Warszawska Opera Kameralna

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

 2011
Status organizacyjny:teatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Stefan Sutkowski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny drugiego stopnia
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Teksty do książek programowych o Festiwalach, koncertach i przedstawieniach organizowanych przez WOK
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:Na miejscu. Nie posiadamy regulaminu korzystaniu ze zbiorów. Za zgodą Dyrektora Naczelnego i Artystycznego
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Przechowywanie i archiwizacja
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne0
od roku 1961
plakaty0
od roku 1961
afisze0
od roku 1961
zestawy fotografii0
od roku 1961
wycinki prasowe0 (segregatory)
od roku 1961
GLOB
repertuary0
od roku 1961
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (teki)
od roku 1961
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (magazyn)
od roku 1961
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 1961
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 1961
Warszawska Opera Kemeralna 1961-1996 Warszawska Opera Kameralna 1996-2001 Warszawska Opera Kameralna 2001-2005 Warszawska Opera Kameralna 2006-2011 SĄ TO PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 1971
partytury muzyczne0
od roku 1971
nagrania vhs/ cd/ dvd
od roku 1974
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny5
afisz5
plakat5
zdjęcia(teki)
recenzje0 (teki)
inne teksty0
projekty scenograficzne1
partytura muzyczna1
w bibliotece WOK jest: ok. 190 partytur operowych, ok. 900 partytur orkiestrowych oraz ok. 1000 innych (oratoryjnych, chóralnych i muzyki kameralnej). Biblioteka WOK nie jest placówką publiczną, a udostępnianie materiałów jest możliwe wyłącznie za zgodą Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.
partytura scenograficzna1
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie