Grupa Teatralna "od jutra"

ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno

 2011
Status organizacyjny:dział instytucji kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Krzysztof Ryzlak
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:starszy instruktor ds teatru
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:bez środków
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Foldery, plakaty zdjęcia, nagrania spektakli
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:Na stronie internetowej. W siedzibie teatru.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Tak.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Zgromadzenie dokumentacji przedstawień i ludzi zaangażowanych a działalność teatru.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne34
od roku 1986
plakaty37
od roku 1985
afisze0
od roku 0
zestawy fotografii47
od roku 1984
wycinki prasowe3 (segregatory)
od roku 1984
brak
repertuary0
od roku 0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (0)
od roku 0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (0)
od roku 0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą50
od roku 1986
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie50
od roku 1985
dokumentacja obchodów jubileuszowych6
od roku 1994
Program jubileuszowy z 1994r., Program jubileuszowy z 2002r
dokumentacja wystaw0
od roku 0
x
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)20
od roku 1984
partytury muzyczne0
od roku 0
nagrania vhs/ cd/ dvd31
od roku 1990
czasopisma teatralne0
od roku 0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 0
0
pamiątki artystów0
od roku 0
0
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny5
afisz0
plakat5
zdjęcia30 (segregatory)
recenzje1 (segregatory)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
0
partytura muzyczna0
0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd2
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów