Centrum Kultury Teatr

ul. Marszałka Focha 19, 86-300 Grudziądz

 2011
Status organizacyjny:samorządowa placówka kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Marcin Łapiński
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:mł. instruktor
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Z dziejów teatru w Grudziądzu. W 150 rocznicę otwarcia teatru przy ulicy Solnej, red. nauk. Maciej Nowak, Grudziądz, Centrum Kultury Teatr, 1997, ISBN 83-908891-0-2
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie
Sposób udostępniania dokumentacji:Dokumenty udostępniane są nieodpłatnie wpomieszczeniach archiwum.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Nie wystąpiła dotychczas taka pottrzeba.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Gromadzenie dokumentacji na rzecz macierzystej placówki i udostępaniania badaczom przeszłości kulturalnej naszego miasta.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne10
od roku 1993
plakaty70
od roku 1992
afisze70
od roku 1992
zestawy fotografii40
od roku 200
wycinki prasowe20 (teczki)
od roku 1993
repertuary20
od roku 1993
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie60
od roku 1994
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw30
od roku 1993
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki2
egzemplarz reżyserski2
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny2
afisz0
plakat2
zdjęcia0 (teczki)
recenzje0
inne teksty1
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0