Teatr FETA

ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk

 2011
Status organizacyjny:dział instytucji kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:marek Brand
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:instruktor teatralny
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:do przeglądania na miejscu
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:brak zadań
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne0
plakaty0
afisze0
zestawy fotografii20
od roku 2007
wycinki prasowe20 (segregatory)
od roku 2007
brak
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (segregatory)
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (segregatory)
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą20
od roku 2007
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd2
od roku 2007
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
— brak danych do wyświetlenia —