Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Rok
 20112017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Mateusz ŻurawskiMateusz Żurawski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista ds. programowychspecjalista ds. programowych
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:„Jakby mózg opery zwariował i ruszył ku katastrofie”, w: „Teatr” 2011 nr 6- Jerzy Grzegorzewski, „Rekonstrukcje. Tom 3. Wybrane adaptacje prozy z lat 1963-2005”, red. Ewa Bułhak, Mateusz Żurawski, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2015 [2018]; - „Sposób na Witkacego”, red. Iga Kruk, wstęp Mateusz Żurawski, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2015; - Jerzy Grzegorzewski, „Improwizacje. Tom 2. Scenariusze autorskie z lat 1994-2005”, red. Ewa Bułhak, Mateusz Żurawski, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2013 [2014]; - Jerzy Grzegorzewski, „Warjacje. Tom 1. Scenariusze autorskie z lat 1978-1991”, red. Ewa Bułhak, Mateusz Żurawski, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2012 [2013]; - „Jakby mózg opery zwariował i ruszył ku katastrofie”, w: „Teatr” 2011 nr 6.
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobukompletna dokumentacja działalności artystycznej Teatru Dzieci Warszawy, Teatru Nowej Warszawy, Teatru Młodej Warszawy, Teatru Rozmaitości i Teatru Klasycznego z lat 1947–1973 została w roku 2010 przekazana Instytutowi Teatralnemu im. Zbigniewa Raszewskiegokompletna dokumentacja działalności artystycznej Teatru Dzieci Warszawy, Teatru Nowej Warszawy, Teatru Młodej Warszawy, Teatru Rozmaitości i Teatru Klasycznego z lat 1947–1973 została w roku 2010 przekazana Instytutowi Teatralnemu im. Zbigniewa Raszewskiego
Usytuowanie archiwum w teatrze:korytarzkorytarz
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:książkiksiążki
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:NIETAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:dokumentacja udostępniana są w wyznaczonych godzinach, wyłącznie na miejscu i tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu; istnieje możliwość przygotowania kserokopii lub skanudokumentacja udostępniana są w wyznaczonych godzinach, wyłącznie na miejscu i tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu; istnieje możliwość przygotowania kopii mechanicznej lub cyfrowej
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja wypożyczana jest innym teatrom, instytucjom kultury oraz uczelniom przy okazji organizowania wystaw, pokazów etc.dokumentacja wypożyczana jest innym teatrom, instytucjom kultury oraz uczelniom przy okazji organizowania wystaw, pokazów etc.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji działalności artystycznej teatrugromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji działalności artystycznej teatru
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112017
programy teatralne450
od roku 1973
600
od roku 1973
plakaty100
od roku 1973
100
od roku 1973
afisze100
od roku 1973
100
od roku 1973
zestawy fotografii150
od roku 1973
200
od roku 1973
wycinki prasowe150 (koperty)
od roku 1973
nie korzystamy
200 (koperty)
od roku 1973
nie dotyczy
repertuary00
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety30 (teczki)
od roku 1973
50 (teczki)
od roku 1973
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")00
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą00
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie00
dokumentacja obchodów jubileuszowych00
dokumentacja wystaw00
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych00
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)300
od roku 1973
600
od roku 1973
partytury muzyczne00
nagrania vhs/ cd/ dvd28
od roku 2007
50
od roku 1984
czasopisma teatralne1500
od roku 1956
2000
od roku 1956
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru00
pamiątki artystów00
zdeponowane eksponaty, dary00
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112017
egzemplarz sztuki11
egzemplarz reżyserski11
egzemplarz inspicjencki11
program teatralny33
afisz22
plakat22
zdjęcia10 (koperty)10 (koperty)
recenzje1 (koperty)1 (koperty)
inne teksty00
projekty scenograficzne1
koperty
1
koperty
partytura muzyczna00
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy00
rejestracja filmowa vhs/ dvd22
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z przedstawień, protokół z próbprotokół z przedstawień, protokół z prób