Studio Teatralne Scena "i"

Osiedle Tysiąclecia 15, 31-606 Kraków

 2011
Status organizacyjny:teatr amatorski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Klaudyna Schubert
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista do spraw organizacji zajęć pozaszkolnych
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Usytuowanie archiwum w teatrze:metalowa szafa
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:materiały filmowe vhs zostały zgrane na nośniki cyfrowe
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:podręczna biblioteka
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:dokumentacja przechowywana jest w kronice placówki
Osoby korzystające ze zbiorówuczniowie, instruktorzy zespołów teatralnych
Sposób udostępniania dokumentacji:kserokopie materiałów, wypożyczenie za rewersem
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:dokumentacja minionych wydarzeń jako część prowadzonych kronik placówki
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne0
od roku 1997
plakaty0
od roku 0
afisze0
od roku 0
zestawy fotografii0
od roku 1997
wycinki prasowe0 (segregatory)
od roku 1997
repertuary0
od roku 1997
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (brak)
od roku 0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (brak)
od roku 0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 1997
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 1997
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 1997
brak
dokumentacja wystaw0
od roku 0
brak
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 0
partytury muzyczne0
od roku 0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 1997
czasopisma teatralne0
od roku 0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 0
brak
pamiątki artystów0
od roku 0
brak
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
brak
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny0
afisz0
plakat0
zdjęcia0 (segregatory, foldery w komputerze)
recenzje0 (brak)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
brak
partytura muzyczna0
brak
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0