Teatr Lalek Guliwer

ul. Różana 16, 02-548 Warszawa

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Maria CzyżewskaAgnieszka PawłowskaAgnieszka PawłowskaAgnieszka Evans
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:maszynistka - archiwistkasekretarz literackisekretarz literackispecjalista ds. promocji/archiwista
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKNIENIENIE
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuPaństwowe Archiwum - materiały są przygotowane do odbioruPaństwowe Archiwum - materiały własne Teatru z lat 1952- 1980 w ilości ok.4,00 mb,tj.118 jednostek archiwalnych (2 wsady)oraz materiały własne Teatru z lat 1946-1952Państwowe Archiwum - materiały własne Teatru z lat 1952- 1980 w ilości ok.4,00 mb,tj.118 jednostek archiwalnych (2 wsady)oraz materiały własne Teatru z lat 1946-1952Państwowe Archiwum - materiały własne Teatru z lat 1952- 1980 w ilości ok.4,00 mb,tj.118 jednostek archiwalnych (2 wsady)oraz materiały własne Teatru z lat 1946-1952
Usytuowanie archiwum w teatrze:razem z magazynem kostiumów i rekwizytówrazem z magazynem kostiumów i rekwizytówrazem z magazynem kostiumów i rekwizytówrazem z magazynem kostiumów i rekwizytów
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeNIENIENIETAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:foldery na jubileusze, plakaty, zdjęcia,foldery sezonowe, płytę CD z muzyką ze spektakli, znaczki, programyfoldery na jubileusze, plakaty, zdjęcia,foldery sezonowe, płytę CD z muzyką ze spektakli, znaczki, programyfoldery na jubileusze, plakaty, zdjęcia,foldery sezonowe, płytę CD z muzyką ze spektakli, znaczki, programy
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według sygnaturwedług sygnaturwedług sygnaturwedług sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, reżyserzy - są to prośby o udostępnienie tekstów realizowanych sztukpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, reżyserzy - są to prośby o udostępnienie tekstów realizowanych sztukpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, reżyserzy - są to prośby o udostępnienie tekstów realizowanych sztukpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, reżyserzy - są to prośby o udostępnienie tekstów realizowanych sztuk
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu, po zgłoszeniu zapotrzebowania przygotowane są materiały i udostępnienie po okazaniu dowodu tożsamości, informacji o miejscu zamieszkania, oficjalnej prośby skierowanej do dyrekcji teatruna miejscu, po zgłoszeniu zapotrzebowania przygotowane są materiały i udostępnienie po okazaniu dowodu tożsamości, informacji o miejscu zamieszkania, oficjalnej prośby skierowanej do dyrekcji teatruna miejscu, po zgłoszeniu zapotrzebowania przygotowane są materiały i udostępnienie po okazaniu dowodu tożsamości, informacji o miejscu zamieszkania, oficjalnej prośby skierowanej do dyrekcji teatruna miejscu, po zgłoszeniu zapotrzebowania przygotowane są materiały i udostępnienie po okazaniu dowodu tożsamości, informacji o miejscu zamieszkania, oficjalnej prośby skierowanej do dyrekcji teatru
Możliwość wypożyczania dokumentacji:zdarza się i dotyczy to zazwyczaj wypożyczenia tekstów sztuk, czasami lalek (po podpisaniu zobowiązania zwrotu i podania wszelkich danych osoby lub instytucji wypożyczającej)zdarza się i dotyczy to zazwyczaj wypożyczenia tekstów sztuk, czasami lalek (po podpisaniu zobowiązania zwrotu i podania wszelkich danych osoby lub instytucji wypożyczającej)zdarza się i dotyczy to zazwyczaj wypożyczenia tekstów sztuk, czasami lalek (po podpisaniu zobowiązania zwrotu i podania wszelkich danych osoby lub instytucji wypożyczającej)zdarza się i dotyczy to zazwyczaj wypożyczenia tekstów sztuk, czasami lalek (po podpisaniu zobowiązania zwrotu i podania wszelkich danych osoby lub instytucji wypożyczającej)
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Przede wszystkim ochrona materiałów teatralnych związanych z artystyczną działalnością teatru.Przede wszystkim ochrona materiałów teatralnych związanych z artystyczną działalnością teatru.Przede wszystkim ochrona materiałów teatralnych związanych z artystyczną działalnością teatru.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne1
od roku 1945
2
od roku 1945
2
od roku 1945
2
od roku 1945
plakaty1
od roku 1845
2
od roku 1945
2
od roku 1945
2
od roku 1945
afisze12
od roku 1945
2
od roku 1945
2
od roku 1945
zestawy fotografii12
od roku 1946
2
od roku 1946
2
od roku 1946
wycinki prasowe1
monitoringiem prasowych materiałów zajmuje się Pani Maria lub sekretarz literacki teatru
5 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1946
monitoringiem prasowych materiałów zajmuje się sekretarz literacki teatru
5 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1946
monitoringiem prasowych materiałów zajmuje się sekretarz literacki teatru
5 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1946
monitoringiem prasowych materiałów zajmuje się specjalista ds. promocji
repertuary1
od roku 1945
2
od roku 1945
2
od roku 1945
2
od roku 1945
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety1
od roku 1945
2 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1945
2 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1945
2 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1945
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")12 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1945
2 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1945
2 (teczki z tektury bezkwasowej)
od roku 1945
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą1111
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie1111
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
folder na 25-lecia Teatru: "Guliwer 1945-1970" re. Henryk Jurkowski; "folder na 30-lecie": "Guliwer" red. Bożena Frankowska; folder na 40-lecie: "Teatr Guliwer" red. Bożena Frankowska (1985); "50 lat Teatru Lalek Guliwer" Agnieszka Koecher-Hensel, Małgorzata Niecikowska
1
folder na 25-lecia Teatru: "Guliwer 1945-1970" re. Henryk Jurkowski; "folder na 30-lecie": "Guliwer" red. Bożena Frankowska; folder na 40-lecie: "Teatr Guliwer" red. Bożena Frankowska (1985); "50 lat Teatru Lalek Guliwer" Agnieszka Koecher-Hensel, Małgorzata Niecikowska,folder "jubileusz 60 lat Teatru"
1
folder na 25-lecia Teatru: "Guliwer 1945-1970" re. Henryk Jurkowski; "folder na 30-lecie": "Guliwer" red. Bożena Frankowska; folder na 40-lecie: "Teatr Guliwer" red. Bożena Frankowska (1985); "50 lat Teatru Lalek Guliwer" Agnieszka Koecher-Hensel, Małgorzata Niecikowska,folder "jubileusz 60 lat Teatru"
1
folder na 25-lecia Teatru: "Guliwer 1945-1970" re. Henryk Jurkowski; "folder na 30-lecie": "Guliwer" red. Bożena Frankowska; folder na 40-lecie: "Teatr Guliwer" red. Bożena Frankowska (1985); "50 lat Teatru Lalek Guliwer" Agnieszka Koecher-Hensel, Małgorzata Niecikowska,folder "jubileusz 60 lat Teatru", "Guliwer w Krainie Liliputów" - wydawnictwo z okazji jubileuszu 70-lecia Teatru
dokumentacja wystaw0000
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych1111
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0111
partytury muzyczne0111
nagrania vhs/ cd/ dvd1222
czasopisma teatralne111
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0000
pamiątki artystów03
dyplomy aktorów z otrzymanych indywidualnych nagród
3
dyplomy aktorów z otrzymanych indywidualnych nagród
10
dyplomy aktorów z otrzymanych indywidualnych nagród
zdeponowane eksponaty, dary
albumy przywożone z festiwali krajowych i zagranicznych
5
albumy przywożone z festiwali krajowych i zagranicznych, dyplomy i nagrody z festiwali
5
albumy przywożone z festiwali krajowych i zagranicznych, dyplomy i nagrody z festiwali
10
albumy przywożone z festiwali krajowych i zagranicznych, dyplomy i nagrody z festiwali
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1222
egzemplarz reżyserski0000
egzemplarz inspicjencki0000
program teatralny1222
afisz1222
plakat1222
zdjęcia12 (teczki z tektury bezkwasowej)2 (teczki z tektury bezkwasowej)2 (teczki z tektury bezkwasowej)
recenzje15 (koperty)5 (koperty)5 (koperty)
inne teksty1111
projekty scenograficzne1222
zdarza się, że są to kopie projektów scenograficznych, czasem scenograf zabiera projekty po skończonej pracy nad spektaklem
partytura muzyczna1111
partytura scenograficzna0000
zapis dźwiękowy1111
rejestracja filmowa vhs/ dvd1111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób