Teatr w Blokowisku

ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk

 2011
Status organizacyjny:dział instytucji kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Marek Brand
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:koordynator , instruktor teatralny
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie w systemie rocznym
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy PLAMA GAK
Sposób udostępniania dokumentacji:do przeglądania i wykorzystywania na miejscu
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:niepraktycznie na archiwum składają się wycinki prasowe i zdjęcia na nośnikach CD
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne10
od roku 2008
plakaty5
od roku 2008
afisze10
od roku 2008
zestawy fotografii0
wycinki prasowe40 (segregatory)
od roku 2008
repertuary50
od roku 2008
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie10
od roku 2008
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd4
od roku 2008
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary30
od roku 2008
, instrumenty, elementy scenografii, urządzenia eletryczne, akustyczne
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
afisz4
plakat4
zdjęcia(segregatory)
recenzje30 (segregatory)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy3
rejestracja filmowa vhs/ dvd3
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień