Wspaniały Teatr Bez Nazwy

ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd

 2011
Status organizacyjny:Teatr amatorski, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzewałdzie
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Marek Gardzielewski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:aktor Teatru
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:w domu prywatnym
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:nagrania spektakli, zdjęcia
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Licencjacka praca dyplomowa na temat historii Teatru
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:wgląd do materiałów lub ich wypożyczenie
Możliwość wypożyczania dokumentacji:tak, w przypadku gdy opracowywany materiał wymaga większej ilości czasu
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:zadaniem archiwum jest zachowanie pełnej dokumentacji działań Teatru
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne10
od roku 1993
plakaty8
od roku 1993
afisze2
od roku 1993
zestawy fotografii10
od roku 1993
wycinki prasowe50 (teczki, segregatory i zapis elektroniczny)
od roku 1993
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety(segregatory i zapis elektroniczny)
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 1997
dokumentacja obchodów jubileuszowych15
od roku 2008
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych10
od roku 1993
nagrania vhs/ cd/ dvd9
od roku 1993
pamiątki artystów15
od roku 1997
statuetki, upominki
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny1
plakat1
zdjęcia50 (teczki, segregatory i zapis elektroniczny)
recenzje5 (teczki, segregatory i zapis elektroniczny)
inne teksty0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień