Teatr Współczesny

ul. Mokotowska 13, 00-640 Warszawa

Rok
 20112017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Jadwiga AdamowiczJadwiga Adamowicz
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:konsultant programowykonsultant programowy
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:gromadzenie zbiorów, udostępnianie zainteresowanym
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112017
programy teatralne0
od roku 1949
196
od roku 1949
afisze0
od roku 1949
196
od roku 1949
zestawy fotografii0
od roku 1949
196
od roku 1949
wycinki prasowe0 (teki)
od roku 1949
Glob
196 (teki)
od roku 1949
Glob
repertuary0
od roku 1990
28
od roku 1990
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (teki)
od roku 1955
0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 1978
1. Teatr Wspólczesny w Warszawie, red Eugeniusz Szrojt, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978. 2. Czterdzieści lat Teatru Wspólczesnego w Warszawie, red. Jadwiga Adamowicz, Joanna Godlewska, wyd.Teatr Wspólczesny, Warszawa 1990. 3. 60 lat Teatru Wspólczesnego w Warszawie 1949-2009, red. Marcin Stajewski, Jadwiga Adamowicz, wyd.Teatr Współczesny, Warszawa 2009.

1. Teatr Współczesny w Warszawie, red Eugeniusz Szrojt, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978. 2. Czterdzieści lat Teatru Wspólczesnego w Warszawie, red. Jadwiga Adamowicz, Joanna Godlewska, wyd.Teatr Wspólczesny, Warszawa 1990. 3. 60 lat Teatru Wspólczesnego w Warszawie 1949-2009, red. Marcin Stajewski, Jadwiga Adamowicz, wyd.Teatr Współczesny, Warszawa 2009
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 1949
0
od roku 1949
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112017
egzemplarz sztuki01
program teatralny03
afisz01
zdjęcia0 (teki)(teki)
recenzje0 (teka)(teka)
zapis dźwiękowy076
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób