Wrocławski Teatr Lalek

pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław

Rok
 201120142017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Katarzyna KrajewskaKatarzyna KrajewskaKatarzyna Krajewska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:sekretarz literackisekretarz literackisekretarz literacka
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Publikacja "Nasze pierwsze 70 lat. Rozmowy na jubileusz Wrocławskiego Teatru Lalek" pod red. K. Krajewskiej i H. Michalaka, Wrocław 2015
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Środki własne - budżet teatru; ok. 5%Środki własne - budżet teatru; ok. 5%Środki własne - budżet teatru; ok. 7% Środki MKiDN - digitalizacja nagrań z muzyką do spektakli na taśmach szpulowych
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKNIE
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:alfabetycznie według tytułów tekstówalfabetycznie według tytułów tekstówalfabetycznie według tytułów tekstów
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, pracownicy innych instytucji kultury
Sposób udostępniania dokumentacji:Na miejscu, z możliwością wykonania ksero- bądź fotokopii.Na miejscu, z możliwością wykonania ksero- bądź fotokopii.Na miejscu, z możliwością wykonania ksero- bądź fotokopii.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:W celu prezentacji podczas wystaw.W celu prezentacji podczas wystaw.W celu prezentacji podczas wystaw.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Gromadzenie materiałów archiwalnych i udostępnianie ich osobom zainteresowanym.Gromadzenie materiałów archiwalnych i udostępnianie ich osobom zainteresowanym.Gromadzenie materiałów archiwalnych i udostępnianie ich osobom zainteresowanym w celach naukowych oraz upowszechniania dóbr kultury.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 201120142017
programy teatralne200
od roku 1952
220
od roku 1952
235
od roku 1952
plakaty150
od roku 1963
170
od roku 1963
185
od roku 1963
afisze50
od roku 1963
50
od roku 1963
50
od roku 1963
zestawy fotografii200
od roku 1953
220
od roku 1953
240
od roku 1953
wycinki prasowe50 (Wycinki gromadzone są w osobnych teczkach (50 teczek) i w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli)
od roku 1963
-
50 (Wycinki gromadzone są w osobnych teczkach (50 teczek) i w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli)
od roku 1963
-
50 (Wycinki gromadzone są w osobnych teczkach (65 teczek) i w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli)
od roku 1963
-
repertuary30
od roku 2004
50
od roku 2004
70
od roku 2004
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety150 (Szkice i projekty lalek, rekwizytów i scenografii gromadzone są w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli.)
od roku 1952
150 (Szkice i projekty lalek, rekwizytów i scenografii gromadzone są w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli.)
od roku 1952
165 (Szkice i projekty lalek, rekwizytów i scenografii gromadzone są w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli.)
od roku 1952
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")60 (Projekty kostiumów gromadzone są w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli.)
od roku 1970
80 (Projekty kostiumów gromadzone są w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli.)
od roku 1970
100 (Projekty kostiumów gromadzone są w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli.)
od roku 1970
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą80
od roku 1968
80
od roku 1968
80
od roku 1968
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie000
dokumentacja obchodów jubileuszowych7
od roku 1966
Maria Lubieniecka (red.), "Lalki i my. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 55-lecia Wrocławskiego Teatru Lalek", Wrocław 2002
7
od roku 1966
Maria Lubieniecka (red.), "Lalki i my. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 55-lecia Wrocławskiego Teatru Lalek", Wrocław 2002
8
od roku 1966
Maria Lubieniecka (red.), "Lalki i my. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 55-lecia Wrocławskiego Teatru Lalek", Wrocław 2002 "Nasze pierwsze 70 lat. Rozmowy na jubileusz Wrocławskiego Teatru Lalek" pod red. K. Krajewskiej i H. Michalaka, Wrocław 2015
dokumentacja wystaw000
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych1250
od roku 1958
1300
od roku 1958
1300
od roku 1958
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)100
od roku 1963
100
od roku 1963
100
od roku 1963
partytury muzyczne100
od roku 1957
100
od roku 1957
100
od roku 1957
nagrania vhs/ cd/ dvd250
od roku 1990
250
od roku 1990
270
od roku 1990
czasopisma teatralne05
od roku 2013
5
od roku 2013
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru000
pamiątki artystów000
zdeponowane eksponaty, dary000
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 201120142017
egzemplarz sztuki111
egzemplarz reżyserski111
egzemplarz inspicjencki000
program teatralny555
afisz333
plakat333
zdjęcia1 (po 1 egz. każdego zdjęcia w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD w teczkach oraz na dysku zewnętrznym)1 (po 1 egz. każdego zdjęcia w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD w teczkach oraz na dysku zewnętrznym)1 (po 1 egz. każdego zdjęcia w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD w teczkach oraz na dysku zewnętrznym)
recenzje1 (po 1 egz. każdej recenzji w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD - w teczkach oraz na dysku zewnętrznym)1 (po 1 egz. każdej recenzji w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD - w teczkach oraz na dysku zewnętrznym)1 (po 1 egz. każdej recenzji w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD - w teczkach oraz na dysku zewnętrznym)
inne teksty111
projekty scenograficzne1
po 1 egz.; mniejsze w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli, większe w szufladach
1
po 1 egz.; mniejsze w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli, większe w szufladach
1
po 1 egz.; mniejsze w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli, większe w szufladach
partytura muzyczna1
w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli
1
w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli
1
w teczkach z dokumentacją poszczególnych spektakli
partytura scenograficzna000
zapis dźwiękowy000
rejestracja filmowa vhs/ dvd111
świadectwa eksploatacji spektaklu:protokół z próbprotokół z próbprotokół z prób