TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)

ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa

Rok
 200820112017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Anna RochowskaAnna RochowskaWaldemar Michałowski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista d/s promocji i reklamyspecjalista d/s promocji i reklamyarchiwista
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegowyższe studia archiwalne
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuBiblioteka Akademii Teatralnej - część egzemplarzy reżyserskich (maszynopisów) przygotowywanych w Teatrze Rozmaitości przed 1988 rokiem, czyli przed pożaremBiblioteka Akademii Teatralnej - część egzemplarzy reżyserskich (maszynopisów) przygotowywanych w Teatrze Rozmaitości przed 1988 rokiem, czyli przed pożarem; stary zespół Rozmaitości - sprzed 1988 przekazał cześć dokumentacji do Archiwów PaństwowychBiblioteka Akademii Teatralnej - część egzemplarzy reżyserskich (maszynopisów) przygotowywanych w Teatrze Rozmaitości przed 1988 rokiem, czyli przed pożarem; stary zespół Rozmaitości - sprzed 1988 przekazał cześć dokumentacji do Archiwów Państwowych. Partytury muzyczne spektakli Teatru Rozmaitości do 1988 roku przekazane do Biblioteki Akademii Teatralnej.
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowemagazyn zewnętrzny
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa. Zdigitalizowano 20% zbioru Archiwum Artystycznego TRWarszawa.
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:nieduży zbiór książek teatralnych, niepełny zbiór czasopism - "Dialog", "Teatr", "Didaskalia"nieduży zbiór książek teatralnych, niepełny zbiór czasopism - "Dialog", "Teatr", "Didaskalia" oraz książki które posłużyły do pracy nad konkretnymi premierami - np. zbiór utworów Lemanieduży zbiór książek teatralnych, niepełny zbiór czasopism - "Dialog", "Teatr", "Didaskalia" oraz książki które posłużyły do pracy nad konkretnymi premierami - np. zbiór utworów Lema
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:dokumentacja dostępna jest na miejscu w teatrze po uzgodnieniu z archiwum TR; na prośbę zainteresowanych kserowane są wybrane recenzje lub fragmenty egzemplarzy sztukdokumentacja dostępna jest na miejscu w teatrze po uzgodnieniu z archiwum TR; na prośbę zainteresowanych kserowane są wybrane recenzje lub fragmenty egzemplarzy sztuk; ułatwiamy kontakt z autorami sztuk, reżyserami i autorami zdjęć - na ile to możliweMateriały archiwalne przechowywane w siedzibie Archiwum mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie na miejscu na specjalną prośbę (do celów naukowych, edukacyjnych, etc.). Materiały zdigitalizowane są ogólnodostępne na stronie internetowej TR Archiwum (www.trarchiwum.pl), która umożliwia ich przeszukiwanie. Zamieszczone są tam pliki cyfrowe mają mniejszą rozdzielczość niż pliki macierzyste.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja jest wypożyczana w wyjątkowych sytuacjach; wypożyczane są kopie egzemplarzy reżyserskich lub nagrań w sytuacji, gdy czytelnik jest spoza Warszawy i ma utrudniony dostęp do Archiwum TRdokumentacja jest wypożyczana w wyjątkowych sytuacjach; wypożyczane są kopie egzemplarzy reżyserskich lub nagrań w sytuacji, gdy czytelnik jest spoza Warszawy i ma utrudniony dostęp do Archiwum TRDo użytku zewnętrznego przeznaczone są jedynie kopie cyfrowe oryginałów. O możliwości udostępnienia kopii materiałów archiwalnych osobom trzecim decyduje specjalista ds. archiwum artystycznego w ramach możliwości wynikających z umów prawno-autorskich.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Zadaniem nadrzędnym Archiwum Artystycznego TR jest zbieranie wszelkich teatraliów TRowych oraz udostępnianie jej osobom zainteresowanym. Każdy kto zgłosi się do TR z prośbą o udostępnienie w celach naukowych lub tylko poznawczych, naszych zasobów - jest mile widziany oraz szybko, sprawnie i dobrze obsługiwany.Do zadań Archiwum należy: a) gromadzenie, zabezpieczanie, rejestrowanie, porządkowanie, digitalizacja i opisywanie materiałów związanych ze spektaklami i wydarzeniami (tak artystycznymi jak i edukacyjnymi) organizowanymi przez TR Warszawa; b) udostępnianie materiałów archiwalnych dla potrzeb rozwoju publiczności (komunikacyjnych, naukowych i edukacyjnych) w zakresie, na jaki pozwalają umowy prawno-autorskie; c) przeprowadzanie kwerend archiwalnych; d) współpraca z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego z partnerem projektu oraz innymi instytucjami zajmującymi się digitalizacją i archiwizacja życia artystycznego w Polsce; e) budowanie świadomości marki TR Warszawa oraz popularyzowanie wiedzy o teatrze poprzez udzielanie informacji o historii i tożsamości TR Warszawa stronę internetową TR Archiwum; f) udzielanie informacji dotyczących historii TR Warszawa.
Regulamin korzystania z dokumentacji:Pobierz
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 200820112017
programy teatralne49
od roku 1995
59
od roku 1995
87
od roku 1995
plakaty40
od roku 1995
50
od roku 1995
79
od roku 1995
afisze5
od roku 1995
5
od roku 1995
5
od roku 1995
zestawy fotografii40
od roku 1995
52
od roku 1995
73
od roku 1995
wycinki prasowe49
od roku 1995
Agencja Informacyjno-Prasowa GLOB
59 (segregatory dla każdego tytułu osobno, oraz dodatkowo od grudnia 2007 roku skany wycinków na dysku zewnętrznym)
od roku 1995
Agencja Informacyjno-Prasowa GLOB
87 (segregatory dla każdego tytułu osobno, oraz dodatkowo od grudnia 2007 roku skany wycinków na macierzy)
od roku 1995
Agencja Informacyjno-Prasowa GLOB. Monitoring mediów Press Service
repertuary120
od roku 1995
153
od roku 1995
199
od roku 1995
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety5
od roku 1995
5 (teki)
od roku 1995
95 (w tekach dokumenty)
od roku 1995
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
od roku 1995
55 (w tekach dokumenty)
od roku 1995
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą30
od roku 1995
110
od roku 1995
174
od roku 1995
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie20
od roku 1995
25
od roku 1995
25
od roku 1995
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
Album fotograficzny "T-W Teatr Warlikowski" - nie jest to stricte album jubileuszowy, ale wydany w związku z nagrodą, jaką Krzysztof Warlikowski otrzymał za całokształt pracy (w dużej mierze w TR) w Centrum Meyerholda (grudzień 2006)
2
od roku 1995
Album fotograficzny "T-W Teatr Warlikowski" - nie jest to stricte album jubileuszowy, ale wydany w związku z nagrodą, jaką Krzysztof Warlikowski otrzymał za całokształt pracy (w dużej mierze w TR) w Centrum Meyerholda (grudzień 2006; Album "Jarzyna/Teatr" - poświęcony twórczości Grzegorza Jarzyny
6
od roku 1995
Album fotograficzny "T-W Teatr Warlikowski" - nie jest to stricte album jubileuszowy, ale wydany w związku z nagrodą, jaką Krzysztof Warlikowski otrzymał za całokształt pracy (w dużej mierze w TR) w Centrum Meyerholda (grudzień 2006); Album "Jarzyna/Teatr" - poświęcony twórczości Grzegorza Jarzyny; Notatnik Teatralny 83/2016-17 Bzik TR - numer poświęcony spektaklowi Grzegorza Jarzyny w 20cie lat po premierze
dokumentacja wystaw10
od roku 1995
d 2000 roku przez kilka sezonów co miesiąc odbywał się w TR wernisaże młodych artystów
20
od roku 1995
od 2000 roku przez kilka sezonów co miesiąc odbywał się w TR wernisaże młodych artystów, dokumentacja papierowa - kartki inforamcyjne, od 2009 roku - dokumentacja wideo większości wernisaży
24
od roku 1995
od 2000 roku przez kilka sezonów co miesiąc odbywał się w TR wernisaże młodych artystów, dokumentacja papierowa - kartki informacyjne, od 2009 roku - dokumentacja wideo większości wernisaży
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych200
od roku 1995
220
od roku 1995
326
od roku 1995
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)49
od roku 1995
59
od roku 1995
87
od roku 1995
partytury muzyczne0
od roku 1995
1
od roku 1995
nagrania vhs/ cd/ dvd100
od roku 1995
130
od roku 1995
205
od roku 1995
czasopisma teatralne200
od roku 1995
257
od roku 1995
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 1995
0
od roku 1995
pamiątki artystów0
od roku 1995
0
od roku 1995
zdeponowane eksponaty, dary5
od roku 1995
nagrody przywiezione z wyjazdów na Festiwale - np. szlaban z Festwialu w Cieszynie 2003
5
od roku 1995
nagrody przywiezione z wyjazdów na Festiwale - np. szlaban z Festiwalu w Cieszynie 2003
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 200820112017
egzemplarz sztuki111
egzemplarz reżyserski111
egzemplarz inspicjencki011
program teatralny111
afisz110
plakat111
zdjęcia200 (teki)1 (teki, macierz)
recenzje500 (segregatory oraz komputerowy dysk zewnętrzny)1 (segregatory, macierz, internet)
inne teksty20201
projekty scenograficzne111
partytura muzyczna111
partytura scenograficzna01
zapis dźwiękowy111
rejestracja filmowa vhs/ dvd111
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzieliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie