Teatr "Baj"

ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa

Rok
 20112017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Aldona KaszubaAldona Kaszuba
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:kierownik literackikierownik literacki
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:"Baj wśród dzieci. 85 lat najstarszego teatru lalek w Polsce", koncepcja i redakcja Marek Waszkiel przy współpracy Aldony Kaszuby, Warszawa 2014
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe m. st. Warszawy - dokumentacja finansowa, administracyjna i techniczna z lat 1963-1991 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - dokumentacja finansowa, administracyjna i techniczna z lat 1963-1991
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biuroweSpecjalnie wydzielone pomieszczenie .
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:w bibliotece teatru znajdują się książki, foldery dotyczące historii teatru w Polsce i na świecie (nabyte zostały na rynku wydawniczym - zbiory te nie mają wartości archiwalnej) w bibliotece teatru znajdują się książki, foldery dotyczące historii teatru w Polsce i na świecie (nabyte zostały na rynku wydawniczym - zbiory te nie mają wartości archiwalnej)
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:Dokumentacja udostępniana jest po uprzedniej zgodzie dyrektora Teatru Baj na podstawie ewidencji udostępniania zbiorów i kart udostępniania - prowadzonej w archiwum zakładowym Teatru Baj. Zasady udostępniania i wypożyczania zbiorów określone zostały w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Teatrze Baj.Dokumentacja udostępniana jest po uprzedniej zgodzie dyrektora Teatru Baj na podstawie ewidencji udostępniania zbiorów i kart udostępniania - prowadzonej w archiwum zakładowym Teatru Baj. Zasady udostępniania i wypożyczania zbiorów określone zostały w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Teatrze Baj.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Wypożyczenie dokumentacji poza archiwum może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie zezwolenia dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby na ściśle wyznaczony okres. Wypożyczenie dokumentacji poza archiwum może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie zezwolenia dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby na ściśle wyznaczony okres.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Archiwum artystyczne jest częścią archiwum zakładowego Teatru "Baj". Sposób gromadzenia, porządkowania i przechowywania dokumentacji artystycznej zostały określone w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Teatrze Baj oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Teatru Baj. Zadaniem archiwum artystycznego w Teatrze Baj gromadzenie, porządkowanie i zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej działalności artystycznej Teatru Baj, w tym w szczególności tworzenia i realizacji spektakli. Dokumentowane są także inne działania kulturalne Teatru, m.in.: realizacja projektów i wydarzeń kulturalnych, edukacja teatralna, wydawnictwa, wystawy, udział Teatru w festiwalach, przeglądach i innych wydarzeniach kulturalnych.Archiwum artystyczne jest częścią archiwum zakładowego Teatru Baj. Sposób gromadzenia, porządkowania i przechowywania dokumentacji artystycznej zostały określone w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Teatrze Baj oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Teatru Baj. Zadaniem archiwum artystycznego w Teatrze Baj gromadzenie, porządkowanie i zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej działalności artystycznej Teatru Baj, w tym w szczególności tworzenia i realizacji spektakli. Dokumentowane są także inne działania kulturalne Teatru, m.in.: realizacja projektów i wydarzeń kulturalnych, edukacja teatralna, wydawnictwa, wystawy, udział Teatru w festiwalach, przeglądach i innych wydarzeniach kulturalnych.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112017
programy teatralne111
od roku 1946
129
od roku 1946
plakaty27
od roku 1946
48
od roku 1946
afisze30
od roku 1946
30
od roku 1946
zestawy fotografii111
od roku 1945
132
od roku 1945
wycinki prasowe30 (do 2009 r. w teczkach sztuk, Od 2009 r. w osobnym segregatorze)
od roku 1958
monitoring we własnym zakresie
150 (do 2009 r. w teczkach sztuk, Od 2009 r. w osobnym segregatorze)
od roku 1958
monitoring we własnym zakresie
repertuary85
od roku 2009
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety45 (w teczkach sztuk lub w oddzielnych tekach; liczba obejmuje zestawy zachowanych projektów scenograficznych do danej sztuki)
od roku 1945
64 (w teczkach sztuk lub w oddzielnych tekach; liczba obejmuje zestawy zachowanych projektów scenograficznych do danej sztuki)
od roku 1945
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")45 (projekty lalek i kostiumów są włączone do zestawów dokumentacji scenografii)
od roku 1945
64 (projekty lalek i kostiumów są włączone do zestawów dokumentacji scenografii)
od roku 1945
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą10
od roku 2009
55
od roku 2009
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie3
od roku 2011
dokumentacja obchodów jubileuszowych3
od roku 1978
50-lecie: "W kręgu warszawskiego "Baja"", oprac. Henryk Jurkowski, PIW, Warszawa 1978 60-lecie: Folder jubileuszowy za lata 1974-1988 70-lecie: Folder jubileuszowy za lata 1989-1998 80-lecie: Folder jubileuszowy za lata 1999-2008
4
od roku 1978
50-lecie: "W kręgu warszawskiego "Baja"", oprac. Henryk Jurkowski, PIW, Warszawa 1978 60-lecie: Folder jubileuszowy za lata 1974-1988 70-lecie: Folder jubileuszowy za lata 1989-1998 80-lecie: Folder jubileuszowy za lata 1999-2008 85-lecie: dokumentacja obchodów jubileuszu oraz książka "Baj wśród dzieci. 85 lat najstarszego teatru lalek w Polsce", koncepcja i redakcja Marek Waszkiel przy współpracy Aldony Kaszuby, Warszawa 2014
dokumentacja wystaw5
od roku 2010
maj - czerwiec 2010 - wystawa rzeźby i instalacji Inez Krupińskiej pt. „Stwory” luty - marzec 2011 - Ryby, ptaki, ssaki i inne Wilkołaki wystawa rzeźby i ilustracji Józefa Wilkonia
7
od roku 2010
maj - czerwiec 2010 - wystawa rzeźby i instalacji Inez Krupińskiej pt. „Stwory” luty - marzec 2011 - Ryby, ptaki, ssaki i inne Wilkołaki wystawa rzeźby i ilustracji Józefa Wilkonia 2014/2015 jubileuszowa wystawa fotografii z przedstawień Teatru Baj 2016/2017 aranżacja fotograficzna foyer na podstawie zdjęć z aktualnych z spektakli Teatru Baj
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych400
od roku 1945
410
od roku 1945
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)134
od roku 1945
149
od roku 1945
partytury muzyczne43
od roku 1946
53
od roku 1946
nagrania vhs/ cd/ dvd32
od roku 1999
53
od roku 1999
czasopisma teatralne200
od roku 1950
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 0
---------------
pamiątki artystów0
od roku 0
-------------
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
---------
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112017
egzemplarz sztuki11
egzemplarz reżyserski11
egzemplarz inspicjencki11
program teatralny1510
afisz1512
plakat1512
zdjęcia1 (koperty (zdjęcia wywołane + negatywy), komplet zdjęc na płycie Cd lub DVD)1 (koperty (zdjęcia wywołane + negatywy), komplet zdjęc na płycie Cd lub DVD)
recenzje1 (w teczce sztuki)1 (w teczce sztuki)
inne teksty00
projekty scenograficzne1
projekty scenografii (w tym lalek i kostiumów), szkice scenograficzne są przechowywane w oddzielnych tekach z oznaczeniem premiery (spektaklu), którego dotyczą
1
projekty scenografii (w tym lalek i kostiumów), szkice scenograficzne są przechowywane w oddzielnych tekach z oznaczeniem premiery (spektaklu), którego dotyczą
partytura muzyczna1
partytura muzyczna, nuty - są przechowywane w teczce danej sztuki (premiery)
1
partytura muzyczna, nuty - są przechowywane w teczce danej sztuki (premiery)
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy11
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób