Nowy Teatr

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

Rok
 20112017
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Ewa Cichowicz-VedralMaria Wąsikowska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Główny specjalista ds. promocjiarchiwista
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegokurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuTeatr każdorazowo przekazuje dokumentację artystyczną dotyczącą nowej premiery do Instytutu Teatralnego.
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biuroweMagazyn dostosowany do przechowywania dokumentacji aktowej.
Spis zasobu archiwalnegoNIETAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Książki, foldery, czasopisma, zdjęcia.Książki, foldery, czasopisma.
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKNIE
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:alfabetycznie według tytułów tekstówwedług sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:Udostepnianie w godzinach pracy teatru, do wglądu na miejscu.Dokumentacja (materiały archiwalne) udostępniane są na miejscu w Teatrze po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody Dyrektora Teatru.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nieMateriały archiwalne obejmujące dokumentację artystyczną nie są wypożyczane poza jednostkę osobom zewnętrznym. Materiały mogą być wypożyczone pracownikom Teatru za zgodą Dyrektora Teatru.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Dokumentacja wydarzeń artystycznych - cele archiwizacyjne, edukacyjne.Porządkowanie i archiwizacja zasobu dotyczącego działalności artystycznej Teatru.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112017
programy teatralne4
od roku 2009
10
od roku 2008
plakaty45
od roku 2008
45
od roku 2008
afisze7
od roku 2009
45
od roku 2008
zestawy fotografii42
od roku 2008
50
od roku 2008
wycinki prasowe3500 (segregatory)
od roku 2008
Instytut Monitorowania Mediów Monitoring prasy i internetu
50
od roku 2008
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.
repertuary17
od roku 2009
10
od roku 2008
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety3 (teki, segregatory, magazyn)
od roku 2008
10
od roku 2008
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")3 (teki,segregatory,magazyn)
od roku 2009
10
od roku 2008
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą40
od roku 2008
50
od roku 2008
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie3
od roku 2009
0
dokumentacja obchodów jubileuszowych00
dokumentacja wystaw4
od roku 2008
Wystawa scenografii Małgorzaty Szczęśniak "Pojawia się i znika bez śladu" w Belgii w 2008 r. (zdjęcia, katalog, makiety); Wystawa pokonkursowa "Nieodkryte/Niewypowiedziane" 2009 r. (zdjęcia, prace artystyczne)
0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych50
od roku 2009
0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)050
partytury muzyczne1
od roku 2010
0
nagrania vhs/ cd/ dvd31
od roku 2009
20
od roku 2008
czasopisma teatralne663
od roku 1956
0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru20
od roku 2003
Nagrody (statuetki, dyplomy) Krzysztofa Warlikowskiego, plakaty ze sztuk realizowanych poza Nowym Teatrem przez Krzysztofa Warlikowskiego (sztuki z TR Warszawa, Teatru Wielkiego, oper za granicą)
0
pamiątki artystów00
zdeponowane eksponaty, dary530
od roku 1956
Numery archiwalne czasopisma Dialog - dar Instytutu Teatralnego
0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112017
egzemplarz sztuki41
egzemplarz reżyserski01
egzemplarz inspicjencki01
program teatralny31
afisz31
plakat61
zdjęcia1 (płyta cd/dvd)1 (Teczki bezkwasowe)
recenzje1 (segregatory)1
inne teksty0
projekty scenograficzne1
partytura muzyczna00
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd11
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z prób