Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz

ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa

Rok
 201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Agnieszka GreinerAgnieszka GreinerAgnieszka Greiner
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:referent ds. archiwum artystycznegoreferent ds. archiwum artystycznegospecjalista ds. archiwum artystycznego i zakładowego
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnegokurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny drugiego stopnia
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Historia jednego zdjęcia, Cwiszn.Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce "Historia jednego zdjęcia" w: Cwiszn. Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce. "Historia jednego zdjęcia" w: Cwiszn. Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce. Hasła w Polskim Słowniku Biograficznym PAN: Michał Szwejlich, Ruth Taru-Kowalska
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowePOMIESZCZENIE BIUROWE, PIWNICA
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:środki własne, ok. 10%środki własne, ok. 10%środki własne, ok. 10%
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Książki: Teatr Żydowski w Polsce do 1939 roku/Pamiętnik Teatralny Teatr Żydowski w POlsce, pod red. A.Kuligowskiej-Korzeniewskiej W teatrze i wokół teatru 1982-2000 Książki: Teatr Żydowski w Polsce do 1939 roku/Pamiętnik Teatralny Teatr Żydowski w POlsce, pod red. A.Kuligowskiej-Korzeniewskiej W teatrze i wokół teatru 1982-2000
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:NIENIETAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:alfabetycznie według tytułów tekstówalfabetycznie według tytułów tekstówalfabetycznie według tytułów tekstów
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:Udostępniamy materiały na miejscu; skany i ksero do wykorzystania poza teatremUdostępniamy materiały na miejscu; skany i ksero do wykorzystania poza teatremUdostępniamy materiały na miejscu; skany i ksero do wykorzystania poza teatrem
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Tak. Wypożyczane są plakaty w przypadku organizowanych wystaw.Inne materiały są udostępniane w postaci kopii oryginałów.Tak. Wypożyczane są plakaty w przypadku organizowanych wystaw.Inne materiały są udostępniane w postaci kopii oryginałów.Tak. Wypożyczane są plakaty w przypadku organizowanych wystaw.Inne materiały są udostępniane w postaci kopii oryginałów.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizowanie i digitalizacja: a. dokumentacji premier: afisze, plakaty, ulotki, programy, fotografie, nagrania audio i video, projekty scenograficzne, projekty kostiumów, teksty utworów, scenariusze, zapisy nutowe, b. dokumentacji występów zagranicznych i krajowych Teatru, c. dokumentacji wydawnictw i imprez okolicznościowych, listów gratulacyjnych i in., d. dokumentacji dotyczącej osób związanych z działalnością artystyczną teatru. 2. Udostępnianie zbiorów. 3. Przekazywanie materiałów i informacji dotyczących premier do ośrodków dokumentacji teatralnej. 4. Współpraca przy opracowywaniu programów i innych wydawnictw teatralnych. Gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizowanie i digitalizacja: a. dokumentacji premier: afisze, plakaty, ulotki, programy, fotografie, nagrania audio i video, projekty scenograficzne, projekty kostiumów, teksty utworów, scenariusze, zapisy nutowe, b. dokumentacji występów zagranicznych i krajowych Teatru, c. dokumentacji wydawnictw i imprez okolicznościowych, listów gratulacyjnych i in., d. dokumentacji dotyczącej osób związanych z działalnością artystyczną teatru. 2. Udostępnianie zbiorów. 3. Przekazywanie materiałów i informacji dotyczących premier do ośrodków dokumentacji teatralnej. 4. Współpraca przy opracowywaniu programów i innych wydawnictw teatralnych. Gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizowanie i digitalizacja: a. dokumentacji premier: afisze, plakaty, ulotki, programy, fotografie, nagrania audio i video, projekty scenograficzne, projekty kostiumów, teksty utworów, scenariusze, zapisy nutowe, b. dokumentacji występów zagranicznych i krajowych Teatru, c. dokumentacji wydawnictw i imprez okolicznościowych, listów gratulacyjnych i in., d. dokumentacji dotyczącej osób związanych z działalnością artystyczną teatru. 2. Udostępnianie zbiorów. 3. Przekazywanie materiałów i informacji dotyczących premier do ośrodków dokumentacji teatralnej. 4. Współpraca przy opracowywaniu programów i innych wydawnictw teatralnych.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 201120142017
programy teatralne120
od roku 1947
120
od roku 1947
210
od roku 1947
plakaty45
od roku 1972
45
od roku 1972
45
od roku 1972
afisze25
od roku 1952
25
od roku 1952
25
od roku 1952
zestawy fotografii170
od roku 1947
170
od roku 1947
170
od roku 1947
wycinki prasowe100 (teczki)
od roku 1950
Instytut monitorowania mediów
100 (teczki)
od roku 1950
Instytut monitorowania mediów
200 (teczki)
od roku 1950
Instytut monitorowania mediów
repertuary4
od roku 2011
15
od roku 2011
15
od roku 2011
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety5 (teki)
od roku 1964
5 (teki)
od roku 1964
5 (teki)
od roku 1964
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")02 (teczki)
od roku 2013
50 (teczki)
od roku 1959
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą30
od roku 1956
33
od roku 1956
80
od roku 1956
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie03
od roku 2013
3
od roku 2013
dokumentacja obchodów jubileuszowych15
od roku 1965
Obchody 25lecia Państwowego Teatru Żydowskiego
15
od roku 1965
Obchody 25-lecia Państwowego Teatru Żydowskiego,
15
od roku 1965
Obchody 25-lecia Państwowego Teatru Żydowskiego,
dokumentacja wystaw01
od roku 2014
115 rocznica urodzin Idy Kamińskiej
1
od roku 2014
115 rocznica urodzin Idy Kamińskiej
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych550
od roku 1940
550
od roku 1940
550
od roku 1940
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)100
od roku 1956
100
od roku 1956
100
od roku 1956
partytury muzyczne000
nagrania vhs/ cd/ dvd19
od roku 1979
19
od roku 1979
50
od roku 1979
czasopisma teatralne021
od roku 1987
136
od roku 1970
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru1
od roku 1912
Archiwum fotografii aktora i reżysera Chewela Buzgana
1
od roku 1912
Archiwum fotografii aktora i reżysera Chewela Buzgana
1
od roku 1912
Archiwum fotografii aktora i reżysera Chewela Buzgana
pamiątki artystów000
zdeponowane eksponaty, dary000
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 201120142017
egzemplarz sztuki111
egzemplarz reżyserski111
egzemplarz inspicjencki000
program teatralny222
afisz200
plakat222
zdjęcia10 (teczki)10 (teczki)1 (koperty)
recenzje2 (teczki)2 (teczki)1 (teczki)
inne teksty111
projekty scenograficzne111
partytura muzyczna111
partytura scenograficzna111
zapis dźwiękowy111
rejestracja filmowa vhs/ dvd111