Teatr im. Wilama Horzycy

pl. Teatralny 1, 87-100 Toruń

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Anna PopławskaAnna PopławskaAnna PopławskaAnna Popławska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:ArchiwistaArchiwistaArchiwistaArchiwista
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe w Toruniu, materiały do 1978 (oprócz egzemplarzy sztuk)Archiwum Państwowe w Toruniu, materiały do 1978 (oprócz egzemplarzy sztuk)Archiwum Państwowe w Toruniu, materiały do 1983 (oprócz egzemplarzy sztuk)Archiwum Państwowe w Toruniu, materiały do 1983 (oprócz egzemplarzy sztuk)
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Regionalny program operacyjny E-Kultura
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:60 lat sceny polskiej w Toruniu L.Kuchtówna "Wielkie dni małej sceny" 80 lat teatru w Toruniu B.Mansfeld, K.Wajda "Teatr w Toruniu"60 lat sceny polskiej w Toruniu L.Kuchtówna "Wielkie dni małej sceny" 80 lat teatru w Toruniu B.Mansfeld, K.Wajda "Teatr w Toruniu"60 lat sceny polskiej w Toruniu L.Kuchtówna "Wielkie dni małej sceny" 80 lat teatru w Toruniu B.Mansfeld, K.Wajda "Teatr w Toruniu"60 lat sceny polskiej w Toruniu L.Kuchtówna "Wielkie dni małej sceny" 80 lat teatru w Toruniu B.Mansfeld, K.Wajda "Teatr w Toruniu"
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według sygnaturwedług sygnaturwedług sygnaturwedług sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na podstawie pisma o udostępnienie zbiorówna podstawie pisma o udostępnienie zbiorówna podstawie pisma o udostępnienie zbiorówna podstawie pisma o udostępnienie zbiorów
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Tak.Wysyłana jest kopia.Tak.Wysyłana jest kopia.Tak.Wysyłana jest kopia.Tak.Wysyłana jest kopia.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:porządkowanie i przechowywanie, udostępnianie dokumentacjiporządkowanie i przechowywanie, udostępnianie dokumentacjiporządkowanie i przechowywanie, udostępnianie dokumentacji
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne1
od roku 1979
1
od roku 1979
1
od roku 1983
1
od roku 1983
plakaty1
od roku 1979
1
od roku 1979
1
od roku 1983
1
od roku 1983
afisze1
od roku 1979
1
od roku 1979
1
od roku 1983
1
od roku 1983
zestawy fotografii1
od roku 1979
1
od roku 1979
1
od roku 1983
1
od roku 1983
wycinki prasowe1
od roku 1979
GLOB
1 (teki)
od roku 1979
GLOB
1 (teki)
od roku 1983
GLOB
1 (teki)
od roku 1983
GLOB
repertuary1101
od roku 2015
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety
od roku 1979
0 (teki)
od roku 1979
0 (teki)
od roku 1983
1 (teki)
od roku 1983
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")
od roku 1979
0 (teki)
od roku 1979
0 (teki)
od roku 1983
1 (teki)
od roku 1983
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0000
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0000
dokumentacja obchodów jubileuszowych6
od roku 1970
50 lat sceny toruńskiej 40-lecie pracy artystycznej... Teatr im Wilama Horzycy 1980 - 2000
6
od roku 1970
50 lat sceny toruńskiej 40-lecie pracy artystycznej... Teatr im Wilama Horzycy 1980 - 2000
6
od roku 1970
50 lat sceny toruńskiej 40-lecie pracy artystycznej... Teatr im Wilama Horzycy 1980 - 2000
6
od roku 1970
50 lat sceny toruńskiej 40-lecie pracy artystycznej... Teatr im Wilama Horzycy 1980 - 2000
dokumentacja wystaw0000
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych1
od roku 1946
1
od roku 1946
1
od roku 1946
1
od roku 1946
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)1
od roku 1946
0
od roku 1946
0
od roku 1946
1
od roku 1946
partytury muzyczne1
od roku 1988
1
od roku 1988
1
od roku 1988
1
od roku 1988
nagrania vhs/ cd/ dvd1
od roku 1989
1
od roku 1989
1
od roku 1989
1
od roku 1989
czasopisma teatralne000
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru000
pamiątki artystów0000
zdeponowane eksponaty, dary0000
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1111
egzemplarz reżyserski0000
egzemplarz inspicjencki1111
program teatralny1111
afisz1111
plakat1111
zdjęcia11 (teki)1 (teki)1 (teki)
recenzje11 (teki)1 (teki)1 (teki)
inne teksty1111
projekty scenograficzne1111
partytura muzyczna1111
partytura scenograficzna0000
zapis dźwiękowy0000
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z prób