Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego

Al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Aleksandra MaliszewskaAleksandra MaliszewskaIga DzieciuchowiczJanusz Łastowiecki
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:bibliotekarz - archiwistabibliotekarz - archiwistaKierownik LiterackiKierownik Literacki
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnegoinne formy przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie bibliotecznepomieszczenie bibliotecznepomieszczenie biblioteczne
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)katalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:książki dotyczące historii teatru europejskiego(również w językach niemieckim i rosyjskim)książki dotyczące historii teatru europejskiego(również w językach niemieckim i rosyjskim)książki dotyczące historii teatru europejskiego(również w językach niemieckim i rosyjskim)
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowiepracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:z dokumentacji można skorzystać na miejscuz dokumentacji można skorzystać na miejscu, przesyłamy także materiały pocztą tradycyjną i elektronicznąz dokumentacji można skorzystać na miejscu, przesyłamy także materiały pocztą tradycyjną i elektronicznąz dokumentacji można skorzystać na miejscu, przesyłamy także materiały pocztą tradycyjną i elektroniczną
Możliwość wypożyczania dokumentacji:dokumentacja jest wypożyczana pracownikom naukowym i studentomdokumentacja jest wypożyczana pracownikom naukowym i studentomdokumentacja jest wypożyczana pracownikom naukowym i studentomdokumentacja jest wypożyczana pracownikom naukowym i studentom
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:bieżąca dokumentacja działalności artystycznej teatrubieżąca dokumentacja działalności artystycznej teatrubieżąca dokumentacja działalności artystycznej teatru
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne100
od roku 1960
400
od roku 1953
500
od roku 1953
570
od roku 1953
plakaty100
od roku 1970
400
od roku 1956
400
od roku 1956
460
od roku 1956
afisze100
od roku 1955
200
od roku 1956
200
od roku 1956
200
od roku 1956
zestawy fotografii100
od roku 1948
300
od roku 1953
460
od roku 1953
580
od roku 1953
wycinki prasowe1000
od roku 1960
2000 (segregatory, teczki, kartony)
od roku 1948
2060 (segregatory, teczki, kartony)
od roku 1948
2090 (segregatory, teczki, kartony)
od roku 1948
repertuary100
od roku 1980
300
od roku 1956
450
od roku 1956
550
od roku 1956
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety100
od roku 1955
200 (teczki, segregatory, kartony)
od roku 1956
250 (teczki, segregatory, kartony)
od roku 1956
280 (teczki, segregatory, kartony)
od roku 1956
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")100
od roku 1960
150 (magazyny)
od roku 1970
250 (magazyny)
od roku 1970
250 (magazyny)
od roku 1970
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą5
od roku 1990
25
od roku 1990
50
od roku 1990
50
od roku 1990
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie10
od roku 1990
0
od roku 1990
0
od roku 1990
0
od roku 1990
dokumentacja obchodów jubileuszowych5
od roku 1970
dokumentacja w trakcie porządkowania
5
od roku 1971
"XX lat Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego", "10-lat sceny lalkowej Lubuskiego Teatru..."
5
od roku 1971
"XX lat Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego", "10-lat sceny lalkowej Lubuskiego Teatru...",
6
od roku 1971
"XX lat Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego", "10-lat sceny lalkowej Lubuskiego Teatru...", "65 lecie Lubuskiego Teatru"
dokumentacja wystaw1
od roku 2007
wystawa prac Jaworskiego dokumentacja w trakcie porządkowania
2
od roku 2007
wystawa prac Jaworskiego dokumentacja w trakcie porządkowania, "Lubuski Teatr. 60 lat minęło"
2
od roku 2007
wystawa prac Jaworskiego dokumentacja w trakcie porządkowania, "Lubuski Teatr. 60 lat minęło"
3
od roku 2007
wystawa prac Jaworskiego dokumentacja w trakcie porządkowania, "Lubuski Teatr. 60 lat minęło" Wystawa na 65 lecie Lubuskiego Teatru
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych100
od roku 1960
0
od roku 0
0
od roku 0
0
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)10
od roku 1970
300
od roku 1956
300
od roku 1956
310
od roku 1956
partytury muzyczne5
od roku 1960
5
od roku 1956
5
od roku 1956
5
od roku 1956
nagrania vhs/ cd/ dvd50
od roku 1998
100
od roku 1998
100
od roku 1998
120
od roku 1998
czasopisma teatralne4
od roku 1956
4
od roku 1956
4
od roku 1956
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru2
od roku 1960
dokumentacja działalności artystycznej St. Cynarskiego (zdjęcia, odznaczenia, legitymacje, model pamiątkowy, dyplomy) dokumentacja w trakcie porządkowania
2
od roku 1956
dokumentacja działalności artystycznej St. Cynarskiego (zdjęcia, odznaczenia, legitymacje, model pamiątkowy, dyplomy) dokumentacja w trakcie porządkowania
2
od roku 1956
dokumentacja działalności artystycznej St. Cynarskiego (zdjęcia, odznaczenia, legitymacje, model pamiątkowy, dyplomy) dokumentacja w trakcie porządkowania
2
od roku 1956
dokumentacja działalności artystycznej St. Cynarskiego (zdjęcia, odznaczenia, legitymacje, model pamiątkowy, dyplomy) dokumentacja w trakcie porządkowania
pamiątki artystów30
od roku 1955
30
od roku 1955
podziękowania, dyplomy...
30
od roku 1955
podziękowania, dyplomy...
30
od roku 1955
podziękowania, dyplomy...
zdeponowane eksponaty, dary20
od roku 2007
0
od roku 1955
0
od roku 1955
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki5333
egzemplarz reżyserski1111
egzemplarz inspicjencki1111
program teatralny10555
afisz10500
plakat10555
zdjęcia5020 (tak)20 (tak)20 (tak)
recenzje105 (tak)5 (tak)5 (tak)
inne teksty10101010
projekty scenograficzne10111
partytura muzyczna11
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy1111
rejestracja filmowa vhs/ dvd1222
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzieliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z prób