Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

ul. Kolumbijska 3, 01-991 Warszawa

Rok
 20112014
Status organizacyjny:teatr marszałkowskiteatr marszałkowski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:1. Karolina Kozińska, 2. Urszula Gutowska, 3. Tomasz Suchoparskinie dotyczy
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:1. Kierownik działu techniczno-administracyjnego i produkcji spektakli; 2. Kierownik Działu Koordynacji Pracy Artystycznej, 3. Informatyknie dotyczy
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopniakurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowepomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci elektronicznejkatalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według sygnaturwedług sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:Archiwum zakładowe - na podstawie karty udostępnienia akt zgodnej z instrukcją archiwalnąArchiwum zakładowe - na podstawie karty udostępnienia akt zgodnej z instrukcją archiwalną
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Nie Nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Zabezpieczenie danych Archiwum zakładowe - archiwizowanie dokumentacji kat. A i B, przechowywanie, zabezpieczenie akt, przygotowywanie do przekazania do Archiwum Państwowego, brakowanie.Zabezpieczenie danych Archiwum zakładowe - archiwizowanie dokumentacji kat. A i B, przechowywanie, zabezpieczenie akt, przygotowywanie do przekazania do Archiwum Państwowego, brakowanie.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112014
programy teatralne10
od roku 2005
50
od roku 2005
plakaty40
od roku 2005
90
od roku 2005
afisze20
od roku 2005
90
od roku 2005
zestawy fotografii20
od roku 2005
3
od roku 2005
wycinki prasowe200 (teki, segregatory, dvd, dyski twarde)
od roku 2005
Instytut Monitorowania Mediów Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa tel. (+48 22) 378 37 50 tel./fax (+48 22) 356 21 00 imm@instytut.com.pl
14 (teki)
od roku 2005
Instytut Monitorowania Mediów Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa tel. (+48 22) 378 37 50 tel./fax (+48 22) 356 21 00 imm@instytut.com.pl
repertuary10
od roku 2005
30
od roku 2005
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety20
od roku 2005
7 (teczki archiwistyczne)
od roku 2005
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")200 (magazyn)
od roku 2005
4 (teczki archiwistyczne)
od roku 2005
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą50
od roku 2005
0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie10
od roku 2006
0
dokumentacja obchodów jubileuszowych00
dokumentacja wystaw00
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych1
od roku 2010
0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)00
partytury muzyczne04
od roku 2006
nagrania vhs/ cd/ dvd100
od roku 2005
10
od roku 2005
czasopisma teatralne00
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru00
pamiątki artystów00
zdeponowane eksponaty, dary00
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112014
egzemplarz sztuki340
egzemplarz reżyserski100
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny103
afisz33
plakat33
zdjęcia3 (teki, albumy, tuby)3 (teki, albumy, tuby)
recenzje350 (folder na dysku twardym)0 (teczki archiwistyczne)
inne teksty200
projekty scenograficzne50
partytura muzyczna340
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy200
rejestracja filmowa vhs/ dvd10
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób