Teatr Exodus

ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechnów

Rok
 20112014
Status organizacyjny:dział instytucji kulturydział instytucji kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Katarzyna DąbrowskaKatarzyna Dąbrowska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:opiekun i reżyser Teatru Exodusopiekun i reżyser Teatru Exodus
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Publikacje prasowe w lokalnych mediach.Publikacje prasowe w lokalnych mediach.
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuKopie części materiałów są przechowywane w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie, Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Kopie części materiałów są przechowywane w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie, Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz w Instytucie Teatralnym w Warszawie.
Usytuowanie archiwum w teatrze:Mieszkanie prywatne. Mieszkanie prywatne.
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Częściowy, we własnym zakresie.Częściowy, we własnym zakresie.
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Różne. Największy z nich to prywatny zbiór wydawnictw i opracowaniań związanych z osobą i twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza. Różne. Największy z nich to prywatny zbiór wydawnictw i opracowaniań związanych z osobą i twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralnipracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:Rozmowy, udostepnienie kopii materiałów. Rozmowy, udostepnienie kopii materiałów.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Oryginały zawsze pozostają w archiwum. Na zwenątrz pozyczane są kopie. Oryginały zawsze pozostają w archiwum. Na zwenątrz pozyczane są kopie.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Dokumentowanie i chronienie dorobku artystycznego teatru. Dokumentowanie i chronienie dorobku artystycznego teatru.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20112014
programy teatralne15
od roku 2000
15
od roku 2000
plakaty13
od roku 2000
13
od roku 2000
afisze13
od roku 2000
13
od roku 2000
zestawy fotografii18
od roku 2000
18
od roku 2000
wycinki prasowe150 (segregatory, pliki )
od roku 2000
150 (segregatory, pliki )
od roku 2000
repertuary18
od roku 2000
18
od roku 2000
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety18 (segregatory, pliki)
od roku 2000
18 (segregatory, pliki)
od roku 2000
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")18 (segregatory, pliki)
od roku 2000
18 (segregatory, pliki)
od roku 2000
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą7
od roku 2000
7
od roku 2000
dokumentacja obchodów jubileuszowych11
dokumentacja wystaw2
od roku 2000
opis, szkice, fotografie
2
od roku 2000
opis, szkice, fotografie
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych00
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)18
od roku 2000
18
od roku 2000
partytury muzyczne12
od roku 2000
12
od roku 2000
nagrania vhs/ cd/ dvd60
od roku 2000
60
od roku 2000
czasopisma teatralne00
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru00
pamiątki artystów00
zdeponowane eksponaty, dary00
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20112014
egzemplarz reżyserski11
egzemplarz inspicjencki11
program teatralny11
afisz11
plakat11
zdjęcia500 (segregatory, pliki)500 (segregatory, pliki)
recenzje100 (segregatory, pliki)100 (segregatory, pliki)
inne teksty5050
projekty scenograficzne1212
partytura muzyczna1212
partytura scenograficzna1212
zapis dźwiękowy1212
rejestracja filmowa vhs/ dvd5050
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z próbliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób