Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego

ul. Wojska Polskiego 13, 87-800 Włocławek

 2011
Status organizacyjny:teatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Marzena Kowalewska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Kierownik Działu Administracji i Kadr
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:plakaty, zdjęcia, książka
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:Na podstawie karty udostępniania
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:zachowanie maeriałow archiwalnych związanych z działalnością Teatru
Regulamin korzystania z dokumentacji:Pobierz
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne12
od roku 1992
plakaty1
od roku 2007
afisze20
od roku 1992
zestawy fotografii0
wycinki prasowe13 (teczki)
od roku 1992
-
repertuary7
od roku 1992
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie51
od roku 1992
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw1
od roku 2007
"Bodo - pieśniarz Warszawy" , "Sąsiedzi - ludzie,których już nie ma", "Włocławek w okresie zaborów"
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny0
afisz51
plakat51
zdjęcia51 (teczki)
recenzje51 (teczki)
inne teksty51
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0