30
od roku 1957
30
od roku 1957
partytury muzyczne200
od roku 1957
280
od roku 1957
280
od roku 1957
280
od roku 1957
nagrania vhs/ cd/ dvd120
od roku 1992
150
od roku 1992
180
od roku 1992
200
od roku 1992
czasopisma teatralne0
od roku 1996
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 2008
0
od roku 2008
0
od roku 2008
0
od roku 2008
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1111
egzemplarz reżyserski10
egzemplarz inspicjencki10
program teatralny1010105
afisz1010105
plakat1010105
zdjęcia110 (w tekach wystawianej sztuki)10 (w tekach wystawianej sztuki)5 (w tekach wystawianej sztuki)
recenzje15 (w tekach wystawianej sztuki)5 (w tekach wystawianej sztuki)10 (w tekach wystawianej sztuki)
inne teksty1111
projekty scenograficzne1111
partytura muzyczna1111
partytura scenograficzna1111
zapis dźwiękowy01
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111