Teatr "Baj Pomorski"

ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń

Rok
 20082011
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Marzenna WiśniewskaMarzenna Wiśniewska - do września 2011, Magdalena Jasińska - od listopada 2011
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:kierownik literacki, archiwistakierownik/sekretarz literacki, archiwista
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuMateriały archiwalne z lat 1950-1975 przekazane zostały do Archiwum Państwowego w Toruniu. Dokumentacja kat A - 120 poz., 2,00mb - obejmuje: dokumentację artystyczną, finansową, administracyjnąMateriały archiwalne z lat 1950-1975 przekazane zostały do Archiwum Państwowego w Toruniu. Dokumentacja kat A - 120 poz., 2,00mb - obejmuje: dokumentację artystyczną, finansową, administracyjną
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie w części biurowej, bez okna, połączone z serwerownpomieszczenie w części biurowej, bez okna, połączone z serwerown
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według sygnaturwedług sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:udostępniana na miejscu w pomieszczeniu archiwalnymudostępniana na miejscu w pomieszczeniu archiwalnym
Możliwość wypożyczania dokumentacji:tak, w przypadku wystaw, szczególnych pracach naukowychtak, w przypadku wystaw, szczególnych pracach naukowych
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20082011
programy teatralne0
plakaty0
afisze0
zestawy fotografii0
wycinki prasowe0 (teki (zbiór roczny oraz dodatkowo zebrane wycinki towarzyszące każdej premierze i festiwalowi)
repertuary0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20082011
egzemplarz sztuki11
program teatralny11
afisz11
plakat11
zdjęcia11
recenzje11
projekty scenograficzne11
partytura muzyczna11