Balet Dworski "Cracovia Danza"

pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków

Rok
 20112014
Status organizacyjny:teatr miejskiteatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Nie ma takiej osoby. Z racji na ograniczenia etatowe w Balecie w instytucji osobami zajmującymi się doraźnie Archiwum są pracownicy biurowi Baletu.Nie ma takiej osoby. Z racji na ograniczenia etatowe w Balecie w instytucji osobami zajmującymi się doraźnie Archiwum są pracownicy biurowi Baletu.
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:--
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:Siedziba Baletu to kilka pomieszczeń. W sumie to bardzo mała przestrzeń, którą tworzy biuro, sala prób, garderoba, mały magazynek, magazyn kostiumów i rekwizytów, toalety. Archiwum Artystyczne jest aktualnie w trakcie tworzeina i porządkowania. Materiały, które mogły by być poptraktowane jako przydatne do Archiwum Artystycznego znajdują się w kilku pomieszczeniach (biuro, magazynek, garderoba).Siedziba Baletu to kilka pomieszczeń. W sumie to bardzo mała przestrzeń, którą tworzy biuro, sala prób, garderoba, mały magazynek, magazyn kostiumów i rekwizytów, toalety. Archiwum Artystyczne jest aktualnie w trakcie tworzeina i porządkowania. Materiały, które mogły by być poptraktowane jako przydatne do Archiwum Artystycznego znajdują się w kilku pomieszczeniach (biuro, magazynek, garderoba).
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:W garderobie i w biurze - znajdują się książki (polsko -i obcojęzyczne) itp. materiały traktujące o historii tańca i teatru(spora część z prywatnych zbiorów Pani Romany Agnel). W garderobie i w biurze - znajdują się książki (polsko -i obcojęzyczne) itp. materiały traktujące o historii tańca i teatru(spora część z prywatnych zbiorów Pani Romany Agnel).
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:Archiwum Artystyczne jest w trakcie tworzenia i porządkowania.Archiwum Artystyczne jest w trakcie tworzenia i porządkowania.
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, twórcy wystawpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:Na miejscu, za zgodą Pani Dyrektor.Na miejscu, za zgodą Pani Dyrektor.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Materiały te nie są wypożyczane. Materiały te nie są wypożyczane.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Archiwum Artystyczne jest w trakcie tworzenia i porządkowania.Archiwum Artystyczne jest w trakcie tworzenia i porządkowania.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112014
programy teatralne0
od roku 0
0
od roku 0
plakaty0
od roku 0
0
od roku 0
afisze0
od roku 0
0
od roku 0
zestawy fotografii0
od roku 0
0
od roku 0
wycinki prasowe0 (-)
od roku 0
Nie ma takiej firmy.
0 (-)
od roku 0
Nie ma takiej firmy.
repertuary0
od roku 0
0
od roku 0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (-)
od roku 0
0 (-)
od roku 0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (-)
od roku 0
0 (-)
od roku 0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 0
0
od roku 0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 0
0
od roku 0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 0
Jest jedno wydawnictwo Jubileuszowe. Na podstawie zachowanych materiałów powstała publikacja (zbiorowego autorstwa) podsumowująca dorobek Baletu Dworskiego w Krakowie od początku jego istnienia czyli od 1998 do 2008 roku. Jest to wydawnictwo jubileuszowe - na 10-lecie Zespołu. Tytuł: Balet Dworski "Cracovia Danza", Kraków, 2008
0
od roku 0
Jest jedno wydawnictwo Jubileuszowe. Na podstawie zachowanych materiałów powstała publikacja (zbiorowego autorstwa) podsumowująca dorobek Baletu Dworskiego w Krakowie od początku jego istnienia czyli od 1998 do 2008 roku. Jest to wydawnictwo jubileuszowe - na 10-lecie Zespołu. Tytuł: Balet Dworski "Cracovia Danza", Kraków, 2008
dokumentacja wystaw0
od roku 0
W związku z Jubileuszem 10-cio lecia Zespołu powstała wystawa fotograficzna - ilustrująca najważniejsze spektakle. By wybrane zdjęcia nie uległy zniszczeniu, powieszone zostały na ścianach w sali prób. Pozostałe materiały z wystaw (zdjęcia, ikonografie, projekty kostiumów) przechowywane są w dużych teczkach.
0
od roku 0
W związku z Jubileuszem 10-cio lecia Zespołu powstała wystawa fotograficzna - ilustrująca najważniejsze spektakle. By wybrane zdjęcia nie uległy zniszczeniu, powieszone zostały na ścianach w sali prób. Pozostałe materiały z wystaw (zdjęcia, ikonografie, projekty kostiumów) przechowywane są w dużych teczkach.
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 0
0
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 0
0
od roku 0
partytury muzyczne0
od roku 0
0
od roku 0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 0
0
od roku 0
czasopisma teatralne0
od roku 0
0
od roku 0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
pamiątki artystów0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112014
egzemplarz sztuki00
egzemplarz reżyserski00
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny00
afisz00
plakat00
zdjęcia0 (-)0 (-)
recenzje0 (-)0 (-)
inne teksty00
projekty scenograficzne0
-
0
-
partytura muzyczna0
-
0
-
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy00
rejestracja filmowa vhs/ dvd00