Teatr Ósmego Dnia

ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań

Rok
 20112017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Paulina Skorupska, Tomasz MichniewiczAdam Suwart
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:1. sekretarz literacki 2.aktorkonsultant programowy
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:album: Teatr Ósmego Dnia 1964-2009, red. Paulina Skorupska, AGORA
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuBiblioteka Raczyńskich - druki ulotne (plakaty, ulotki)
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoNIETAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Zasoby filmowe zdigitalizowane w poznańskim repozytorium cyfrowym "Cyryl"
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:wycinki prasowe, numery pism tetaralnych, foldery z festiwali międzynarodowych, plakaty festiwaloweksiążki, foldery
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:udostępniana na miejscu wszystkim osobom zainteresowanym
Możliwość wypożyczania dokumentacji:tak, gdy zwracają się o nią instytucje, które potrzebują skanów fotografii, programów i innych materiałów
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Dokumentacja działalności, gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących Teatru Ósmego Dnia
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112017
— brak danych do wyświetlenia —
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112017
egzemplarz sztuki2
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny2
afisz0
plakat2
zdjęcia0 (teki, półki, segregatory)
recenzje0 (segregatory)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień