Teatr Wielki – Opera Narodowa

pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr narodowyteatr narodowyteatr narodowyteatr narodowy
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Teresa Kamola/ nadzór: Paweł ChynowskiBeata Kilianek/ nadzór: Anna KułakowskaBeata Kilianek/ nadzór: Anna KułakowskaBeata Kilianek/ nadzór: Anna Kułakowska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:starszy referent ds. archiwum/ nadzór: kierownik literackireferent ds. archiwum/ nadzór: Kierownik Sekcji Archiwum Zakładowegoreferent ds. archiwum/ nadzór: Kierownik Sekcji Archiwum Zakładowegoreferent ds. archiwum/ nadzór: Kierownik Sekcji Archiwum Zakładowego
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegokurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopniakurs archiwalny drugiego stopnia
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe w Warszawie. Dotyczy materiałów archiwalnych z lat 1945 - 1989 wytworzonych przez Teatr, jak również zgromadzonych i nabytych przez Teatr, a stanowiących część państwowego zasobu archiwalnego
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenia biurowe i magazyny do przechowywania dokumentacjipomieszczenia biurowe i magazyny do przechowywania dokumentacjipomieszczenia biurowe i magazyny do przechowywania dokumentacji
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeNIENIENIETAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013; priorytet 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.Cyfrowe Archiwum tworzy – w obecnej chwili - zdigitalizowany materiał dokumentujący 306 premier operowych i 268 baletowych, jakie odbyły się w Operze Warszawskiej i Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w latach 1945-2015.
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:książki, czasopisma i albumy w Bibliotece Muzycznej Teatru Wielkiego oraz w Bibliotece Muzeum Teatralnegoksiążki, czasopisma i albumy w Bibliotece Muzycznej Teatru Wielkiego oraz w Bibliotece Muzeum Teatralnegoksiążki, czasopisma i albumy w Bibliotece Muzycznej Teatru Wielkiego oraz w Bibliotece Muzeum Teatralnego, foldery, plakaty, zdjęcia w Muzeum Teatralnym i Archiwumksiążki, czasopisma i albumy w Bibliotece Muzycznej Teatru Wielkiego oraz w Bibliotece Muzeum Teatralnego, foldery, plakaty, zdjęcia w Muzeum Teatralnym i Archiwum, wydawnictwa o historii i ludziach teatru
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, wydawnictwa, TVP, Polskie Nagraniapracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, wydawnictwa, TVP, Polskie Nagraniapracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, wydawnictwa, TVP, Polskie Nagraniapracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, wydawnictwa, TVP, Polskie Nagrania
Sposób udostępniania dokumentacji:dokumentacja udostępniana jest w Archiwum Teatru Wielkiegodokumentacja udostępniana jest w Archiwum Teatru Wielkiegodokumentacja udostępniana jest na miejscu w Archiwum Teatru Wielkiegodokumentacja udostępniana jest na miejscu w Archiwum Teatru Wielkiego
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Dokumenty są wypożyczane w wyjątkowych przypadkach, dla celów wystawowych, na oficjalne wnioski zainteresowanych instytucji i za instytucjonalnym poręczeniemDokumenty są wypożyczane w wyjątkowych przypadkach, dla celów wystawowych, na oficjalne wnioski zainteresowanych instytucji i za instytucjonalnym poręczeniemDokumenty są wypożyczane w wyjątkowych przypadkach, dla celów wystawowych, na oficjalne wnioski zainteresowanych instytucji i za instytucjonalnym poręczeniemDokumenty są wypożyczane w wyjątkowych przypadkach, dla celów wystawowych, na oficjalne wnioski zainteresowanych instytucji i za instytucjonalnym poręczeniem
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej istnieje jedno Archiwum dla wszystkich komórek i samodzielnych stanowisk pracy, które wytwarzają dokumentację.zadania wynikające z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachzadania wynikające z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne
od roku 1949

od roku 1949

od roku 1949

od roku 1949
plakaty
od roku 1948

od roku 1948

od roku 1948

od roku 1951
afisze
od roku 1949

od roku 1949

od roku 1949

od roku 1946
zestawy fotografii
od roku 1945

od roku 1945

od roku 1945

od roku 1945
wycinki prasowe
od roku 1948
Instytut Monitorowania Mediów, www.monitor.instytut.com.pl
(teki)
od roku 1948
Instytut Monitorowania Mediów
(teki)
od roku 1948
Instytut Monitorowania Mediów
(teki, sztuki, roczniki (kroniki teatralne))
od roku 1948
Instytut Monitorowania Mediów
repertuary
od roku 1961

od roku 1951

od roku 1951

od roku 1951
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety
od roku 1966
1945 (teki)1945 (teki)1989 (teki)
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")
od roku 1966

od roku 1966

od roku 1966

od roku 1989
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1969

od roku 1969

od roku 1969

od roku 1969
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie
od roku 1967

od roku 1967

od roku 1967

od roku 1967
dokumentacja obchodów jubileuszowych
od roku 1945
"10 lat Opery Warszawskiej, 1945-1955" "15 lat Państwowej Opery w Warszawie, 1945-1961" "25 lat Opery Warszawskiej w Polsce Ludowej, 1945-1970" foldery jubileuszowe niektórych artystów, od 1957 roku

od roku 1945
"10 lat Opery Warszawskiej, 1945-1955" "15 lat Państwowej Opery w Warszawie, 1945-1961" "25 lat Opery Warszawskiej w Polsce Ludowej, 1945-1970" foldery jubileuszowe niektórych artystów, od 1957 roku

od roku 1945
"10 lat Opery Warszawskiej, 1945-1955" "15 lat Państwowej Opery w Warszawie, 1945-1961" "25 lat Opery Warszawskiej w Polsce Ludowej, 1945-1970" foldery jubileuszowe niektórych artystów, od 1957 roku

od roku 1945
"10 lat Opery Warszawskiej, 1945-1955" "15 lat Państwowej Opery w Warszawie, 1945-1961" "25 lat Opery Warszawskiej w Polsce Ludowej, 1945-1970" foldery jubileuszowe niektórych artystów, od 1957 roku, seria wydawnicza Teatru Wielkiego - Opery Narodowej z okazji 250-lecia teatru publicznego w Polsce oraz 50 lat po odbudowie
dokumentacja wystaw
od roku 965
scenariusze wystaw, katalogi, foldery, zaproszenia, fotografie (przechowywane w zasobie Muzeum Teatralnego)

od roku 1965
scenariusze wystaw, katalogi, foldery, zaproszenia, fotografie (przechowywane w zasobie Muzeum Teatralnego)

od roku 1965
scenariusze wystaw, katalogi, foldery, zaproszenia, fotografie (przechowywane w zasobie Muzeum Teatralnego), wystawy z cyklu "Galeria Opera"

od roku 1965
scenariusze wystaw, katalogi, foldery, zaproszenia, fotografie (przechowywane w zasobie Muzeum Teatralnego), wystawy z cyklu "Galeria Opera"
partytury muzyczne
od roku 1962

od roku 1962

od roku 1962

od roku 1962
nagrania vhs/ cd/ dvd
od roku 1985

od roku 1985

od roku 1985

od roku 1985
czasopisma teatralne
od roku 1987

od roku 1987

od roku 1987
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym

tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym

tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym

tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym
pamiątki artystów
tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym

tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym

tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym

tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym
zdeponowane eksponaty, dary
tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym

tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym

tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym

tego rodzaju materiały przechowywane są w Muzeum Teatralnym
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki1
program teatralny3
afisz1
plakat1
zdjęcia0 (teki)(teki)10 (teki)
recenzje0 (teki)(teki)1 (teki)
projekty scenograficzne03
teki
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób